This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Rezistenţa la antibiotice – infecţii pediatrice Controlul dizenteriei bacteriene la copil


Într-un număr recent al “Pediatric Infectious Diseases Journal” au fost publicate datele colectate pe parcursul evoluţiei unui focar epidemic de dizenterie bacteriană care a evoluat pe o durată de 6 luni în statul Missouri şi s-a datorat unei tulpini de Shigella sonnei. Numărul de îmbolnăviri a fost de cel puţin 693, iar 44 de grădiniţe şi-au suspendat activitatea pentru perioade diferite de timp; peste 80% din cazuri au survenit la copiii din aceste centre, la personalul de îngrijire şi la membrii familiilor primelor două categorii de pacienţi. Dintre izolatele bacteriene, 90% erau rezistente şi la ampicilină, şi la co trimoxazol, două dintre principalele resurse terapeutice pentru această afecţiune la copii; în aceste condiţii, terapia antibiotică pentru cazurile înregistrate la copii şi tineri sub 18 ani a fost dominată de azitromicină (44%) şi cefalosporine (27%). Un număr de 11 copii au fost trataţi cu fluorchinolone, iar în 2% din cazuri activitatea in vitro a permis utilizarea am- picilinei. Două probleme conexe au fost evidenţiate de autori: n numărul de alternative terapeutice la copii este re- dus prin nivelul ridicat de rezistenţă la cotrimoxazol şi la aminopeniciline, precum şi datorită faptului că fluorochinolonele sunt evitate de regulă la copii, iar azitromicina, potenţial utilă este grefată de imprecizia demonstrării activităţii sale in vitro; de aceea, măsurile de igienă rămân cele mai eficiente şi mai puţin costisi- toare modalităţi de combatere şi control pentru cazurile de dizenterie bacteriană; această afirmaţie este sprijinită şi de rata de cazuri secundare, mai mare pentru creşele/


Comisia Europeană va finanţa începând din ianuarie 2010 o reţea de supraveghere a rezistenţei la antibiotice şi a con- sumului de antibiotice la copii – ARPEC care îşi propune să fie echivalentă. O întâlnire preliminară a avut loc în perioa- da 16-17 octombrie la Londra, unde s-au reunit reprezentanţi ai 17 state membre şi din partea proiectului European de su- praveghere a consumului de antibiotice – ESAC. O utilizare excesivă a antibioticelor la copii este certă, în special pentru infecţii respiratorii de etiologie virală; acest abuz stimulează selecţia de tulpini bacteriene rezistente, cu atât mai uşor de transmis între copiii care frecventează aceleaşi creşe, grădiniţe, şcoli… De aceea, un obiectiv al politicii europene este reducerea consumului inutil de antibiotice şi pentru copii, întrucât în privinţa acestui consum au fost înregistrate progrese doar pentru populaţia adultă. De altfel, există foarte puţine date oficiale privind rezistenţa germenilor izolaţi la copii, obţinute în cadrul sistemului EARSS. Obiectivele noii structuri vor fi: n punerea la punct a unui sistem funcţional de colectare a datelor pe baza modelelor reprezentate de EARSS (pentru germenii patogeni mai frecvent implicaţi în patologia pediatrică) şi ESAC (pentru prescrierea ambulatorie de antibiotice);


n evaluarea diferenţelor de prescriere a antibioticelor între statele UE, pentru aceleaşi sindroame infecţioase pedia- trice;


nr. 20 • 4/2009


grădiniţele în care nu existau chiuvete în fiecare încăpere şi unde se permitea utilizarea scutecelor clasice;


n întrucât reprimirea copiilor în respectivele centre este posibilă doar pe baza a două coproculturi negative, se încurajează tratamentul antimicrobian precoce în diverse boli diareice, indiferent de severitate şi/sau de etiologie, ceea ce conduce la administrarea nenecesară de antibi- otice cu riscul producerii de efecte adverse imediate şi de creştere a presiunii de selecţie pentru mutante bacteriene rezistente din flora enterală şi/sau respiratorie a respec- tivilor copii.


Arvelo W, Hinkle CJ, Nguyen, TA. Transmission Risk Fac- tors and Treatment of Pediatric Shigellosis during a Large Daycare Center-Associated Outbreak of Multidrug Resistant Shigella sonnei: Implications for the Management of Shigello- sis Outbreaks Among Children. Pediatr Infect Dis J. 2009; 28: 976-80.


Comentariul editorului ... ceea ce noi ştiam de foarte mult timp (ca efect al terapiilor


acoperitoare practicate cu largheţe); bizar pare pentru noi faptul că în SUA se mai luau în discuţie alternativele ampicilină sau cotrimoxazol, când minima soluţie eficientă în România se consideră a fi ceva mai mult decât cefalosporinele de generaţia a 3-a, nu-i aşa?


Antibioticorezistenţa bacteriană – un risc şi pentru copii!


n a pune la punct un sistem pediatric DDD (doza zilnică standard de antibiotic), a colabora cu ESPID la elaborarea de ghiduri terapeutice destinate limitării emergenţei rezistenţei la antibiotice;


n a furniza un cumul de date fiecărui stat membru ce va putea astfel să îşi definească mai bine politicile de terapie antibiotică în raport cu situaţia existentă şi experienţa altor state europene.


Sistemul ARPEC va fi deschis atât statelor membre UE, cât şi statelor partenere care doresc să participe la activitatea sa.


Henderson KL, Müller-Pebody B, Johnson AP, Goossens H, Sharland M, on behalf of the ARPEC Group. First set- up meeting for Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children (ARPEC). Euro Surveill. 2009; 14(45): pii=19404


Comentariul editorului Sub acoperitoarea umbrelă a sloganului “copilul nu este


un adult în miniatură!”, se deschide calea unor excese de terapie antimicrobiană – scheme cu acoperiri extrem de largi, durată prelungită de tratament. De această dată, o luare de poziţie europeană susţine aparent contrariul – din punctul de vedere al selectării rezistenţei la antibiotice, co- pilul şi adultul contribuie la fel la baza comună de germeni multirezistenţi!


pag. 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com