This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Christ Klep en Anne Salomons


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Verslag der zending Albanië


Een feest der herkenning voor iedereen die iets heeft met vredesmissies. Dat is Verslag der zending Albanië. Het verslag, een integrale en deels uit het Frans vertaalde heruitgave van het origineel uit 1914, geeft een beeld van het werk van kolonel De Veer en majoor Thomson. Deze Nederlandse officieren vertrokken in 1913 naar Albanië dat kort daarvoor onafhankelijk was geworden. Hun opdracht was onderzoek te doen naar de mogelijkheid een Albanese gendarmerie op te richten. Al bij aankomst was echter sprake van wat we tegenwoordig mission


creep noemen. De Grieken weigerden medewerking en er was een ruimer mandaat nodig. Een rule of law en overheidsapparaat waren er niet; stamhoofden waren de baas en bloedvetes teisterden het jonge land. Het verslag leest soms als een studie in state building, maar dan wel van ruim honderd jaar geleden. Heel herkenbaar zijn de argumenten die beide officieren gebruiken voor het sturen van meer Nederlandse officieren: 'den goeden naam van Nederland' en ons 'hoog gevoel van rechtvaardigheid'. Boeiend zijn de vele mooie details. Bij de reisadviezen doen De Veer


en Thomson de suggestie om 'eenige honderd stuks visitekaartjes in het Fransch' mee te nemen. Of wat te denken van deze reistip: 'Men verzuime nooit, om als men, op een trek, sardines genuttigd heeft, zijn schoenen wat van de olie te geven'. Geen wonder dat beide officieren soms last hadden van zwerfkatten. (CK)


Verslag der zending Albanië. Voorstudie tot de vorming eener gendarmerie – Gerda Mulder (red.) 126 pagina’s € 17,50 Uitgeverij Skanderbeg Books, Utrecht www.skanderbegbooks.com ISBN 9789076905389


De tolk van Java


Auteur Alfred Birney vertelt in De tolk van Java over zijn vader, Arto, alias de Arend, een onecht kind van een Chinese moeder en een Indo-Europese vader. Als tolk of liever gezegd inlichtingenman en sluipmoordenaar rijgt hij in de jaren 1945-'49 martelingen, gitaarspelen, verveling en doden aan elkaar. Uiteindelijk krijgt hij wat waardering van zijn meerderen. Op dankbaarheid van zijn geliefde vaderland hoeft Arto niet te rekenen. Na terugkeer in Nederland is zijn bestaan deprimerend. Zijn kinderen worden uit


huis geplaatst en hij slaapt, uit angst voor wraak van Soekarno, met een dolk onder zijn hoofdkussen. Vooral in het begin van het boek schrijft Birney sarcastisch en afstandelijk over zijn vader. Het boek is doorspekt met de, soms wijdlopige, memoires van Arto, niet geheel zonder humor en vaak met rake beschrijvingen. Zo zet de auteur zijn volslanke moeder ('het kamerolifantje') mooi schlemielig neer. Het boek lijkt de definitieve afrekening met een gehate vaderfiguur, maar dat is niet zo. Birney gooit zijn


vader niet bij het grofvuil, maar het woord ‘begrip’ komt ook niet over zijn lippen. 'Ik vecht niet langer, ik hou ermee op', verzucht de auteur in de laatste zin. Maar dat valt niet mee als het om de periode 1945- '49 gaat. Haal diep adem en stort je in deze razende roman. (CK)


De tolk van Java – Alfred Birney 539 pagina’s € 22,50 Uitgeverij De Geus, Amsterdam www.singeluitgeverijen.nl ISBN 9789044536447


28


september 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65