This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


ştiri Prevalenţa infecţiei HIV Infecţia HIV în Europa – factori de risc


Cu ocazia Zilei Mondiale SIDA, “Eurosurveillance” a dedicat numărul din 26 noiembrie stadiului actual al pandemiei HIV în Europa. Incidenţa infecţiei continuă să crească, statistica anului 2008 indicând un număr de 26.000 de cazuri nou diagnosticate. Grupul populaţional cu risc maxim de infectare pe vechiul continent rămâne cel al homosexualilor; datele statistice indică o creştere a numărului de infecţii acute la aceştia, ceea ce a deter- minat realizarea unui grupaj de articole ce au abordat problematica infecţiei HIV şi a bolilor cu transmitere sexuală la această categorie de pacienţi. Datele statistice au un grad tot mai ridicat de încredere în măsura în care 14 dintre statele Uniunii Europene/EEA au sisteme de monitorizare naţională a factorilor de risc comportamentali, iar în alte patru state s-au efectuat asemenea studii pe o durată limitată de timp/o anumită regiune. Diverse studii epidemiologice efectuate în această categorie populaţională în câteva metropole europene a indicat o prevalenţă a infecţiei HIV între 17% în Barcelona şi 3-5% în Bucureşti, Ljubliana şi Praga. Principalii indicatori ai riscului de contaminare au fost confirmaţi de rezultatele din majoritatea acestor state: sexul neprotejat, numărul crescut de parteneri, lipsa testărilor privind statusul HIV, ceea ce permite elaborarea unor programe asemănătoare de combatere a infectării HIV la acest grup populaţional. S-a observat că intervenţiile bazate doar pe evalu- area repetată a infecţiei HIV au determinat o relaxare a comportamen- tului sexual, cu reducerea utilizării de prezervative şi, în consecinţă, o creştere a coinfecţiilor cu virus hepatic C şi a altor infecţii cu trans- mitere sexuală precum sifilisul şi limfogranulomatoza veneriană (pentru aceasta din urmă, 80% dintre cazurile înregistrate în


Europa sunt la persoane infectate HIV). Asemenea concomitenţe pot determina probleme dificile de atitudine terapeutică, precum în cazul coinfecţiei HIV-HCV. O creştere a riscului la această ca- tegorie populaţională este datorată toxicomaniei, scăderea încre- derii în sine, relaţiilor sexuale întâmplătoare. Principalele mesaje legate de epidemiologia infecţiei HIV în Europa sunt: creşterea ponderii comportamentelor la risc, menţinerea aceluiaşi ritm de infecţii recent dobândite, creşterea incidenţei coinfecţiilor, cu adevărate evoluţii în focare epidemice la categoria de persoane analizată, dublate de o insuficientă extensie a programelor de intervenţie pentru limitarea incidenţei la aceştia.


van de Laar MJ. HIV/AIDS and other STI in men who have sex with men – a continuous challenge for public health. Euro Surveill. 2009;14(47):pii=19423. Available online: http://www. eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19423


Comentariul editorului Riscul de transmitere a infecţiei HIV este crescut de însumarea


unor factori de risc comportamentali, iar harta Europei în această privinţă cunoaşte variaţii importante privind tipul de comporta- ment sexual, consumul de droguri, accesul la teste diagnostice. Diferenţele însă vor avea o tendinţă de diminuare pe măsură ce Europa va deveni tot mai mult o „casă comună”. Şi atunci, a ne con- sidera o insulă izolată ne poate expune la riscul pregătirii deficitare în faţa unor evoluţii noi, ceea ce nu ar mai fi o noutate. La Fontaine era european...


Pandemia HIV – desprinderea de fastforward? În luna noiembrie a fost publicat un raport comun al UNAIDS şi al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind evoluţia epidemiologică a infecţiei HIV în primii opt ani ai secolu- lui XXI. Datele la nivel global sunt de un optimism timid: o reducere a incidenţei estimate cu 17% în 2008, în raport cu anul 2001 şi cu 30% faţă de 1996, anul în care până în prezent a fost raportat cel mai mare număr de noi infecţii – aproxima- tiv 3.500.000 de cazuri. Analiza efectuată la nivel macrore- gional pentru zonele cele mai afectate a indicat cea mai mare reducere în Europa de Est şi Asia Centrală – 58%, în Extremul Orient, cu 25%, aproximativ 20% în ţarile dezvoltate şi 15% în Africa subsahariană; în schimb, în America Latină a fost înregistrată o creştere de 13,5%, iar în Orientul Mijlociu şi Maghreb chiar 16%. Această tendinţă evolutivă a fost explicată ca rezultat al programelor de prevenire a infectării (profilaxie primară) şi al extinderii accesului la tratament antiretroviral (profilaxie secundară şi terţiară). Din păcate, în anumite state alocările bugetare pentru prevenţie sunt extrem de deficitare, raportorii exemplificând cu situaţia din Ghana, unde fondurile pentru profilaxie s-au diminuat la jumătate începând din 2005, iar în Swaziland, unde persoanele infectate HIV reprezintă ceva mai mult decât un sfert din populaţia ţării, doar 17% dn bugetul pentru HIV/SIDA este destinat prevenţiei. Cele mai defavorizate grupuri în privinţa acestor măsuri sunt: adulţii de peste 25 de ani, persoanele căsătorite/cupluri stabile, dar şi cele cu un partener decedat sau despărţite cei despărţiţi sau cu un partener decedat.


pag. 10


Detalierea analizei în raport cu factorii de risc comportamentali a arătat o creştere semnificativă a ratei infecţiei HIV la toxicomanii din Europa de Est, dar şi la partenerii lor sexuali care consumă sau nu droguri. Cele mai eficiente programe par să fie cele care se integrează cu asistenţa socială şi cu alte programe de promovare a sănătăţii. Din estimatele pentru finele anului 2008, câteva pot fi considerate de mai larg interes: n 33,4 milioane [31,1-35,8 milioane] de oameni infectaţi HIV în viaţă;


n 2,7 milioane [2,4-3 milioane] de oameni nou infectaţi în anul 2008;


n 2 milioane [1,7-2,4 milioane] oameni care au decedat în anul 2008 cu SIDA, prin afecţiuni corelate cu aceasta;


n aproximativ 200.000 de noi infecţii prevenite printre copii începând din anul 2001


n numărul de decese atribuibile infecţiei HIV reduse cu 50% în Botswana în ultimii 5 ani.


n un număr de 50.000 de decese perinatale printre mamele infec- tate HIV din Africa de Sud, în anul 2008.


*** (UNAIDS, WHO) - 2009 AIDS epidemic update.


Comentariul editorului Dincolo de modul în care se face estimarea, există adevărul,


chiar parţial, al eficienţei măsurilor de prevenire a infecţiei HIV. Privind doar la partea goală a paharului, nu prea poţi evita setea....


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com