This page contains a Flash digital edition of a book.
Bestuurslid Thijs van der Laan van de Politie


Sportvereniging Renkum bij een van de vele banieren waarmee de jubilerende Airborne


Wandeltocht wordt gepromoot in Oosterbeek en omgeving. Foto: Birgit de Roij


Luitenant-kolonel Thijs van der Laan tijdens zijn uitzending in Uruzgan. Foto: privécollectie Thijs van der Laan


Wie: Thijs van der Laan Wat: lid bestuur Politie Sport- vereniging Renkum en stichting Airborne Herdenkingen Waar: Nederland Wanneer: 2011 tot heden Info: website: www.airborne- wandeltocht.nl, e-mail: secreta- riaat@airbornewandeltocht.nl


We zaten in een gebied met een duidelijkere tegenstelling tussen de taliban en ons en we hadden een duidelijk mandaat. Dan heb je het recht om bepaalde dingen te doen en dat deden we ook.” Als Hoofd Operatiën was hij verantwoordelijk voor alles wat er buiten de poort gebeurde. “Het is het bekende verhaal: de kameraadschap, de mannen met wie je op pad gaat.” Met sommigen diende hij al in Libanon. “Ik kwam ze in Joegoslavië weer tegen en daarna in Afghanistan. Je weet van elkaar wat je aan elkaar hebt, er is wederzijds waardering en respect.” Dat is er op 3 september in Oosterbeek niet alleen voor de aanwezige veteranen, maar ook voor de trouwe lopers. “Vijf wandelaars lopen dit keer voor de zeventigste keer mee”, vertelt Van der Laan. In Park Hartenstein komt een groot led-scherm waarop de individuele wandelaars het programma aan de voorzijde van het Airborne Museum kunnen volgen. “Het officiële herdenkingsprogramma, inclusief het defilé, is dit jaar wat spectaculairder dan andere jaren.”


Zo is er onder meer een fly-by met historische vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. De organisatie lanceert dit jaar tevens een Wandel-app waarop niet alleen historische aanvullende informatie (in woord, beeld en geluid) te vinden is over de route zelf, maar ook praktische informatie, zoals de eerstehulpposten. Van der Laan meent dat de organisatie van de tocht bijna één op één is toe te passen op Defensie. “Het is net een militaire staf en het is onze taak ervoor te zorgen dat de wandelaars en het publiek een perfecte dag hebben.” In de praktijk neemt iedere wandelaar één of twee niet-lopers meer. “Dan heb je het zo over 65.000 mensen die op één dag de regio in komen. Die moet je hier opvangen, maar ze moeten hier ook kunnen komen, met de auto, trein of te voet met een bolderkar.” Belangrijk is verder de digitale organisatie. “Facebook, Twitter, de website en de verkoop van e-tickets. Voor ons een mooie manier om de sponsors zoals onder meer het vfonds en de provincie Gelderland te promoten.”


Onkostenvergoeding Al vanaf de eerste tocht is een deel van de netto-opbrengst van de Airborne Wandeltocht bestemd voor militairen die invalide zijn geworden door de oorlogshandelingen in 1944 en voor de nabestaanden van gevallenen. Tegenwoordig ligt de nadruk vooral op het vergoeden van de onkosten voor de Airborneveteranen die overkomen voor de herdenkingen. Financiële steun is er ook voor de jaarlijkse jongerenconferentie die op initiatief van Britse veteranen in 2001 is gestart. Rond 120 jongeren van 16 tot 19 jaar uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Nederland spelen een actieve rol bij de herdenkingen. In 2011 besloot het bestuur van de Politie Sportvereniging Renkum ook andere doelen te steunen. Voorwaarde is wel dat deze doelen passen in het gedachtegoed van de wandeltocht, zoals projecten van jongere veteranen en lokale initiatieven die een Airborne- relatie hebben.


september 2016 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65