This page contains a Flash digital edition of a book.
7T03 T/m 30 oktober is de openluchtexpositie Op Vrije Voeten. De Vierdaagse in Oorlog en Vrijheid te zien in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. 2016 is het jaar van de honderdste Vierdaagse. Wandelen in vrijheid, het is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest als nu. De Vierdaagse maakte roerige tijden door tijdens de spanningen van de jaren dertig en veertig, marcherende Hitlerjugend, mobi- lisatie, bezetting, verzetswandeltochten, beschuldigingen van collaboratie en uiteindelijk wandelen op de puinho- pen direct na de oorlog. Geopend: ma t/m za: 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Op vertoon van de veteranenpas krijgen twee personen toegang voor € 5,- per persoon. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wyler- baan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


Varia 7V01 De Wereldhavendagen vormen het grootste mari- tieme evenement van Neder- land. Het evenement dat in 2016 als thema The Smartest Port heeft, wordt voor de 39e keer georganiseerd en vindt plaats op 2, 3 en 4 september in Rotterdam. Bezoekers van jong tot oud kunnen naast o.a. scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties van havenbe- drijven genieten van een uit- gebreid cultureel programma. De Koninklijke Marine is dit jaar aanwezig met het amfi- bisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam en de onderzee- boot Zr.Ms. Zeeleeuw. De onderzeeboot zal open zijn voor het publiek. Info: www.wereldhavendagen.nl.


7V02 Op zondag 4 september wordt van 11.00 tot 18.00 uur een bevrijdingsevenement in en rondom Oorlogsmuseum Eyewitness in Beek georga- niseerd. Het thema is dit jaar het museumkomt tot leven! Eyewitness, Maastrichterlaan 45, 6191 AB Beek, tel: 046- 4370769, website: www.eyewitnesswo2.nl.


7V03 In september vindt het Fortenfestival plaats. Van 2 t/m 11 september staat de Stelling van Amsterdam in het teken van geschiedenis, rondleidingen, tentoonstel- lingen, muziek, theater, kunst en nog veel meer (voorheen bekend als Stellingmaand).


Laat u verrassen door de imposante forten met hun donkere gangen, vaak half verscholen in een prachtig groene omgeving. Ontdek de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Water- linie en bezoek de activiteiten bij vele opengestelde forten tijdens het Fortenfestival. Voor tips kijk op www.stel- lingvanamsterdam.nl.


7V04 Op 10 en 11 september vindt de Open Monumen- tendag weer plaats. Deze dag is uitgegroeid tot een van de grootste culturele eve- nementen van Nederland. In 2016 is het thema Iconen en symbolen. Een greep uit de deelnemende musea die gratis toegankelijk zijn voor publiek: de Aaltense Musea, Oorlogsmuseum 1940-1945 (Middelstum), Museum Bron- beek, Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, Mari- nemuseum en het Maritiem Museum en Havenmuseum. Ook zijn diverse kastelen, for- ten, bunkers, kazematten en vestingwerken dit weekend opengesteld. Meer informatie kunt u vinden op de website www.openmonumentendag. nl.


7V05 Op vrijdagmiddag 16 september vindt de 11e con- ferentie Bridge to the Future plaats. Deze wordt jaarlijks gehouden in de week van de herdenking van de Slag om Arnhem. Het thema is dit- maal Vrouwen en Oorlogsge-


weld. Sprekers zijn o.a. oud- verzetsstrijdster Hebe Kohl- brugge (102) en minister Bert Koenders. Gesproken wordt over de volgende onderwer- pen: Zijn vrouwen meer dan vroeger slachtoffer van oor- logsgeweld? Welke rol spelen vrouwen in oorlogssituaties, gevechtsvoering, het verzet en bij het voorkomen dan wel beëindigen van geweld? De conferentie vindt plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem, van 14.00 tot 17.30 uur. Aan- melden is noodzakelijk en kan via www.bttf.nl. Er wordt een financiële bijdrage naar draagkracht gevraagd.


7V06 Op zaterdag 17 septem- ber zijn de jaarlijkse Airborne Herdenking en luchtlandin- gen op de GinkelseHeide in Ede. Naast de spectaculaire massdrops zijn er de traditi- onele Airborne Markt, work- shops, muzikale optredens en WO II-voertuigen. Op de Ginkel Heath Experience (picknickplek 't Wijde Veld) staat dit jaar de Nederlandse veteraan centraal. Er is een static show van de 11 Lucht- mobiele Brigade (rode baret- ten), de Bartje Compagnie (Stoottroepen) en het Rijdend Unifil Museum (blauwe baretten). Maar ook steenrode baretten en de veteranen van de Verbindingsdienst zullen aanwezig zijn. De gehele dag zijn nummers uit de Vetera- nen top 50 te horen en langs de dropzone is een outdoor expositie met als thema ‘de


veteraan toen en nu’. Info: www.ede.nl.


7V07 Van 16 t/m 18 septem- ber is in het Bevrijdingsmu- seum 1944-1945 in Groesbeek het evenementHet Bevrij- dingsmuseum de lucht in! Op het buitenterrein vindt een doorlopend programma plaats met demonstraties van zend- en ontvangstapparatuur uit de oorlogstijd. Op zondag 18 september is rond de Koe- pel het Bevrijdingsfestival & Kindervrijmarkt (10.30-16.30 uur) met o.a. livemuziek, een static show van histo- rische legervoertuigen en een show van radiografisch bestuurbare militaire model- voertuigen. Ook kan men een battlefieldtour maken in een historisch legervoertuig van de Liberationtour langs de locaties van operatie Market Garden en het Rijnlandoffen- sief (reserveren noodzakelijk, kijk voor vertrektijden en kos- ten op de website). Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


7V08 Op 17 september (10.00- 18.00 uur) en 18 september (10.00-17.00 uur) vindt in Nijs- willer een groot evenement plaats met betrekking tot de bevrijding van Zuid-Limburg en specifiek Nijswiller en omgeving. Hier zal d.m.v. re-enactors en voertuigen een realistisch beeld worden


september 2016 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65