This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


nella în dezvoltarea unei PCA severe(6) .


Printre pacienţii internaţi în terapie intensivă, Pseudomonas aeruginosa a fost identificat mai ales la pacienţii cu bronşiectazii(4,6,15)


, iar enterobacteriile


au fost regăsite la mai puţin de 25% dintre asemenea cazuri. La 50-60% dintre pacienţii cu PCA severă etio- logia nu a putu fi identificată, fără ca acest fapt să aibă un impact negativ asupra evoluţiei comparativ cu ca- zurile în care agentul etiologic a fost identificat(16,17)


. O serie de factori sunt asociaţi cu


risc crescut pentru anumite etiologii: a. pneumococ rezistent la penicilină: n vârstă peste 65 de ani; n tratament cu betalactamine în ul- timele 3 luni;


n afecţiuni imunosupresoare, inclu- siv tratament cu corticosteroizi;


n comorbidităţi multiple; n activitate prelungită în colectivităţi de copii mici.


b. Enterobacteriaceae: n persoane internate în centre de îngrijire pentru termen lung;


n boală cardiopulmonară subia- centă;


n multiple comorbidităţi asociate; n tratament antibiotic recent. c. Pseudomonas aeruginosa: n bronşiectazii; n tratament corticoid (minimum 10 mg/zi de prednison);


n tratament antibiotic cu spectru larg mai mult de 7 zile în ultima lună;


n malnutriţie.


Decizia de internare Decizia de spitalizare reprezintă


un pas important în managementul pacientului cu PCA. Factorul deter- minant pentru această decizie este severitatea bolii, iar pentru aprecierea acesteia pot fi folosite scoruri de gravi- tate, cele mai utilizate fiind PSI(18) CURB(19,20)


şi . Scorul PSI (Pneumonia Severity In-


dex) (tabelul 4) a fost evaluat şi vali- dat într-o serie de studii. El realizează stratificarea riscului de mortalitate a pacienţilor cu PCA şi ghidează de- cizia clinicianului de a îngriji pacien- tul în spital sau ambulator. Conform acestui scor, principalii determinanţi ai severităţii PCA sunt reprezentaţi de vârsta înaintată, prezenţa de


nr. 20 • 4/2009 Tabelul 1


Etiologia PCA la pacienţi nespitalizaţi, fără factori de risc asociaţi şi fără boală cardio-pulmonară asociată


Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Chlamidia pneumoniae Haemophilus influenzae Virusuri respiratorii Legionella spp


Mycobacterium tuberculosis Fungi


Neidentificată (50-90% din cazuri)


Etiologia PCA la pacienţi nespitalizaţi cu boală cardio-pulmonară asociată şi/sau factori de risc asociaţi


Streptococcus pneumoniae (inclusiv rezistent la penicilină) Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae


Infecţii mixte (bacterii şi germeni atipici/virusuri) Haemophilus influenzae Bacterii Gram negative enterice Virusuri respiratorii Moraxella catarrhalis Legionella spp


Mycobacterium tuberculosis Fungi


Neidentificată (50-90% din cazuri) Tabelul 2


Etiologia PCA la pacienţi spitalizaţi fără a necesita terapie intensivă, fără factori de risc asociaţi şi fără boală cardio-pulmonară asociată


Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae


Infecţii mixte (bacterii şi germeni atipici) Virusuri respiratorii Legionella spp


Mycobacterium tuberculosis Fungi


Pneumocistis carinii Neidentificată (aproximativ 1/3 din cazuri)


Etiologia PCA la pacienţi spitalizaţi fără a necesita terapie intensivă, cu boală cardio-pulmonară asociată şi/sau factori de risc asociaţi


Streptococcus pneumoniae (inclusiv rezistent la antibiotice) Haemophilus influenzae Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae


Infecţii mixte (bacterii şi germeni atipici) Enterobacterii


Anaerobi (pneumonie de aspiraţie) Virusuri Legionella


Mycobacterium tuberculosis Fungi


Pneumocystis carinii Neidentificată (aproximativ 1/3 din cazuri) pag. 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com