This page contains a Flash digital edition of a book.
HOMOSEKSUALITEIT IN HET NEDERLANDSE LEGER DOOR DE JAREN HEEN


‘Krijgsmacht pakt zilver bij homo-emancipatie!’


Nog in 2010 presteerde een Amerikaanse oud-generaal het om de dramatische gebeurtenissen rond de val van Srebrenica te wijten aan de homoseksualiteit in de gelederen van de Nederlandse krijgsmacht. Het laat zien dat de combinatie homoseksualiteit en het Nederlandse leger niet voor iedereen en al helemaal niet te allen tijde vanzelfsprekend is geweest. Een blik in de geschiedenis.


Door: Christ Klep D


e oud-generaal schoot zogezegd flink uit de heup. In 2010 getuigde de Amerikaanse generaal


b.d. John Sheehan voor een Senaats- commissie over homoseksualiteit in de krijgsmacht. De val van Sre- brenica in 1995, zo betoogde Shee- han, was mede te wijten aan open- lijk beleden homoseksualiteit in de Nederlandse rangen. Naar eigen zeggen had hij deze wijsheid van een hoge Nederlandse generaal, ene ‘Henkman Berman’. Hij doelde op toenmalig Chef Defensiestaf Henk van den Breemen. Volgens Sheehan was Nederland na de Koude Oorlog gaan experimen- teren met social engineering in de krijgsmacht. “Ze geloofden dat de Duitsers nooit meer zouden komen en dat ze voorgoed van de Sovjets af waren.” Hij stelde dat Nederland overging op ‘softe’ vredesoperaties en zijn krijgsmacht dienovereen- komstig socialiseerde. Inclusief het toestaan van openlijke homosek- sualiteit. In Nederland leidden de uitlatingen van Sheehan tot onbe- grip en verbazing. Kabinetsleden


reageerden boos, het COC noemde de opmerking ‘een losse flodder’. Van den Breemen zelf deed de opmerkingen af als ‘absolute onzin’. Sheehan zou trouwens later zijn excuses aanbieden, ook aan Van den Breemen persoonlijk. Na enig aandringen, dat wel.


Tweede plaats Sheehan raakte duidelijk een gevoelige snaar, zeker in Nederland dat zich een progressief imago aanmeet als het gaat om mensen- rechten en emancipatie. Inderdaad is de afgelopen tientallen jaren veel veranderd en bespreekbaar gewor- den. Sinds 2012 maakt de Neder- landse overheid bij de beleidsvor- ming geen formeel onderscheid meer tussen hetero’s en LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, bisek- suelen en transgenders). In 2014 concludeerde The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) dat de Nederlandse krijgsmacht, van de ruim honderd onderzochte krijgs- machten wereldwijd, een mooie tweede plaats innam waar het ging om homo-emancipatie. Acceptatie


van diversiteit, zo benadrukte het HCSS, is voor de toekomst van alle krijgsmachten extreem belang- rijk. De winnaar was trouwens Nieuw-Zeeland. Ons land deelde de tweede plek met Groot-Brittannië. Geheel in sportstijl kopte een Defensiewebsite: ‘Krijgsmacht pakt zilver bij homo-emancipatie!’ Maar nog tot ver in de jaren zeven- tig van de vorige eeuw leidde open- lijk beleden homoseksualiteit bij de keuring voor de dienstplicht tot de beruchte kwalificatie S5, oftewel ‘psychisch instabiel’. S1 was het hoogste op de waarderingsschaal, S5 het laagste. Bij het laatste was sprake van een ‘geestelijke afwij- king, waarvan herstel op korte termijn niet mogelijk moet worden geacht’. Afkeuring op S5 had trou- wens vervelende consequenties, zoals problemen bij het zoeken van een baan later. In 1974 werd de ‘ban op homosek- suelen’ opgeheven. Minister van Defensie Henk Vredeling vond afschaffing daarvan passen in de tijdsgeest. Hij stelde dat naar de normen van de Wereld Gezond-


‘Defensie staat voor een veilig land en een veilige wereld, maar dat moet natuurlijk ook gelden voor homoseksueel personeel’


10 september 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65