This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Capitulatie Japan herdacht


Bij het Indisch Monument in Den Haag is op maandag 15 augustus de capitu- latie van Japan op 15 augustus 1945 herdacht. Op die dag kwam een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de herdenking, waarbij zowel burgers als militairen werden herdacht, werden kransen gelegd door onder anderen premier Mark Rutte, Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Mid- dendorp en voormalig krijgsgevangene Frits Drijsen. Ook minister van Defen- sie Jeanine Hennis-Plasschaert woonde de plechtigheid bij. Het thema van de herdenking was: Oost West Thuis Best? In de toespraken werd stilgestaan bij het verlangen naar een thuis wat er niet meer is. Tijdens en na de oorlog in Nederlands-Indië moesten veel mensen gedwongen huis en haard verlaten en voelen zich daardoor nog steeds niet thuis. Johannes Sigmond, beter bekend als singer-songwriter Blaudzun, zong het nummer Wolf’s Behind The Glass. Zijn oma zat in Indonesië in een kamp, zijn opa in Japan. De herdenking werd afgesloten met een defilé langs het monument door de duizenden deelne- mers. (JR)


Foto: Ilvy Njiokiktjien (Stichting Herdenking 15 Augustus 1945)


Mede-oprichter BNMO Hotze de Jager 100 jaar


Eerste vrouwelijke bewoner in


Bronbeek De 88-jarige mevrouw Slingerland uit Zandvoort gaat deze maand drie weken proefslapen in het Konink- lijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. Als dat bevalt, verhuist ze defini- tief naar Arnhem en is ze de eerste vrouwelijke bewoner van het tehuis. Slingerling was telexist en codeur en diende in de Marine Vrouwenaf- deling (Marva) in Nederlands-Indië. Volgens dagblad de Gelderlander werd het bericht over de nieuwe bewoner door de mannelijke bewo- ners van Bronbeek met een spontaan applaus ontvangen. (MW)


Hotze de Jager heeft op 6 juli zijn 100e verjaardag gevierd. De naar eigen zeg- gen oudste marinier van Nederland en medeoprichter van de Bond van Neder- landse Militaire Oorlogs- en dienst- slachtoffers (BNMO) werd een week later groots in het zonnetje gezet tijdens een receptie in het Atrium van de Basis in zijn woonplaats Doorn. Vanaf 1980 woont De Jager in woonzorgcentrum Het Woonoord in Doorn, voorheen het appartementengebouw van de BNMO. De oud-marinier diende voor de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Bij terugkeer in Nederland in mei 1940 raakte hij zwaargewond door een bom- bardement op de bus waarmee hij van Den Helder naar huis reisde. Als krijgs- gevangene belandde hij in kamp Castri- cum, maar wist daaruit te ontsnappen. Uiteindelijk sloot hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Gedu- rende de oorlogsjaren zag hij welke traumatische uitwerking oorlogsgeweld had op collega-militairen. Dat was voor hem de reden zich in te zetten voor goede opvang voor deze militairen, in 1945 geformaliseerd in de oprichting van de BNMO. (MW)


8 september 2016


Jubilaris Hotze de Jager. Foto: Erik Kottier


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65