This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


cazuri clinice


Manifestări cutanate în borrelioza Lyme precoce


Iulia Niculescu, Adriana Hristea, Victoria Aramă, Ruxandra Moroti, Iuliana Podea


Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti


Abstract Lyme borreliosis, the most prevalent


arthropod-transmitted human infection in Europe and North America, is a multi- system infection, with several stages and symptoms that can mimic other infections; therefore, the diagnosis must be made in the light of the clinical history and physi- cal findings, exposure risk history and lab- oratory evidence. The clinical criteria are decisive factors for the diagnosis of Lyme borreliosis and microbiological laboratory findings should only confirm the clinical diagnostic. We report one case of Lyme borreliosis: a 10 year-old boy with multiple migrans erithema, who developed Herx- heimer reaction at the onset of antibiotic therapy. Lyme borreliosis has many forms


Rezumat


Borrelioza Lyme este considerată cea mai răspândită infecţie umană transmisă prin intermediul artropodelor, atât în Europa, cât şi în America de Nord. Boala determină afectare multisistemică, iar manifestările sunt variate şi pot mima alte infecţii; de aceea, pentru a pune un diagnostic corect, trebuie coroborate date clinice, epidemiologice şi de laborator. Criteriile clinice reprezintă un factor de- cisiv pentru punerea diagnosticului de borrelioză Lyme, iar testele serologice au rolul de a confirma diagnosticul clinic. Vom prezenta un caz de borrelioză Lyme, diagnosticat în faza de eritem migrator multiplu la un băiat în vârstă de 10 ani, la care a apărut o reacţie Herxheimer la iniţierea tratamentului antibiotic. De- pistarea şi diagnosticarea corectă a eritemului migrator, elementul clinic patog- nomonic al borreliozei Lyme, sunt esenţiale pentru prevenirea evoluţiei spre stadii mai avansate de boală, cu atât mai mult cu cât testele serologice adesea nu sunt pozitive în cursul primelor săptămâni de boală. Este necesară o anamneză minuţioasă în cazul celor ce se prezintă cu afectări neurologice sau articulare ca prime simptome ale bolii, la care eritemul migrator ori nu a existat, ori nu a fost recunoscut sau a fost incorect tratat. Cuvine-cheie: Borrelia burgdorferi, erithema migrans, reacţie Herxheimer


Introducere Borrelioza Lyme, zoonoză emer-


gentă, este considerată cea mai frec- ventă afecţiune din grupul bolilor transmise prin intermediul vecto- rilor în zonele temperate din SUA şi Europa, cu un răsunet important


pag. 22 asupra sănătăţii publice(4) . Agentul


cauzal al acestei infecţii este repre- zentat de spirochete aparţinând complexului Borrelia burgdorferi sensu lato. Transmiterea infecţiei se realizează prin intermediul înţepăturii de căpuşă din genul Ixodes ricinus.


of manifestation; it is very important to detect and diagnose correctly erithema migrans, the patognomonic element of Lyme borreliosis, one one hand because its early treatment can prevent the pro- gression to more advanced stages of the disease and on the other because anti- body response in early Lyme borreliosis may be weak or absent. Furthermore, it is important to note that neurologic or rheumatologic complaints may be the initial symptoms of presentation, either because erithema migrans was not pres- ent or because it was unrecognized or misdiagnosed. Keywords: Borrelia burgdorferi, erithe- ma migrans, Herxheimer reaction


Aceasta poate transmite infecţia în stadiul de nimfă sau adult. Bacte- ria începe să se multiplice masiv în intestinul căpuşei doar atunci când capuşa începe să se hrănească cu sân- gele gazdei; în plus, este nevoie de 2-3 zile pentru ca Borrelia să ajungă din intestin în glandele salivare ale căpuşei; de aceea, pentru a transmite infecţia, sunt nece sare minimum 48 de ore de ataşare a căpuşei de gazda sa. Muşcătura de căpuşă este de obi- cei nedureroasă şi de aceea adesea trecută cu vederea. Infecţia cu Borrelia burgdorferi este


întâlnită pe plan mondial în emisfera nordică (Europa Centrală şi de Est, nordul Asiei , America de Nord), iar în România zone endemice sunt considerate judeţe cum ar fi: Cluj, Arad, Sibiu, Neamţ, Botoşani(1, 2)


.


Prezentarea cazului Un pacient în vârstă de 9 ani s-a pr-


ezentat în clinica noastră pentru inves- tigarea unor leziuni cutanate, apărute în urmă cu aproximativ o săptămână.


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com