This page contains a Flash digital edition of a book.
Check in


strand in één ruk het boek Strijdtoneel uit, het verhaal van Irakveteraan Bastiaan Everink, die nu een inter- nationaal gevierd operazanger is. Het door journalist Joost Galema boeiend geschreven boek is al eerder lovend besproken in Checkpoint en laat treffend zien dat de operawereld meer overeenkomsten vertoont met die van het Korps Mariniers dan je op het eerste gezicht zou verwachten. En passant vertelt Everink hoe hij na wat oppervlak- kige relaties met vrouwen ontdekte dat hij eigenlijk op mannen valt. Op luchtige wijze laat hij daarmee zien dat homoseksualiteit, net als elke andere seksu- ele voorkeur, geen keuze is maar een geaardheid die je vroeger of later in je leven ontdekt. De reacties van zijn collega-veteranen op zijn homoseksualiteit zijn overigens van een verassende nuchterheid. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, zo kunt u ook in deze editie van Checkpoint lezen. De keuze om dit thema wat verder uit te diepen, was al ver voor het verschrikkelijke drama in Orlando geno- men. Maar deze gebeurtenissen tonen nog eens ten overvloede aan dat tolerantie en respect op dit gebied nog lang niet vanzelfsprekend zijn. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. En dan gaat het helaas ook niet om denkbeelden waar één bepaalde religieus geïnspireerde groep het patent op heeft. Anoniem geschreven brieven en zelfs tekeningen naar aanleiding van eerdere artikelen in Checkpoint over homoseksuele veteranen getuigen daarvan. In dat kader citeer ik graag Hoofd Directeur Personeel van Defensie, schout-bij-nacht Henk Itzig Heine, die in onze rubriek De plunjebaal constateert: “Je moet je ogen niet sluiten voor de stappen die al gezet zijn, maar er is nog genoeg werk te doen!”


D


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


e zomervakantie is altijd bij uitstek geschikt om de stapel boeken die ik permanent op mijn nachtkastje heb liggen, wat kleiner te maken. Zo las ik aan het zonnige Zeeuwse


Inhoud


24


37


4 Veteraan in beeld Fotorubriek


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Homoseksualiteit en krijgsmacht Uit de kast of niet?


13 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


Dit pictogram verwijst naar filmpjes, extra foto's of informatie in de digitale Checkpoint. Zie www.veteraneninstituut.nl/checkpoint of pagina 21.


14 Canal Parade met Defensieboot Veteranen tijdens Gay Pride


17 Viewpoint Van Bergen Column Leo van Bergen


18 Veldheren en de mannenliefde Homoseksualiteit door de eeuwen heen


Regenboogveteranen


21 Checkpoint digitaal Veel extra’s


Ooggetuige WO II voor de klas Brandend zand in Irak


september 2016 nr 7


De Defensieboot tijdens de Canal Parade, het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride, 6 augustus 2016, Amsterdam. Foto: ministerie van Defensie


2 september 2016


22 Van man tot vrouw Libanonveteraan Rianne Volkering


Foto: Ageeth van der Veen


Foto: Jarg Wolthuis


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65