This page contains a Flash digital edition of a book.
en kolonel b.d. Abel van Weerd wees op het onwaarschijnlijk lage aantal LHBT’s dat ‘officieel’ in de krijgsmacht diende. Enquêtes aan het eind van de jaren tachtig kwamen op 58 homoseksuelen bij de landmacht op een totale sterkte van ongeveer 85.000 militairen. Lesbiennes werden hierin niet eens meegenomen als aparte categorie. Voor het gros van de militairen was ‘vrouwelijkheid’ nog steeds een bedreiging voor de tucht en cohe- sie. Nee, mannelijke eigenschappen werden een stuk hoger ingeschaald.


Te water! Voor minister van Defensie Relus ter Beek (1989-’94) waren vooral onderzoek en voorlichting de instrumenten om homoseksuali- teit uit de taboesfeer te halen. De Amsterdamse Gay Pride was vanaf 1996 een zeer in het oog springend breekijzer met als hoogtepunt de bonte Canal Parade. De vraag was al snel of niet ook militairen aan dit evenement moesten deelnemen. Een omstreden vraag was het zeker. Een columnist schreef anno 2002 in Civiel/Militair: ‘Wat je als homosek- sueel ook voorstaat, de media uit binnen- en buitenland zullen een dergelijke platbodem – die in het verwarmingsbuizencircuit al ‘flik- kerfregat’ werd genoemd – associ- eren met stereotiep homogedrag.’ Niet goed voor homoseksuelen, niet voor de Gay Pride en niet voor Defensie, concludeerde de colum- nist. In 2009 voeren militairen voor het eerst in uniform mee op de werk- nemersboot van de FNV en het bedrijfsleven. Dit onder het motto: ‘Uit de kast werkt beter’. Twee jaar later ging de eigen boot van Defen-


Minister Jeanine Hennis-Plasschaert op de Defensieboot tijdens de Canal Parade van de Gay Pride in 2013. Foto: SHK


Gaykrant met matrozenpet, februari 1991. Foto: NIMH


12 september 2016


sie te water. In 2013 was minister van Defensie Jeanine Hennis-Plas- schaert een opvallende passagier. Haar aanwezigheid was alweer een hele vooruitgang ten opzichte van staatssecretaris Jack de Vries in 2008. Hij verbood militairen toen om mee te varen in uniform, omdat zij daarmee ‘de waardigheid van het uniform’ op het spel zetten. De SHK legt ook heel nadrukkelijk het verband tussen de (internatio- nale) taken van Defensie en homo- erkenning. In de woorden van SHK-voorzitter Peter Kees Hamstra: “Defensie staat voor een veilig land en een veilige wereld, maar dat moet natuurlijk ook gelden voor homoseksueel personeel.” Als medeoprichter is de SHK betrok- ken bij de NAVO-werkgroep LHBT en adviseert tevens internationaal over de sociale veiligheid voor deze doelgroep. De stichting droeg ook een steentje bij aan Amerikaans onderzoek dat leidde tot afschaffing van het don’t ask, don’t tell-beleid in 2010 (zie ook pagina 20). In ruim dertig landen kunnen LHBT’s inmiddels openlijk dienen bij krijgsmachten. Recent onder- zoek wijst daarbij niet op een merkbare afname in discipline of


groepscohesie, maar toch houden veel landen vast aan een verbod of beperkingen. In ruim tachtig lan- den is homoseksualiteit een mis- daad en soms zelfs een reden voor de doodstraf. De grenzen zijn vaak vaag. Zo mogen in Rusland ‘goed aangepaste’ homoseksuelen dienst nemen. Heb je ‘seksuele identiteits- problemen’, dan word je alleen in oorlogstijd opgeroepen. En zo is er in de afgelopen decen- nia inderdaad veel veranderd en bespreekbaar geworden. Zes à zeven procent van het Nederlandse Defensiepersoneel beschouwt zich- zelf intussen als homo, lesbisch, bi of transgender. De SHK ziet echter nog geen reden om zichzelf op te heffen. Dat kan pas als homo-eman- cipatie bij Defensie honderd pro- cent is doorgevoerd. Onderzoek toont aan dat vooral bij de operatio- nele eenheden nog ongeveer een derde van het personeel negatief aankijkt tegen homoseksualiteit in de krijgsmacht. De spagaat is blijk- baar niet helemaal verdwenen. LHBT’s mogen bij Defensie ‘open’ zijn, maar ‘stoer’ is voor veel mili- tairen nog steeds ‘normaal’. Het oude normaal of het nieuwe nor- maal? Dat is aan u.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65