This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


cazuri clinice


Figura 2. Stadializarea borreliozei Lyme


spre stadiile ulterioare ale bolii, când pot apărea leziuni invalidante şi une- ori ireversibile. Este important de ştiut faptul că


în cadrul infecţiilor cu spirochete, la iniţierea tratamentului antibiotic, poate apărea reacţia Her xheimer (descrisă în cazul prezentat). Aceasta are la bază inducerea unui


răspuns inflamator sistemic exa- gerat (prin producţie importantă de citokine pro inf lamatorii) din cauza eliberării masive a endo- toxinelor din peretele bacteri- ilor Gram negative distruse. Ma- nifestările pot include cefalee, febră, hipertensiune arterială şi


Bibliografie


1. Hristea Adriana, Hristescu Sanda, Ciufecu Constantin, Vasile Adriana; Eur J Epidemiol. 2001; 17(9): 891-6


2. Gary W. Brunette, MD, MS, Phyllis E. Kozarsky, MD, Alan J. Magill, MD and David R. Shlim, MD; CDC Health Informa- tion for International Traveler 2010; 50(28).


3. Elaine C. Jong, MD and Christopher A. Sanford, pag. 24


MD,MPH,DTM&H; The Travel and Tropical Medicine Manu- al; Forth Edition (2008); 23: 380-390


4. Wallace Peters, Geoffrey Pasvol. Tropical Medicine and parasitology, 2004; 1: 26-27


5. Nau, R. et al.: „Lyme-Borreliose – aktueller Kenntnisstand.“ Dtsch Arztebl Int 2009; 106(5): S. 72-81


nr. 20 • 4/2009


ulterior transpiraţii abundente, hi potensiune arterială, ce poate merge până la şoc. Apariţia acestui fenomen nu sem-


nifică un prognostic nefavorabil şi nu necesită întreruperea antibioticu- lui decât în cazuri severe. Pacientul trebuie supravegheat, iar tratamentul constă în administrarea de antiinflam- atoare nesteroidiene şi în cazuri mai grave, corticosteroizi.


Concluzii Manifestările clinice din borre-


lioza Lyme sunt variate şi nespeci- fice. Totuşi, manifestările cutanate precoce (eritemul migrator unic sau


multiplu) reprezintă elementul clinic patognomonic al acestei afecţiuni, iar depistarea lor, în contextul unei epidemiologii sugestive şi al evoluţiei favorabile a acestor leziuni sub un tratament antibiotic adec- vat reprezintă elemente suficiente pentru a pune diagnosticul, chiar în lipsa unei serologii pozitive. Cunoaşterea aspectului clinic al EM


(unic sau multiplu) evită erorile de di- agnostic. Diagnosticarea precoce a borre-


liozei Lyme permite iniţierea precoce a antibioterapiei adecvate şi scade astfel riscurile evoluţiei spre stadii mai avansate de boală. n


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com