This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


studii clinice


Caracteristicile lotului studiat Tabelul 1


Caracteristici clinice şi paraclinice


Pacienţi cu sindrom de deshidratare medie


Pacienţi cu sindrom de deshidratare uşoară


Valoarea serică a Na+ (mmol/l) modificată


Valoarea serică a K+ (mmol/l) modificată pH sangvin


HCO3 (mmol/L)


(colostrum), atunci când femeile utilizează L. reuteri în ultima lună de sarcină;


n măreşte numărul de celule T CD4+ la nivelul intestinului subţire (ile- on). Aceste celule joacă un rol im- portant în reglarea răspunsului imun la antigenele şi patogenii întâlniţi în epiteliul intestinal(9)


.


Obiective În acest studiu ne-am propus să


urmărim eficienţa L. reuteri (Protec- tis) în diareea acută de etiologie di- ferită, la pacienţii infectaţi HIV, aflaţi în evidenţa Centrului Regional HIV Constanţa.


Material şi metodă Au fost luaţi în studiu 100 de pacienţi


infectaţi HIV prezentaţi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa sau la Clinica de zi HIV din cadrul Centrului de Excelenţă HIV/SIDA, în cursul anului 2009, pentru scaune dia- reice apoase apărute în ultimele 3 zile,


Grupul care a primit L. reuteri Mediana/Nr. pacienţi


33 17


138 (36) 3,1 (36)


7,36 (33) 19,2 (34)


29 21


139 (31) 3,3 (29)


7,4 (29) 19,3 (28)


asociate sau nu cu greţuri, vărsături, dureri abdominale, meteorism ab- dominal, semne de deshidratare. Aceşti pacienţi au fost împărţiţi în


două grupuri (randomizare 1:1), pri- mul grup (50 de pacienţi) a primit L. reuteri (Protectis) 1 cp/zi, asociat cu rehidratare hidroelectrolitică şi terapie simptomatică, pacienţii din al doilea grup nu au primit decât rehidratare şi terapie simptomatică. Tratamentul etio logic a fost adăugat în momentul în care probele de laborator au confir- mat o etiologie bacteriană, fungică sau parazitară. Înainte de începerea terapiei, în am-


bele grupuri s-a apreciat gradul de deshidratare al pacienţilor şi s-au re- coltat analize biochimice precum uree, creatinină şi ionogramă sangvină, s-au efectuat de asemenea coproculturi şi examene coproparazitologice. Pacienţii au fost monitorizaţi zilnic,


timp de o săptămână, din punct de ve- dere al simptomatologiei, numărului de scaune diareice şi al evoluţiei ana-


Evoluţia diareei la pacienţii din cele două grupuri de studiu Tabelul 2


Persistenţa simptomatologiei (zile)


0 1 2 3 4 5 6


pag. 20


Grupul care a primit L. reuteri (n1)


50 32 16 4 2 0 0


50 44 28 15 7 2 0


Grupul placebo (n2)


Diferenţe între cele două grupuri


NS


P = 0,01 P = 0,016 P = 0,01 P = 0,16 NS NS


nr. 20 • 4/2009


Grupul placebo Mediana/Nr. pacienţi


62 38 67 67


62 62


lizelor recoltate la internare. Datele obţinute au fost analizate din punct de vedere statistic prin testele Student şi chi-square necesare pentru compara- rea celor două grupuri.


Rezultate Au intrat în studiu 100 de pacienţi


infectaţi HIV/SIDA, 59 bărbaţi, 41 femei, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 62 de ani, cele mai multe cazuri (56 de pacienţi) fiind în grupa de vârstă 20-29 de ani. Din cei 100 de pacienţi, 79 erau în


tratament cu antiretrovirale (73 pa- cienţi cu nivel viral nedetectabil, 6 în eşec viral), iar 21 de pacienţi aveau terapia antiretrovirală întreruptă. Cei mai mulţi pacienţi au prezen-


tat semne de deshidratare medie (62%), calculate pe baza pierderii în greutate, a valorilor tensionale şi a constantelor biochimice mod- ificate (uree, creatinină, ionogramă serică), nici un pacient nu a prezen- tat semne de deshidratare severă (tabelul 1).


Total Nr. pacienţi


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com