This page contains a Flash digital edition of a book.
Topburgemeester! (2)


Op 25 augustus werd – na ruim negen jaar – afscheid genomen van burge- meester Klaas Tigelaar van Oud-Beijer- land. Deze burgervader wordt onder meer gekenmerkt door zijn persoonlijke belangstelling voor én betrokkenheid bij de veteranengemeenschap in ‘zijn’ dorp. Zo dacht hij actief mee over de ‘ombuiging’ van de traditionele Indië- herdenking naar een combinatie met een lokale veteranenmiddag. Ook bood hij persoonlijke ondersteuning bij de totstandkoming van het specifieke veteranengedenkteken bij het vrijheids- monument in Oud-Beijerland. Voorts toonde hij persoonlijke betrokkenheid bij de oprichting van een monument ter herinnering aan 87 geallieerde vliegtuigbemanningsleden die voor onze vrede en vrijheid sneuvelden in de luchtoorlog (1940-’45) boven de Hoeksche Waard. De persoonlijke belangstelling voor én de band met ‘zijn’ veteranen wordt door hem nog eens extra onderstreept door de keuze van een foto met het Veteranen Comité Oud-Beijerland ter gelegenheid van de uitreiking van het afscheidscadeau op de voorzijde van de uitnodigingskaart voor zijn afscheidsreceptie. Hij zal zeker worden gemist!


D.W.G. Hoogsteder, Oud-Beijerland


Vierdaagse Nijmegen Met mijn beperkte mogelijkheden door huidige aanwezige fysieke ongemak- ken, heb ik dit jaar toch weer een poging ondernomen om dit evenement tot een goed einde te brengen. Het waren weer typisch Nederlandse weers- omstandigheden. Tot nu toe weinig zomer gehad, maar met deze Vierdaagse werden we weer rijkelijk voorzien van allerlei verschillende weersomstandig- heden waaronder drie dagen extreme hitte en op de laatste dag vanaf acht uur ’s morgens tot aan de middag tropische regenbuien. Ik had een kaarsje opgesto- ken in verband met mijn krakkemikkig fysiek om zonder al te veel afzien dit


evenement toch te kunnen klaren, maar had na vier dagen geen tandvlees meer over, daar ik elke dag op dit genoemde lichaamsonderdeel binnenkwam. Con- clusie: ik hoef geen kaarsje meer op te steken uit dankbaarheid, daar ik alles op eigen kracht heb opgelost en totaal geen bijstand heb gehad van boven. Nu vraagt ieder weldenkend mens zich natuurlijk af: wat doe je jezelf dan toch aan? Daarop is mijn antwoord dat de genoemde malheur aanmerkelijk ver- zacht wordt door de fijne ervaringen gedurende deze tocht, onder meer door de mooie natuur, de gezellige dorpen, maar vooral ook door de aanwezige deelnemers en een leger aan beschik- bare vrijwilligers. Kortom, de hele sfeer en entourage die dit evenement nu een- maal herbergt. Je zit vier dagen tussen mensen van wie de positiviteit afstraalt, even vrij van alle ellende in de wereld op dit moment waar we elke keer weer mee worden geconfronteerd. Vele leuke


gesprekken en reacties enzovoorts, dat maakt dit evenement zo fantastisch. Ten slotte ben ik wel – en dat viel op bij deze editie – regelmatig aangesproken door mensen. Daaruit kon ik voorzich- tig opmaken dat men wellicht aan mijn loopstijl kon zien dat er mogelijk pro- blemen waren. Ook viel het mij bij de binnenkomst vrijdag op de Via Gladiola op dat meer toeschouwers dan andere jaren hun duim opstaken en me moed probeerden in te spreken door met luide stem bijvoorbeeld te roepen: ‘Knap hoor,... petje af!’ Is dat bedenkelijk, moet je daar enthousiast van worden of hieruit de conclusie trekken dat je je niet zo okselfris meer voortbeweegt? Kort samengevat: mogelijk volgend jaar weer een poging, ondanks de sores dit jaar, wat mijns inziens ook wel terug te voeren is op de extreme hitte. In 2017 een herhaling, Deo volente.


Piet Stoutjesdijk, Eindhoven


Militaire deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse worden aangemoedigd door een jonge toeschouwer. Foto: ministerie van Defensie


Aanvullingen en correcties


Checkpoint 6-2016 Aanvalluh! (pag. 11) George Orwell is auteur van 1984 en Animal Farm.


Checkboek (pag. 29) Lisse ligt in de gemeente Zuid-Holland.


september 2016


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65