This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Managementul pneumoniilor comunitare ale adultului – între recomandări şi practică


Tratamentul pneumoniilor acute – ghiduri de tratament şi aplicarea lor Evoluţia rezistenţei la antibiotice a principalilor germeni implicaţi în etiologia pneumoniilor acute determină reevaluarea recomandărilor terapeutice şi adaptarea acestora la situaţia epidemiologică specifică unei anumite unităţi medicale. Pentru a evalua modul în care clinicienii sunt informaţi privind aceste ghiduri de tratament, un studiu a fost efectuat în patru spitale universitare din SUA, iar rezultatele acestuia au fost recent pu- blicate. Metodologia a constat într-o evaluare online a opţiunilor terapeutice în nouă situaţii clinice (două cazuri de pneumonie comunitară şi şapte cazuri de pneumonie nosocomială); opţiunile au fost considerate corecte în măsura în care erau conforme cu recomandările publicate. Specialităţile cărora li s-a adresat acest studiu au fost: medicină internă, medicină de urgenţă, terapie intensivă; au participat 855 de medici, ceea ce a reprezentat o rată de participare de 65% din cei invitaţi, suficient de ridicată pentru a contura o imagine de ansamblu asupra practicii în acest dome- niu. Rezultatele au indicat o concordanţă de 78% a soluţiilor tera- peutice propuse cu recomandările existente pentru pneumoniile comunitare, dar de numai 9% pentru cele nosocomiale (o medie de 0,63 răspunsuri corecte la cele şapte cazuri). Autorii consideră îngrijorător faptul că în schimb 71% dintre participanţii la acest


Deoarece îngrijirea spitalicească este mult mai costisitoare în raport cu cea ambulatorie, iar solicitarea spitalelor în sezonul rece este uneori foarte ridicată, au fost definite criterii care să evalueze severitatea pneumoniei comunitare a adultului (PCA) şi care să permită identifi- carea pacienţilor ce nu necesită internare. Un studiu american a evaluat pentru 12 luni rata de conformare la criterii de internare


nr. 20 • 4/2009


predefinite ale PCA: un scor PSI (Fine) care să includă pacientul în clasele IV-V sau hipoxemie (SaO2


studiu au afirmat că ei cunosc recomandările terapeutice pentru aceste afecţiuni, iar 79% dintre ei le-au considerat adecvate şi au declarat că le urmează în practica lor cotidiană!


Seymann GB, Di Francesco L, Sharpe B et al - The HCAP Gap: Dif- ferences between self-reported practice patterns and published guidelines for health care–associated pneumonia. Clin Infect Dis 2009; 49: 1868–1874


Comentariul editorului Diferenţa dintre a cunoaşte şi a acţiona conform cunoaşterii


a existat întotdeauna. Este surprinzătoare însă mărimea acestui decalaj într-un sistem medical performant, care s-a eficientizat tocmai prin respectarea unor protocoale de conduită. Situaţia descrisă este în bună măsură un efect nedorit al atitudinii de protejare a spatelui în condiţiile unor frecvente confruntări cu procesele de malpraxis. Fără însă a privi doar la capra vecinu- lui, putem spune că în alte regiuni poate exista o atitudine de genul “ştiu eu mai bine!” sau “să fie toţi mulţumiţi!”. În ambele eventualităţi însă, mai mult poate înseamna de fapt mai puţin (suprainfecţii cu germeni multi/panrezistenţi, toxicitate…)


Tratamentul ambulator al pacienţilor cu pneumonie comunitară: variabile şi variaţiuni


a criteriilor de decizie pentru tratamentul ambulatoriu al PCA (literatură pusă la dispoziţia medicilor din departamentele de urgenţă, activităţi educaţionale, consiliere real-time), reticenţa este ridicată - o treime dintre pacienţii care ar putea fi îngrijiţi la domiciliu sunt încă internaţi, în timp ce mult mai puţini dintre pacienţii care ar necesita asistenţă spitalicească nu au fost internaţi.


Aujesky D, McCausland JB, Whittle J, Scott Obrosky D, Yealy DM, Fine MJ Reasons why Emergency Department Providers Do Not Rely on the Pneumonia Severity Index to Determine the Initial Site of Treatment for Patients with Pneumonia. Clin Infect Dis 2009; 49: e100–8.


Comentariul editorului Este evident că în raport cu orice


regulă din medicină există excepţii, într-o anumită proporţie. Insuficienta aderenţă la criteriile de îngrijire ambu- latorie are în mod cert o componentă insuficient analizată – teama de malpraxis. Evaluând însă practica medicală de la noi, asemenea diferenţe faţă de recomandările existente în alte regiuni s-ar putea traduce în două întrebări: n Există criterii pentru a interna un pacient cu pneumonie?


n Chiar se pot îngriji pacienţi cu pneumonie la domiciliu?


pag. 7


Foto: CDC Dr. Thomas Hooten 1978


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com