This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Het LHBT-beleid van de Amerikaanse krijgsmacht


In januari 1993 publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin melding werd gemaakt van grote interesse vanuit de Verenigde Staten voor de positie van homoseksuelen in de Neder- landse krijgsmacht. Zo informeerden de grote Amerikaanse nieuwsnetwerken ABC, CBS en NBC en persbureau Reuter in die periode bij het ministerie van Defensie naar het omgaan met homoseksualiteit in het Nederlandse leger.


Door: Wim van den Burg I


n het NRC-artikel werd onder meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen op LHBT-gebied in de Amerikaanse krijgsmacht. De aanleiding was de verkiezingsbelofte van de toenmalige president


Clinton. Hij beloofde een eind te maken aan de discrimi- natie van homoseksuelen in het Amerikaanse leger. Het was de voorbode van de later dat jaar door hem onderte- kende wet don´t ask don´t tell (DADT). De redactie deed een greep uit de artikelen die over dit thema op internet verschenen. Dit keer dus geen aandacht voor een specifieke website over dit thema. Dat kan ook niet, omdat Amerikaanse websites die vergelijkbaar zijn met die van bijvoorbeeld de Nederlandse Stichting Homo- seksualiteit en Krijgsmacht er (nog) niet zijn.


Stripverhaal In 2002 publiceerde het Amerikaanse ministerie van Defensie een heuse comic om in beeld te brengen hoe Amerikaanse militairen moeten omgaan met DADT. Vreemd genoeg duurde het tot 2010 voordat het bestaan van het stripverhaal doordrong tot de Nederlandse poli- tiek en uiteindelijk leidde tot Kamervragen van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). Op de website van de Belgische krant Het Laatste Nieuws verscheen in maart 2009 het bericht dat de Verenigde Staten de VN-verklaring over mensenrechten, seksuele oriëntatie en geslachtelijke identiteit onderschrijven. Volgens het bericht verklaren de VS verheugd te zijn zich bij de 66 andere staten te hebben gevoegd. Is het toeval of niet dat later in diezelfde maand ruim duizend Ame- rikaanse oud-militairen er bij president Barack Obama op aandringen om openlijke homoseksualiteit niet toe te staan in de krijgsmacht. Ook dat bericht is gepubliceerd op onder meer de website van Het Laatste Nieuws. De website van de Volkskrant maakte in september 2010


in een bericht melding van het feit dat het beleid van de Amerikaanse krijgsmacht tegenover homoseksuele mili- tairen niet op korte termijn zou worden versoepeld. Dat was een missertje, want The New York Times berichtte op 18 december van dat jaar dat de Amerikaanse Senaat had besloten dat homoseksuelen en lesbiennes in het Ame- rikaanse leger vanaf die dag mogen uitkomen voor hun geaardheid. NRC Handelsblad besteedde drie dagen later op zijn website aandacht aan de intrekking van de wet DADT door president Obama. Kijk hiervoor ook eens op de website gayworld.be.


Generaalsster Op de jongerenwebsite BEAM van de Evangelische Omroep verscheen in augustus 2012 een bericht waarin melding werd gemaakt van de eerste Amerikaanse homo- seksuele legergeneraal. Een vrouwelijke generaal kreeg de generaalsster opgespeld door haar echtgenote, met wie ze het jaar ervoor trouwde. In oktober 2014 berichtte dagblad Trouw op de website dat transgenders nog niet welkom zijn in de Amerikaanse krijgsmacht. Nog geen jaar later, in juni 2015, verscheen op de opiniepagina van The New York Times een pleidooi om ook transgenders in de Amerikaanse krijgsmacht de ruimte te geven uit te komen voor wie ze zijn. Pas onlangs was het zover: medio juni van dit jaar heeft de Ameri- kaanse minister van Defensie Ashton Carter het tot dan toe geldende verbod op toelating van transgenders opge- heven. Jarenlang hebben heel veel Amerikaanse militairen moe- ten leven met beperkingen die te maken hadden met hun geaardheid. Op de website van Vincent Cianni vertellen ze hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Verder zijn hier prachtige foto´s en een indrukwekkende video te vinden.


september 2016 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65