This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


opţiuni terapeutice


de modulare a imunităţii la nivel intestinal şi sistemic


Florin Căruntu, Valeriu Gheorghiţă INBI “Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti


Abstract


health problem in developing countries, which cause millions of deaths annually[1]


Enteral infection remains a major pu blic .


Intestine is the most important organ in the body immune function, the intestinal mucosa was concentrated about 60% of cells anti-infective defense system[2]


.


Probiotics are in acording with FAO/ WHO definition (2001) “live microorga- nisms which, administered in adequate amounts, confer benefits on the host’s health status[2]


. They can be formulated in


various types, including food, drugs and dietary supplements and include various


species Lactobacili and Bifidobacili, but other bacterial strains were used with the same role: Saccharomyces cerevisiae, Es- cherichia coli, Bacillus species[2]


. It was


shown that a consumer durable (at least one months) of yogurt containing probi- otic bacteria is stimulated both the in- testinal immune response (by increasing IgAs secretion) and systemic immune response (activate macrophages and in- crease the number of cell secretion of im- munoglobulins)[4,5]


.


Keywords: probiotics, yogurt, diar- rhea, Lactobacillus


Probioticele şi rolul lor


Rezumat


Infecţiile enterale rămân încă o problemă majoră de sănătate publică în ţările aflate în curs de dezvoltare, unde anual determină milioane de decese[1]


. Intes-


tinul repre zintă organul cu cea mai importantă funcţie imunologică din organ- ism, la nivelul mucoasei intestinale fiind concentrate aproximativ 60% din celule- le sistemului de apărare antiinfecţioasă[2]


FAO/WHO din 2001, “microorganisme vii, care, administrate în cantităţi ad- ecvate, conferă gazdei beneficii privind starea de sănătate”[2]


. Probioticele sunt, conform definiţiei . Ele pot fi for-


mulate sub diferite tipuri, incluzând produse alimentare, medicamentoase şi suplimente nutritive şi includ specii variate de Lactobacili şi Bifidobacili, cu acelaşi rol fiind folosite şi alte tulpini bacteriene: Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Bacillus species[2]


. S-a demonstrat că printr-un consum de


lungă durată (cel puţin o lună) de iaurt ce conţine bacterii probiotice este stimulat atât răspunsul imun la nivel intestinal (prin creşterea secreţiei de Ig As), cât şi răspunsul imun sistemic (activează macrofagele şi creşte numărul de celule secretante de imunoglobuline)[4,5]


. Cuvinte-cheie: probiotice, iaurt, diaree, Lactobacillus


Introducere Infecţiile enterale rămân încă


o problemă majoră de sănătate publică în ţările af late în curs de dezvoltare, unde anual determină milioane de decese[1]


. Intestinul reprezintă orga nul cu cea


mai importantă funcţie imunologică din organism, la nivelul mucoasei intestinale fiind concentrate aproxi- mativ 60% din celulele sistemului de apărare antiinfecţioasă[2]


. Una din


explicaţiile acestui inf lux major de celule cu funcţie de apărare antiinfecţioasă, la nivelul tubu- lui digestiv, este interacţiunea zilnică dintre mucoasa intestinală, cu o mare diversitate de antigene


pag. 42


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com