This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


ştiri Infecţiile cu germeni multirezistenţi – un tribut plătit terapiei intensive


Sinergia tigeciclină-colistin: o speranţă în terapia infecţiilor cu Acinetobacter baumanii panrezistent la antibiotice?


Opţiunile terapeutice limitate în faţa infecţiilor noso- comiale severe în care sunt tot mai frecvent implicate bacterii multi/panrezistente la antibiotice sunt evidente în cazul pneumoniilor asociate ventilaţiei mecanice (VAP); principalii agenţi etiologici ai acestui sindrom sunt Acinetobacter baumanii, Staphylococcus aureus şi Pseudomonas aeruginosa, cu probleme majore de rezistenţă fiecare, ceea ce a determinat ca în multe secţii de terapie intensivă terapia standard pentru VAP să fie asocierea dintre imipenem/meropenem şi linezolid (glicopeptid). Emergenţa tulpinilor de Ps aeruginosa şi în special de A baumanii rezistente la carbapeneme a deter- minat reevaluarea colistinului ca soluţie terapeutică de sal- vare în infecţiile cu germeni gram negativi panrezistenţi. Deoarece reticenţele faţă de modificarea recomandărilor de terapie iniţială sunt ridicate, iar asocierea colistinu- lui la schema clasică ar duce la o triplă terapie, studii recente au evaluat posibilitatea utilizării unor scheme alternative.


Rezultatele unei evaluări comparative in vitro a eficienţei faţă de 25 de tulpini de A baumanii rezistent la carba- peneme şi izolat de la pacienţi cu VAP se află în curs de publicare în “Journal of Antibiotics” şi indică drept optimă asocierea dintre colistin şi tigeciclină. Nici o tulpină nu a fost rezistentă la colistin şi doar 2 tulpini din 25 au fost rezistente la tigeciclină; în plus, această activitate s-a


Multirezistenţa este cel mai adesea apanajul germenilor izolaţi în cadrul infecţiilor nosocomiale, în special al celor ce apar la pacienţii din departamentele de terapie intensivă, ceea ce agravează şi mai mult prognosticul rezervat al acestora. În prezent, datele disponibile privind germenii implicaţi în astfel de infecţii în Europa sunt extrem de limitate; de aceea, ECDC, EMEA şi Societatea Europeană de Terapie Intensivă (ESICM) au lansat un chestionar de evalu- are calitativă a modului în care medicii membri ai ESICM percep problema rezistenţei la antibiotice şi cum apreciază volumul de activitate pe care îl depun pentru îngrijirea pacienţilor cu asemenea patologie. Chestionarul a fost ac- cesibil pe site-ul ESICM în perioada aprilie-iunie 2009. Din analiza celor 95 de chestionare completate a rezultat că pes- te 80% dintre respondenţi consideră problema rezistenţei microbiene una important; cel mai adesea s-au confruntat cu infecţii determinate de MRSA şi cu Enterobacteriaceae rezistente la cefalosporine de generaţia a 3-a, aproape trei sferturi dintre ei îngrijind măcar o astfel de infecţie în ultima jumătate de an. Mai mult, în acelaşi interval de timp, 53% dintre cei ce au răspuns, îngrijiseră cel puţin un caz de infecţie cu germene (cvasi)panrezistent. Problema infecţiilor cu germeni gram negativi multirezistenţi pare a fi mult mai amplă faţă de cea a cocilor gram pozitivi, inclu- siv rezistenţa la carbapeneme a Enterobacteriaceaeelor,


pag. 8


dovedit a fi similară împotriva unor izolate care nu erau înrudite genetic. Nu s-au constatat interacţiuni antagonice între cele două antibiotice asupra nici uneia dintre tulpinile testate. Având în vedere şi restul spectrului de activitate al celor două antibiotice, autorii consideră această asociere drept superioară celorlalte propuse: colistin-rifampicină, tigeciclină-rifampicină pentru terapia iniţială a pacienţilor cu VAP.


Dizbay M, Tozlu DK, Cirak MY, Isik Y, Ozdemir K, Arman D.In vitro synergistic activity of tigecycline and colistin against XDR-Acinetobacter baumannii. J Antibiot (To- kyo). 2009 Nov 27. [Epub ahead of print]


Comentariul editorului Utilizarea excesivă a antibioticelor în special în


departamentele de terapie intensivă a făcut din Acinetobacter baumanii, agent etiologic al infecţiilor severe nosocomiale, şi mai ales al pneumoniei aso- ciate ventilaţiei mecanice, un germene (aproape) invulnerabil. În acest deceniu am asistat la erodarea rapidă a eficienţei carbapenemelor împotriva sa; de ce oare se insistă în continuare cu utilizarea lor (în asociere cu linezolid/glicopeptide) în pneumonii nosocomiale?


Probleme pe care le amplificăm noi înşine: un pas înapoi!


Pseudomonas aeruginosa şi Acinetobacter baumanii; cu toate acestea, 12 dintre cei ce au răspuns au declarat că în perioada respectivă au îngrijit cel puţin 3 infecţii dato- rate stafilococilor aurii rezistenţi la glicopeptide, ceea ce ridică o problemă privind validarea rezultatelor testelor de rezistenţă în anumite centre spitaliceşti.


Lepape A, Monnet DL, on behalf of participating mem- bers of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Experience of European intensive care physicians with infections due to antibiotic-resistant bacteria, 2009. Euro Surveill. 2009;14(45 : pii=19393


Comentariul editorului Costurile unei atitudini terapeutice invazive pot fi extrem


de ridicate încât se poate dezbate ce nivel de risc/cost ne putem asuma în terapia intensivă? Selectarea rezistenţei la antibiotice este unul dintre aceste preţuri colaterale pe care le plătim pentru tehnologizarea actuală a suportului prelungit al disfuncţiilor de organ; oare o practică medicală mai puţin agresivă nu poate fi o alternativă la această escaladare? Succesul ventilaţiei non-invazive la pacienţii cu insuficienţă respiratorie cauzată de gripă poate fi considerat un argument în favoarea unei atitudini mai rezervate.


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com