This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


opţiuni terapeutice


cheia către cea mai bună şansă de RVS în hepatita cronică C


Florin Alexandru Căruntu


Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti


Abstract During last 9 years remarcable progresses


were achieved regarding the efficacy of therapy for patients with chronic hepatitis C. Recent- ly published studies brought new data on PegIFN RBV treatment efficacy, comparative efficacy of available pegIFN molecules and unfortunately, confirmation of the hypothe- sis that the actual „gold standard” has a low efficacy in previous non-responders. Also, the final targets of therapy – high rates of SVR and low rates of relapse, have been correlated with close patient monitoring and doses mantained as high as possible (especially for ribavirin). In the


Rezumat


De-a lungul ultimilor 9 ani s-au realizat progrese remarcabile din punct de vedere al eficienţei terapiei la pacienţii cu hepatită cronică cu virus C (HVC). Studii recent publicate au adus date noi privind eficienţa tratamentului cu peginterferon şi ribavirină, eficienţa comparativă a celor două molecule de interferon pegylat şi, din păcate, confirmarea ipotezei că actualul „gold stan- dard” are o eficienţă redusă la pacienţii anterior non-responderi. De asemenea, ţintele finale ale terapiei - obţinerea unor rate de răspuns virusologic cât mai mari şi a unor rate de recădere cât mai mici, au fost corelate cu monitorizarea atentă a pacientului şi menţinerea dozelor cât mai aproape de dozele maxime (mai ales a dozei de ribavirină). În viitorul nu foarte îndepărtat, modul în care tratăm infecţia cronică cu virus C s-ar putea schimba, prin lansarea unor noi clase de medicamente, din mai multe puncte de vedere: al eficienţei, al tolerabilităţii, al costurilor terapiei şi al unei opţiuni cu eficienţă crescută pen- tru pacienţii cu eşec anterior. Revenind la prezent, până la lansarea inhibitorilor de protează sau polimerază, în actualele condiţii economice ale sistemului medical din România, selecţia pacienţilor care au cea mai bună şansă de RVS, precum şi a regimului de tratament optim, sunt obligatorii pentru fiecare clinician cu experienţă în managementul hepatitei cronice cu virus C Cuvinte-cheie: hepatită cronică C, peginterferon alfa, RVS, eşec anterior, selecţie


future, launch of new classes might change the way we treat chronic hepatitis C: ef- ficacy, tolerability, cost of therapies and an increased efficacy for previous failed patients. Until protease and polimerase inhibitors will be launched, in the actual economic conditions of the helathcare system in Romania, the selection of pa- tients with best chances for SVR but also the selection of optimal treatment regimen are mandatory for every clinician treating chronic hepatitis C. Keywords: chronic hepatitis C, peginterfer- on alfa, SVR, previous failure, selection


Scriam în urmă cu câteva luni în


această revistă că „hepatita cronică cu virus C este un domeniu în care noutăţile apar nu atât de frecvent pe cât ne-am dori noi, clinicienii, să apară”. Ceea ce s-a publicat în re- vistele de specialitate în a doua parte a lui 2009 pare să confirme afirmaţia anterioară şi întăreşte ideea că pen- tru următorii doi ani obiectivul specialiştilor care tratează această afecţiune ar trebui să fie apropierea de managementul ideal al terapiei cu actualul „golden standard”, com- binaţia peginterferon alfa plus ri- bavirină şi, prin aceasta, obţinerea unor rate de răspuns virusologic cât mai mari şi a unor rate de recădere cât mai mici. Dacă facem o incursiune în timp, realizăm că de-a lungul ultimilor 9


Selecţia optimă:


pag. 30


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com