This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


gevormd van de tijd rondom de bevrijding in 1944. Tevens is er een tentoonstelling, militaria-markt, toertocht voor militaire voertuigen en kan een militair-historische wandeling gemaakt worden. Ook is een kranslegging bij het bevrijdingsmonument op het dorpsplein. Info Face- book: www.facebook.com/ Remember1944.


7V09 Den Haag staat van 21 t/m 25 september volledig in het teken van het Just Peace Festival. Met tal van activi- teiten viert Den Haag vier dagen lang de Internationale VN Dag van de Vrede. Zo kan men tijdens het Just Peace Festival deelnemen aan de Vredesloop en genieten van muziekoptredens tijdens o.a. het ONE Festival. Tijdens de Haagse Internationale Open Dag kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen bij een aan- tal internationale organisaties die eenmalig hun deuren voor het publiek openen. Voor kinderen zijn er diverse inter- actieve workshops. Voor het programma en meer informa- tie: www.justpeacethehague. com.


7V10 Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert in samenwerking met de vereniging Keep Them Rolling op 24 september de jaarlijkse rondrit Red Ball Express. De ca. 70 km lange rondrit zal plaatsen van bete- kenis uit de Tweede Wereld- oorlog passeren. Daarmee worden mensen herdacht en geëerd die vochten en vielen voor de vrijheid. Ook worden jaarlijks bloemen gelegd bij een monument. Crash Lucht- oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, Aalsmeerderdijk 460, 1436 Aalsmeerderbrug, tel: 0297-530667, website: www.crash40-45.nl of www.redballexpress.nl.


7V11 Van 26 september t/m 2 oktober is het evenement Lest We Forget. Op het eve- nement, dat plaatsvindt in een stuk bos tussen Venray


60 september 2016


en Overloon, wordt een geal- lieerd kampement anno 1944 opgebouwd. Re-enactors laten zien hoe het leven er in de stellingen uit zag. Er worden demonstraties gegeven met wapens, maar de nadruk ligt op het laten zien hoe onze bevrijders leefden, woon- den en werkten. Een aantal disciplines achter het front worden uitgebeeld zoals o.a. een brandstofdepot, mobiele werkplaats, genie, veldkeu- ken, radiopost en een veld- hospitaal. Op 1 en 2 oktober (10.00-17.00 uur) is het kamp toegankelijk voor publiek. Van 26 tot 30 september is het evenement voor basis- schoolkinderen. Info: website: www.lestweforget.eu.


7V12 Op 2 oktober organi- seert het Oorlogsmuseum in Overloon voor de tweede keer Crossroads. Crossroads is een programma in het museum waarbij vooral gekeken wordt naar hoe de oorlog ingrijpt in mensenlevens. Crossroads staat dan ook voor ‘keerpun- ten’. Een keerpunt waarna het leven er nooit meer uitziet zoals het eruitzag vóórdat je op dat punt kwam. Tevens zal om 13.30 uur de nieuwe vaste tentoonstellingNederland in de Tweede Wereldoorlogwor- den geopend. Op 16 oktober (09.30-17.00 uur) wordt een battlefieldtour (€ 49,-) in en om Overloon georganiseerd. Oorlogsmuseum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


7V13 In oktober, in de Maand van de Geschiedenis, orga- niseren musea, archieven, bibliotheken en overige cul- turele instellingen boeiende activiteiten voor jong en oud door heel Nederland rondom het thema Grenzen. Zo kunt u bijvoorbeeld een lezing bij- wonen, een expositie bezoe- ken, deelnemen aan debatten, culinair genieten, rondstrui- nen op culturele markten en festivals of de handen uit de mouwen steken en meedoen


met unieke opgravingen, workshops of andere activitei- ten. Maand van de Geschie- denis 2016 gaat op zoek naar hoe mensen door de eeuwen heen grenzen maken, veran- deren, verleggen, bewaken en oversteken. Info: www. maandvandegeschiedenis.nl.


7V14 Na de succesvolle eerste editie van het Geschiedenis Festival organiseert Histo- risch Nieuwsblad ook in 2016 dit veelzijdige event voor liefhebbers van geschiedenis. Op zaterdag 8 oktober staat van 09.00 tot 18.00 uur iedere zaal van de Philharmonie in Haarlem bol van het beste wat geschiedenis aan een breed publiek te bieden heeft met non-stop lezingen, inter- views, colleges, films, thea- tervoorstellingen, workshops, signeersessies en exposities. Kijk voor het programma op website www.geschiede- nisfestival.nl. Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem, tel: 023-5121212, website: www.theater-haarlem.nl.


7V15 Op 22 juni heeft bur- gemeester Theo Schouten van Oldenzaal, namens de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, hetMobi- lisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt aan de 98-jarige ArjenHoekstra. Hoekstra is een van de laatst nog levende veteranen die de verschrik- kingen van de tewerkstelling aan de Birmaspoorweg heeft


ondergaan. Hij heeft als mili- tie sgt gediend en was inge- deeld bij het vernielingskorps BPM Noord-Sumatra. Info: M. Huysdens, e-mail: knil1830@gmail.com.


7V16 Op 7 juli heeft de familie van Ben Lutter, uit handen van ltn-gen Hoitink en ltn-kol Van Mastrigt op landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum, het Mobilisatie- Oorlogskruis ontvangen dat alsnog postuum aan Lutter werd toegekend. Lutter begon in mei 1932 zijn eigen huisartspraktijk in Batavia. Op 12 dec ’41 werd hij bij


de algemene mobilisatie als reserve officier van gezondheid bij het KNIL in Bandoeng ingelijfd. In ’42 is hij, tot de val van de atoombom op Hiroshima, als krijgsgevangene tewerkgesteld in een open ijzerertsmijn te Muroran, Japan. Info: fam Poortman en fam Spigt-Poortman, tel: 0515-430448, e-mail: rwbpoortman@gmail.com.


7V17 Op 22 juli heeft Jacques Brijl namens de minister van Defensie Jeanine Hennis-Passchaert in Voeren- daal aan Bianca Willekens- Krijgsman het Mobilisatie- Oorlogskruis uitgereikt, dat postuum aan haar grootvader, brig. infanterie KNIL Hen- drikus Johannes Krijgsman werd toegekend. Toen de oorlog in dec 1941 met Japan uitbrak, was Krijgsman inge- deeld bij de Kaderschool te Tjimahi, West-Java. Tijdens de zware gevechten op 6 mrt ’42 is hij gesneuveld in de stelling rond de Tjiater Pas. Info: J. Brijl, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65