This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te kor- ten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 7P01 Lenard van Belzen zoekt familie van Jacobus Johannes van der Vliet (geb. 9 okt 1914 te Arnemuiden, overl. 31 okt ’43). Van der Vliet diende als sld bij de infanterie van het KNIL. Hij was krijgsgevangene in Japan en was tewerkgesteld aan de


7P04 Wie weet er meer over IndiëvrijwilligerGer Moojen (geb. 5 juli 1913, inmiddels overleden)? Het enige bekende is dat hij in 1948 op Palem- bang, Sumatra geweest is en dat hij later beroepsmilitair


Birmaspoorlijn. Van Belzen is een boek aan het samenstel- len over burgers en militairen die in de Tweede Wereldoor- log hun leven gaven. Reacties: L. van Belzen, Helmkruids- traat 11, 4341 JZ Arnemui- den, tel: 0118-602239, e-mail: lenard@live.nl.


is geworden en als kok werk- zaam was. Reacties: J. Moojen (zoon), J.H. op den Veldestraat 48, 1501 ZR Zaan- dam, tel: 075-6174923, e-mail: j.moojen@chello.nl.


7P02 Op deze foto staan vier sobats, op Oost-Java, ergens in the buurt van Ponorogo. Jopie van Zwam staat rechts, Gilles de brenschut- ter staat naast hem. Allen behoorden tot de Staf Cie


6-8 RI 422 Bat. Van Zwam zou graag iets van zijn oude sobats horen. Reacties: J. van Zwam, 81 Burns Street, Maryborough 3465 Vic, Australia, e-mail: johnvanszwam7@gmail.com.


7P05 Wie kan Karel Vleesch Dubois iets vertellen over zijn kameraad sgt Gerad. C. Kluitenberg van de RST 1e Para-cie Bandoeng, drager van de Bronzen Leeuw? Dubois was zijn getuige toen hij met Connie in Bandoeng trouwde. Verder vermoedt hij dat Klui- tenberg na zijn terugkeer in Nederland bij de commando’s is geplaatst, gezien zijn onder-


scheiding. Hij was sgt RP samen met kpl H. Kok (die ook is onderscheiden met de Bronzen Leeuw) bij de RST 1e Para-cie Bandoeng. Op de foto: Kluitenberg achter het stuur en Dubois als kpl van HKAG naast hem. Reacties: K. Vleesch Dubois, tel: 010- 4508167, e-mail: karel.1926@ casema.nl.


7P03 Voor een reünie worden kamergenoten van lichting 1963-5, de Gele Rijders, destijds gelegerd in de Oranjeka- zerne te Schaarsbergen, gezocht. Gezocht wordt o.a. Jan Hulshof, vermoedelijk uit de provincie Groningen afkom- stig. Zijn geboortejaar moet rond 1944-’45 zijn. Reacties: H. Schut, Berkenlaan 18, 7031 WB Wehl, tel: 0314-681799, e-mail: heli44@hetnet.nl.


40 september 2016


7P06 Dick Hermsen zoekt zijn oude dienstmakkers van Biak-Hollandia 1962. De foto is genomen aan de bar in Hollandia. Zelf is hij de tweede van links met de mari- nepet op. Reacties: D. Hermsen, Zonegge 02 20, 6903 ED Zevenaar, tel: 06-51039752, e-mail: hermsen1@upcmail.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65