This page contains a Flash digital edition of a book.
GROTE VELDHEREN EN DE MANNENLIEFDE


‘Homoseksuelen zijn geen lafaards!’


Het waren de laatste woorden van verzetsman en homoseksueel Willem Arondeus voor zijn executie op 1 juli 1943: “Laat het bekend worden dat homoseksuelen geen lafaards zijn!”. De postuum met de Yad Vashem en het Verzetsherdenkingkruis gedecoreerde strijder vond het nodig om dat te benadrukken. Zelf kwam hij al in de jaren dertig van de vorige eeuw openlijk uit voor zijn homoseksuele geaardheid. Nu is het een fact of life dat homoseksuelen in het hoogste geweldsspectrum kunnen dienen.


Door: Gielt Algra I


n de militaire historie zijn diverse voorbeelden van krijgsheren van wie bekend is dat zij homoseksueel waren.


Zo zou de Heilige Schare van Thebe, een elite-eenheid in de strijd van de Griekse stadstaten tegen Macedonië, hebben bestaan uit 150 homoseksuele paren. De filosoof Plato legde de the- oretische bodem voor dit keurkorps. Zij aan zij vechtende minnaars zou- den volgens hem het dapperste uit de mens naar voren halen. De eenheid opereerde 33 jaar met succes, voordat de strijders in 338 voor Christus in de Slag bij Chaeronea vrijwel allemaal sneuvelden.


Perzische vrouwen Ook van de beroemde veldheer Alexander de Grote vermoeden his- torici dat hij homoseksueel was. Als redenen noemen ze zijn afwijzing van de mooiste Perzische vrouwen en de innige vriendschap met de Macedoni- sche aristocraat Hephaeistion. Het is moeilijk vast te stellen, want de Grie- ken hanteerden ruimere opvattingen ten aanzien van seks tussen mannen. Dit is vergelijkbaar met de gedragin-


gen van de manschappen van het Afghan National Army (ANA) waar- mee veel Nederlandse militairen in Afghanistan werden geconfronteerd. Toch hoeven we niet heel ver terug in de oudheid voor voorbeelden van bekende homoseksuele strijders. Een van de bekendste was Filips van Frankrijk, hertog van Orléans, de jongere broer van Zonnekoning Lodewijk XIV. Hun moeder liet Filips in zijn kinderjaren in meisjeskleren rondlopen, zodat hij geen gevaar zou zijn voor zijn oudere broer, de troon- opvolger. Als volwassene aan het hof van zijn broer in Versailles stopte hij niet met deze gewoonte. Ondanks twee huwe- lijken en het vaderschap is zijn gedrag te vergelijken met het ook nu nog bestaande stereotype van homoseksu- elen. Maar hij voelde zich boven alles een soldaat. Toen Filips in 1677 de kans kreeg om bij Kassel een leger aan te voeren in de strijd tegen de Repu- bliek, ging hij voorop. Hij verpletterde het leger van de Prins van Oranje en werd zo populair bij de troepen dat zijn broer zich bedreigd voelde. Lodewijk XIV zorgde ervoor dat Filips


nooit meer het bevel over een leger kon opnemen. Was het bedrijven van de mannen- liefde aan het hof van Lodewijk XIV misschien niet al te opzienbarend, in het negentiende-eeuwse Nederland was dat heel anders. Voor koning Willem II der Nederlanden was het niet mogelijk openlijk uit te komen voor zijn homoseksuele relaties. De ‘held van de slag bij Quatre Bras en Waterloo’ werd hiermee al vanaf 1819 gechanteerd. Volgens de Republi- keinse journalist Eillert Meeter kon Willem II zijn dienaren door hun kennis van die relaties niet ontslaan. De in 1857 in Londen uitgegeven memoires van Meeter kwamen pas in 1966 uit in een Nederlandse vertaling. Meer dan een eeuw werden de bewe- ringen van Meeter als leugens weg- gezet, totdat in 2004 uit documenten van het Koninklijk Huisarchief bleek dat zijn verhaal klopte.


Krijgsraad Het vervolgen van homoseksuelen en het strafbaar stellen van de homosek- suele daad had tot ver in de twintigste eeuw grote gevolgen. In Duitsland


‘Een krijgsmacht die bereid is zijn leven te geven voor het principe van gelijkheid, moet ook leven met dat principe’


18 september 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65