This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Bang om uitgestoten te worden’


Ruud van den Bosch en Migiel Verkerk wonen sinds twee jaar samen. Al tijdens hun eerste date kwamen de diensttijd van Van den Bosch en de uitzending van Verkerk naar Joegoslavië ter sprake. “Die uit- zending is heel belangrijk in mijn leven.”


Door: Anne Salomons


“Ik heb mijzelf een rol aangemeten die mijn tweede natuur werd. Gevoelens onderdrukt.” Hij vertelt dat hij zelfs zover ging dat hij een portret van een goede vriendin naast zijn bed had staan. Alles om zijn collega-militairen zand in de ogen te strooien. “Ik was vooral bang om uitgestoten te worden, om er niet meer bij te horen.”


S


Zomerkleertjes In 1992 werd hem door zijn commandant vriendelijk, doch dringend verzocht om zich vrijwillig aan te melden voor een missie naar Joegoslavië: er waren daar te weinig koks. Hij zou gaan in de zomer, dus ach, een paar maandjes mooi weer, Verkerk zag het wel zitten. Maar dat ging niet door. Het was uiteindelijk in de wintermaanden dat hij in Busovaca werd gelegerd als kok. De portretfoto van die goede vriendin ging uiteraard mee. Ook in Joegoslavië hield hij zijn geaardheid angstvallig geheim. De uitzending heeft op Verkerk veel indruk gemaakt. Weliswaar stond hij de meeste tijd in de keuken, maar hij moest ook wachtlopen en foerageritten maken. Daarbij heeft hij dingen gezien die hij nooit zal vergeten, zoals die keer dat zijn eenheid op de weg van Split naar Busovaca in het voertuig een lunch- pauze hield. “Er lag een dik pak sneeuw. Kleine kinderen in zomerkleertjes kropen over onze auto, bedelend om eten. Wij kregen de opdracht ramen en deuren dicht te houden. We mochten ze niets geven. Vreselijk. Ik heb geen hap door mijn keel gekregen.” Ook zag hij uitgehongerde mensen direct achter het prikkeldraad van gevan- genenkampen. Soms moest hij wegduiken voor overvliegende mortieren. “Een keer is er zelfs met een automatisch wapen op mijn wachthuisje geschoten. Gelukkig lagen er zandzakken.”


Naam en leeftijd: Migiel Verkerk (45) Rang en functie: soldaat 1, kok Uitgezonden naar: Joegoslavië Is nu: verkoopadviseur bij Meubelzaak De Bommel Hobby's: koken, lezen, dansen Hekel aan: mensen die niet echt zijn Beste oorlogsboek: Eine Frau in Berlin (Marta Hillers)


Thuis Eenmaal thuis moest hij enorm wennen aan het burgerleven. “Oorlog went bin- nen een dag, maar over thuiskomen doe je maanden.” Zijn moeder zei al snel dat ze een totaal andere zoon had teruggekregen. Verkerk was veel hulpvaardi- ger dan voorheen, maar ook stiller, meer een binnenvetter. “Ik was doorgescho- ten, wilde iedereen te hulp schieten. Maar inmiddels heb ik geleerd om vaker nee te zeggen en meer aan mijzelf te denken.” In het veteranenleven is hij erg actief, onder meer bij herdenkingen in Rotterdam en het speeddaten met vetera- nen op het Bevrijdingsfestival op 5 mei van dit jaar in de Maasstad. Een jaar na terugkeer uit het uitzendgebied kwam Verkerk uiteindelijk toch uit de kast. Achteraf vindt hij het ‘fout’ dat hij dat niet eerder heeft gedaan. “In Joegoslavië hadden ze heus wel het vermoeden, maar ik ben er nooit mee geconfronteerd. Eigenlijk had ik niets te vrezen.”


september 2016 33


toer lopen doen, foto’s van uiterst schaars geklede vrouwen uit de Play- boy ophangen, over de Wallen lopen, gewoon meedoen met de jongens. Zo verhulde Michiel Verkerk zijn homoseksualiteit tijdens de dienst- plicht. “Braaf heb ik alles doorlopen”, zegt Verkerk met een grimlachje.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65