This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


un pacient nu a obţinut RVR, 23 (19,7%) au avut EVR, iar răspunsul la sfârşitul celor 48 de săptămâni de tratament a fost evidenţiat la 6 pacienţi (5,1%), dar toţi aceştia au avut ulterior recădere. Un singur pa- cient a obţinut răspuns virusologic susţinut. Autorii concluzionează: „Rezultatele studiului confirmă că pacienţii cu HVC G1 cu non- răspuns anterior la pegIFN alfa- 2a plus RBV la doze şi durată ad- ecvate nu sunt candidaţi optimi


Bibliografie


1. Manns MP şi col. „Peginterferon alfa-2b plus ribavirin com- pared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treat- ment of chronic hepatitis C: a randomised trial”. Lancet 2001;358:958-965.


2. Fried MW şi col. „Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection”. N Engl J Med 2002;347:975- 982.


3. Sumarul Caracteristicilor Pegasys: http://www.emea.europa. eu/humandocs/PDFs/EPAR/pegasys/emea-combined-h395ro. pdf, accesat pe 9 decembrie 2009.


4. Sumarul Caracteristicilor PegIntron: http://www.emea.eu- ropa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Pegintron/emea-combined- h280ro.pdf, accesat pe 9 decembrie 2009.


5. Zeuzem S. şi col. „International, multicenter, randomized, controlled study comparing dynamically individualized ver- sus standard treatment in patients with chronic hepatitis C”. Journal of Hepatology 43 (2005) 250–257.


6. Zeuzem S. şi col. „Peginterferon Alfa-2a (40 Kilodaltons) and Ribavirin in Patients With Chronic Hepatitis C and Normal Aminotransferase Levels”, Gastroenterology 2004;127:1724- 1732.


7. Hadziyannis S. şi col. „Peginterferon Alfa-2a and Ribavirin Combination Therapy in Chronic Hepatitis C”, Ann Intern Med. 2004;140:346-355.


8. Reddy KR şi col. „Impact of ribavirin dose reductions in hepa- titis C virus genotype 1 patients completing peginterferon alfa-2a/ribavirin treatment”, Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Jan;5(1):124-9. Epub 2006 Dec 28.


9. Nelson D., Sulkowski M., „HCV Therapy: What Will the Fu- ture Look Like?”, Clinical Care Options, 2008.http://www. clinicaloptions.com/Hepatitis/Annual%20Updates/2008%20 Annual%20Update/Modules/Nelson.aspx.


10. Siebert U. şi col. „Market uptake of new antiviral drugs for the treatment of hepatitis C”, Journal of Hepatology 49 (2008) 528-536.


11. McHutchinson J. şi col. „Peginterferon Alfa-2b or Alfa-2a with Ribavirin for Treatment of Hepatitis C Infection”. N Engl J Med 2009;361:580-93.


12. Nguyen D.H. şi col. „Efficacy of hepatitis C treatment is a function of ethnicity”, Gastroenterology, Volume 124, Issue 4, Supplement 1, April 2003, Page A782 – abstract T1287 prezen- tat la „Digestive Disease Week and the 104th Annual Meeting


of the American Gastroenterological Association”.


13. Levitt BJ şi col. „Differential Response Rates to Clearance of Hepatitis C Virus in Chronic Hepatitis C, Based on Racial Makeup of Patients Treated with Interferon/Ribavirin (I/R) or Peg/Rihavirin (Peg/R) Combination”, ”, Gastroenterology, Volume 124, Issue 4, Supplement 1, April 2003, Page A782 – abstract T1286 prezentat la „Digestive Disease Week and the 104th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association”.


14. Rumi M. şi col. Gastroenterology 2009; „Randomized Study of Peginterferon-α2a Plus Ribavirin vs Peginterferon-α2b Plus Ribavirin in Chronic Hepatitis C”; Gastroenterology, Article in Press (Available online 18th September 2009).


15. Ascione A. şi col. „Peginterferon Alfa-2a Plus Ribavirin Is More Effective Than Peginterferon Alfa-2b Plus Ribavirin for Treating Chronic Hepatitis C Virus Infection” Gastroenterol- ogy, Article in Press 2009 (Available online 20 October 2009).


16. Awad T. şi col. „Peginterferon alpha-2a is associated with higher sustained virological response than peginterferon al- pha-2b in chronic hepatitis C: systematic review of random- ized trials” - poster prezentat la The 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases.


17. Poynard T, Colombo M, Bruix J, Schiff E, Terg R, Flamm S et al. Peginterferon alfa-2b and ribavirin: effective in patients with hepatitis C who failed interferon alfa/ribavirin therapy. Gastroenterology. 2009;136:1618-28.


18. Kaiser S, et al. Hepatology 2008; 48 (4, Suppl); 1140A; abstract prezentat la AASLD, San Francisco, SUA, noiembrie 2009.


19. Jensen DM şi col., „Re-treatment of patients with chronic hepatitis C who do not respond to peginterferon-alpha2b: a randomized trial”. Ann Intern Med 2009;150:528–540.


20. Zeuzem S. şi col. „Retreatment With Peginterferon (PEG-IFN) alfa-2b Plus Ribavirin (RBV) of Chronic Hepatitis C Genotype 1 Patients Who Were Nonresponders to Peginterferon alfa-2a: Final Results of ESPECIAL” - abstract prezentat la AASLD, Bos- ton, SUA, noiembrie 2009.


21. Manns M. şi col. „Telaprevir in hepatitis C genotype-1- in- fected patients with prior non-response, viral breakthrough or relapse to peginterferon-alfa-2a/b and ribavirin therapy: SVR results of the PROVE3 study”. Abstract 1044 prezentat la EASL, Copenhaga, Danemarca, aprilie 2009.


pentru retratament cu standadul actual de terapie”. Sunt rezultatele acestui studiu o dovadă suficientă pentru a nu retrata pacienţii nonre- sponderi la pegIFN alfa-2a/RBV cu celălalt regim terapeutic (alfa-2b plus RBV)? Rămâne la latitudinea fiecărui clinician să aprecieze acest lucru, luând în calcul şi rezultatele promiţătoare ale studiului PROVE 321


, care au evidenţiat că adăugând


al treilea partener la regimul pegIFN alfa-2a plus RBV - telaprevir, rata


de răspuns la retratarea pacienţilor cu non-răspuns anterior poate să se apropie de 40%. În final, subliniez ideea că în


actualele condiţii economice ale sistemului medical din România selecţia pacienţilor care au cea mai bună şansă de RVS, precum şi a regimului de tratament optim ar trebui să devină un obiectiv al oricărui clinician cu experienţă în managementul hepatitei cronice cu virus C. n


nr. 20 • 4/2009


pag. 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com