This page contains a Flash digital edition of a book.
LHBT-VETERANEN MANIFESTEREN ZICH OP DEFENSIEBOOT TIJDENS GAY PRIDE


‘Door mee te varen, zijn we zichtbaar’


Ook dit jaar nam een speciale Defensieboot deel aan de Canal Parade, het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride. Op de boot waren veel veteranen die homoseksueel of transgender zijn, maar ook opvallend veel heteromilitairen. “Hoe kan ik zelf vrij zijn als mijn LHBT-collega dat niet is?”


Door: Jaus Müller Foto’s: Karin Stroo


E


en boot vol mannen en vrouwen, trots in het Defensie-uniform, over de Prinsengracht in Amster-


dam met een uitzinnig publiek langs de kade. Dit was opnieuw het beeld tijdens de jaarlijkse Canal Parade, de ‘hoogmis’ van de Gay Pride. In het eerste weekend van augustus voer Defensie opnieuw mee. Wie in de jaren zeventig in de krijgsmacht diende, zou nooit heb- ben geloofd dat dit mogelijk was. In 1974 maakte minister Henk Vrede- ling (1924-2007) een einde aan de ‘ban op homoseksualiteit’. Lesbien- nes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) werden tot dat jaar niet toegelaten tot de krijgsmacht wegens 'psychische instabiliteit'. Nederland was een van de eerste landen ter wereld die het verbod ophief.


Zichtbaar Meevarende (actief dienende) vete- ranen kunnen zich allemaal nog wel herinneren dat Defensie in het verleden bepaald niet bekend stond als een LHBT-vriendelijke werkgever. Het opheffen van de ban op homoseksualiteit bij Defensie betekende echter allerminst dat een militair daarna vrij voor zijn geaardheid kon uitkomen. Velen verborgen hun geaardheid. Om lastige vragen te voorkomen ver- zonnen ze verhalen over een niet- bestaand gezinsleven. Het onderwerp moest bespreekbaar


14 september 2016 SHK-voorzitter majoor Peter Kees Hamstra: “Aan sociale acceptatie moet nog worden gewerkt.”


worden gemaakt en daarom werd in 1987 de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) opgericht. De huidige voorzitter en Kosovo- en Bosniëveteraan majoor Peter Kees Hamstra was er ook dit jaar weer bij op de Defensieboot. “Voor de accep- tatie van LHBT-militairen is het belangrijk om zichtbaar te zijn. Zo kunnen we uitstralen dat je anno 2016 je geaardheid bij Defensie niet hoeft te verbergen. Op de kazerne is die boodschap lastiger zichtbaar,


omdat iedereen een uniform draagt en je je daarom niet op dat gebied kunt onderscheiden. Door mee te varen in uniform tijdens de Canal Parade leveren we wel die zicht- baarheid.” Soms vragen mensen Hamstra of dat allemaal nog wel nodig is. Er is toch een homohuwelijk? LHBT’s kunnen toch kinderen adopteren? Je kunt toch uit de kast komen? Hamstra: “Er is een groot verschil tussen juridische gelijkstelling


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65