This page contains a Flash digital edition of a book.
7P07 QV Uitgeverij is i.h.k.v. een aanstaande publicatie op zoek naar informatie over tweede luitenant J.W. (Jo) van de Leemput van het 2e Bataljon van het 9e Regiment Infanterie (2-9 RI), die op 22 juli 1946 stierf in Batavia na gewond te zijn geraakt door een granaatscherf. Zijn er toenmalige dienstmakkers of nabestaanden die weten wat er toen precies is gebeurd of zijn er mensen die informa- tie hebben over (militaire) activiteiten van Jo van de Leemput tijdens de Tweede Wereldoorlog? Reacties: QV Uitgeverij, tel: 024-3243653, e-mail: info@qvuitgeverij.nl (t.a.v. Fred Lardenoye).


Overleden 7O01 Op 17 januari jl. is oorlogsvrijwilliger Dick van Kommer op 92-jarige leeftijd overleden. Van Kommer heeft van 1945 tot ’48 als boordwerktuigkundige in de B26 en Lancaster bombers gediend bij de Luchtstrijd- krachten (LSK), ingedeeld bij de Royal Australian Air- force (RAAF). Hij was gele- gerd op Penang (Brits-Indië) en Biak (Nieuw-Guinea). Zijn as zal worden uitge- strooid op Nationaal Ereveld Loenen. Correspondentie: M. van Kommer, Meijhorst 64-35, 6537 LG Nijmegen, e-mail: marga@savoir-vivre. nl (dochter).


7O02 Op 12 juni jl. is Willem Aron de Jong overleden. De Jong was destijds sgt OVW bij het Carrierpeloton van het 3e Bataljon Garde Jagers (1e div 7 dec). Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Hij is naderhand opgeleid tot straaljagerpiloot en heeft als ltn-kol vlieger de luchtmacht verlaten. Corres- pondentie: R. de Jong (zoon), Dollard 28, 9204 CP Drachten.


7O03 Het bestuur van de Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 15 juni jl. Jan IJpenburg op


88-jarige leeftijd is overleden. IJpenburg diende in 1948-’50 bij de 35e Compagnie Aan- & Afvoertroepen in Ned.-Indië. Hij was drager van het Ere- teken voor Orde en Vrede. Correspondentie: Voorzit- ter SVP, Peter Stiphout, tel: 06-20074314, e-mail: info@veteranenpurmerend.nl.


7O04 Op 1 juli jl. is Nieuw- Guineaveteraan Klaas Aart Verwey overleden. Verwey heeft gediend bij het 41e Bataljon Stoottroepen. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Kruis. Correspondentie: fam Ploeg, Riouwstraat 105, 2585 GZ Den Haag.


7O05 Het Bestuur van de Ver- eniging Dragers Militaire Dap- perheidsonderscheidingen maakt met leedwezen bekend dat op 23 juli jl. adjudant- onderofficier b.d. der Konink- lijke Marine Louis Bernet is overleden. Bernet was drager van het Vliegerkruis, het Oorlogsherinneringskruis met twee gespen, het Erete- ken voor Orde en Vrede met drie gespen, het Onderschei- dingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst in Goud, het Vierdaagsekruis (KLO) en het Draaginsigne Veteranen. Cor- respondentie: Commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem.


7O06 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 26 juli jl. kapi- tein der mariniers b.d. Karel Willem Marinus Janssen is overleden. Janssen was dra- ger van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, de Herin- neringsmedaille VN-Vredes- operaties met de aantekening speciale missies, de Medaille voor langdurige eerlijke en trouwe militaire dienst bij de Koninklijke Marine in zilver, de Marinemedaille, het Ereteken voor Meester- Scherpschutter op geweer der Koninklijke Marine, de


Medaille voor vaardigheids- proeven van het Nederlands Olympisch Comité, de United Nations Medal UNTSO in Palestina en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: H. Schellekens, Meeuwensin- gel 58B, 2903 TC Capelle aan den IJssel.


7O07 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 29 juli jl. kwar- tiermeester z.m. der Konink- lijke Marine Jacob deMos is overleden. De Mos was Lid in de Orde van Oranje Nassau, drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Goud, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste, het Oorlogsherin- neringskruis met de gespen, Krijg ter Zee 1940-1945 en Nederland Mei 1940, het Verzetsherdenkingskruis, het Mobilisatiekruis, de Chevalier de la Légion d’Honneur, de Normandy Medal, de Front- line Britain Medal, de Herin- neringsmedaille Normandië, the Legion of Honor Award of the Chapel of the Four Cha- plains en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: fam De Mos, Marjorystraat 25, 3151 JK Hoek van Holland.


Diversen 7D01 Aangeboden: Linguaphonecursus Nederlands-Indonesisch op compactcassettes. Compleet, in goede staat. Met Sony walkman en koptelefoon (€ 20,-). Tevens gratis af te halen: het boekje Zuid- Libanon, Feiten en Getallen 1948-1986, uitgave ministerie van Voorlichting Republiek Libanon. Geïllustreerd, met kaarten (84 blz). Afhalen in Den Haag. Reacties: T. Wetselaar, e-mail: wetselaar@casema.nl.


7D02 Roy Kolmer zoekt ideeën voor zijn nieuwe project, een soort app (geen social media en/of standaard website). De doelgroep is de meer jongere generatie


vanaf de Golfoorlog tot heden, dienstslachtoffers, veteranen en hun partners. Hij zoekt hiervoor realistische ideeën waar de veteranen van toen en nu behoefte aan hebben. Reacties: R. Kolmer, e-mail: roy.bsc@live.nl.


7D03 Joop Nahuijsen, voorzitter van de Vereniging van Overlevenden en Nabestaanden van de Slag in de Javazee, meldt dat van de herdenkingsceremonie die dit jaar op 27 februari voor de vijfde keer werd gehouden op de zeelocatie een dvd is gemaakt. De dvd is kosteloos te verkrijgen (maar een kleine bijdrage of donatie voor dit jaarlijkse eervolle doel wordt zeker zeer gewaardeerd). Tevens meldt hij dat op 27 februari 2017 voor de zesde keer de Slag in de Javazee op zeelocatie 06°00’ Z.B. en 112°05’ O.L. in de Javazee wordt herdacht. De vader van Nahuijsen was telegrafist op Hr.Ms. De Ruyter, hij kwam om bij de Slag in de Javazee. Info: J. Nahuijsen, tel: +31(0)618474797, e-mail: joopnahuysen@ing-rail.com, website: www.imexbo.nl/slag- javazee-2-von.html.


7D04 Gezocht: militaire muziek, lp’s, cassettebandjes en cd’s (door omstandigheden is een deel van de verzamelde collectie verloren gegaan). Reacties: A.J.J. Smits, Von Flotowstraat 25, 5011 TD Tilburg, tel: 013-5358532, e-mail: ajjtsmits@home.nl.


7D05 Nu het tien jaar geleden is dat DTF als eerste eenheid in Uruzgan arriveerde om de TFU missie voor te bereiden, is het wellicht een goed moment om een reünie te houden. Alvorens een begin te maken met de organisatie wil de initiatiefne- mer eerst inventariseren of er wel behoefte is aan een reünie. Geïnteresseerden wordt ver- zocht om contact op te nemen. Reacties: T. Bekker (kap BD) voormalig OPZ DTF, Meerval 88, 3824 JP Amersfoort, tel: 06-22484081, e-mail: tonbekker@xmsnet.nl.


september 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65