This page contains a Flash digital edition of a book.
en sociale acceptatie. Dat eerste is intussen wel geregeld, aan dat laatste moet nog worden gewerkt.” Kolonel Sandra Keijer, paradecom- mandant van de Defensieboot, sluit zich daarbij aan: “Er moet intern nog een hoop verbeterd worden. Dat veel mensen bij Defensie nog in de kast zitten, zegt genoeg. Iets als homorechten bestaat niet. Het zijn fundamentele mensenrechten.”


Multicultureel Dat laatste onderstreept ook sergeant-majoor Elvis. Als de boot na het middaguur het Oosterdok bereikt en de opvarenden zich klaarmaken om even later de gracht op te gaan, heeft hij nog net even tijd te verklaren waarom hij mee- vaart. De Bosnië- en Afghanistan- veteraan is naast actief dienend militair ook voorzitter van het Multicultureel Netwerk Defensie (MND). Ook als heteroseksueel vindt hij het belangrijk om mee te varen op de Defensieboot. “Zeker omdat LHBT nog niet bij iedereen binnen mijn achterban geaccep- teerd is. In mijn achterban zitten ook mensen die moeite hebben om uit de kast te komen. Door mee te varen wil ik laten zien dat LHBT- zijn de normaalste zaak van de wereld is.” Overigens is Elvis bij lange na niet de enige hetero die meevaart. Een derde van de in totaal tachtig opva- renden is heteroseksueel. Straight Allies noemen ze zich. Kolonel Keijer is er ook een van: “Hoe kan ik zelf vrij zijn als mijn LHBT- collega dat niet is?” Sommigen gaven zich op na de schietpartij in Orlando, om steun te betuigen en om verworven vrijheden niet door terreur te laten afpakken. Weer anderen, zoals enkele vlag- of opperofficieren, varen mee om uit te dragen dat ook de top van de Defensieorganisatie diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Een meevarende majoor der mariniers, voor op de boot in hagelwit tropen- tenue, verklaart dat zijn onderge-


Sergeant-majoor Elvis ondersteunt als hetero LHBT-collega’s.


schikten na afloop van vorige edities van de Canal Parade vreemd opke- ken toen ze foto’s van hun comman- dant op de boot op Facebook zagen. 'Bent u dan homo?', vroegen de mari- niers. De majoor: “Ik zeg dan: ‘Nee, maar had het iets uitgemaakt als dat wel het geval was?’ Dan stamelen ze even. Zo ga ik het gesprek aan met mariniers over diversiteit binnen onze organisatie.” Paradecommandant Keijer is blij dat er veel (actief dienende) veteranen meevaren op de Defensieboot. Juist tijdens een uitzending is het belang- rijk jezelf te kunnen zijn, benadrukt ze. “Militairen werken vaak onder zware omstandigheden in hechte teams, terwijl het thuisfront op grote afstand is. Dan ga je over thuis pra- ten met je collega’s. Juist dan is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn.” Een paar meter van kolonel Keijer vandaan zwaait sergeant-majoor en instructeur Mees Soffers vol over- tuiging naar het publiek op de kade.


“Dat is wel eens anders geweest”, vertelt ze. “Tijdens mijn laatste uitzending, in 2008 in Bosnië, raakte ik helemaal met mijzelf in de knoop. Het besef kwam dat ik al die jaren in het verkeerde lichaam heb gezeten. Dat besef maakte mij zo ongelukkig. Ik had gelukkig een goede SNR (senior national repre- sentative, red.) die mij in het inzet- gebied heeft ondersteund.” Die uitzending vormde een keer- punt voor Soffers. Twee jaar later zat ze in het traject bij het VU Medisch Centrum, waar artsen van hem een haar maakten. Ze vaart al zes jaar mee tijdens de Canal Parade. “De eerste keer als mijn oude ik, de laatste keer als mijn nieuwe ik.”Ze is zeker niet de enige transgender bij Defensie. Op een onlangs door de SHK georgani- seerde kleinschalige bijeenkomst meldden zich in totaal zeven trans- gender-militairen.


'Er moet intern nog een hoop verbeterd worden. Dat veel mensen bij Defensie nog in de kast zitten, zegt genoeg.'


september 2016 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65