This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


opţiuni terapeutice


Beneficiile non-imunologice ale probioticelor


n alterarea pH-ului local re zul- tând un mediu nefavorabil dez- voltării multor patogeni;


n produce bacteriocine, sub stan ţe care inhibă dezvolta rea agen- ţilor patogeni;


n asigură un clearence rapid al radicalilor liberi de oxigen;


n stimulează producţia de mucus epitelial;


n îmbunătăţeşte funcţia de ba- rieră a mucoasei intestinale;


n competiţionează cu patogenii pentru situsurile de legare de la nivelul mucoasei intesti- nale.


Aplicaţiile clinice ale probioticelor


Anumite preparate probiotice


au fost folosite în principal pentru prevenirea diareei cauzate de trata- mentul antibiotic sau ca adjuvant în terapia disbacteriozelor secun- dare antibioticoterapiei[2]


. Se ştie că


majoritatea antibioticelor distrug, pe lângă bacteriile patogene, impli- cate în etiologia diverselor infecţii, şi bacteriile comensale, benefice, ale tubului digestiv.


Bibliografie


1. Baba N, Samson S, Bourdet-Sicard R et al . Se- lected commensal-related bacter ia and Tol l- l ike receptor 3 agoni st combinator ial codes synergi st ical ly induce interleukin-12 produc- t ion by dendr i t ic cel l s to tr igger a T helper type 1 polar izing programme. Immunology 2009, 128, e523-e531;


2. Guarner F, Khan AG, Garisch J et al . Probiotics and prebiotics. World Gastroenterology Organi- sation Practice Guideline, May 2008;


3. Chapat L, Chemin K, Duboi s B et al . Lacto- baci l lus casei reduces CD8+ T cell-mediated skin inf lamat ion. Eur. J. Immunol . 2004. 34: 2520-2528;


4. De Moreno de LeBlanc A, Chaves S, Carmuega E et al . Ef fect of long-term consumption of fer- mented milk containing probiotic bacteria on


mucosal immuni ty and the act ivi ty of per i to- neal macrophages. Immunobiology 213 (2008): 97-108;


5. De Moreno de LeBlanc A, Dogi CA, Galdeano CM et al . Ef fect of the administration of a fer- mented milk containing Lactobacillus casei DN-114001 on intestinal microbiota and gut as- sociated immune cells of nursing mice and after weaning until immune maturity. BMC Immunol- ogy 2008, 9:27;


6. Llopis M, Antolin M, Carol M et al . Lactobacil- lus casei Downregualtes Commensals’ Inflam- matory Signals in Chron’s Disease Mucosa. In- f lamm Bowel Dis 2009; 15:275-283;


Scăderea numărului bacterii lor


saprofite, cu rol protector al mu- coasei intestinale, conduce la per- turbarea echilibrului ecosistemului enteral, selectarea şi dezvoltarea unor colonii de bacterii condiţionat patogene sau patogene, selec tarea de colonii de fungi, care pot de- termina alte tipuri de infecţii, atât locale (ex. diareea ulceronecrotică post-antibio ticoterapie cu Clostri- dium difficile), cât şi la distanţă (infecţii urinare). Există o serie de studii cli nice


care au certificat rolul benefic al pro bioticelor în prevenirea sau tra- tamen tul diverselor afecţiuni[2]


:


n tratamentul diareei acute: re- duce severitatea şi durata dia- reei acute infecţioase la copii;


n prevenirea diareei acute la adult şi copil. Studii recente au demonstrat că Lactobacillus casei DN-114001 este eficient la pacienţii adulţi spitalizaţi, în prevenirea enterocolitei cu Clostridium difficile;


n terapia adjuvantă în infecţia cu H. pylori;


n reduce simptomele de balonare, disconfort abdominal şi diaree în cazurile de into leranţă la lactoză;


n ameliorează anumite simptome ce însoţesc sindromul de intes- tin iritabil;


n ajută la menţinerea remisiunii în colita ulcerativă[6]


.


Concluzii n Probioticele, reprezentate în spe-


cial de specii de Lactobacili şi Bifi- dobacterii care se regăsesc în mod normal în sistemul digestiv uman, sunt lipsite de toxicitate şi infec- tivitate.


n Studiile clinice efectuate au demonstrat clar rolul bene fic al probioticelor în tratamentul adjuvant profilactic şi curativ al diverselor forme de diarei infecţioase prin efectul de res- taurare a microflorei intestinale benefice şi al mecanismelor de apărare locală antiinfecţioasă.


n Consumul regulat şi de lungă durată a diverselor forme de lac- tate fermentate (iaurturi) care conţin probiotice în concentraţii optimal, se aso ciază cu efecte benefice de reglare a dezechili- brului şi menţinere a remisiunii în multe afecţiuni cronice, in- flamatorii sau iritative, ale tu- bului digestiv.


n Având efecte dovedite imu- nomodulatori i , probioticele sporesc capacitatea de apă- rare anti infecţioasă atât la nivel local intest inal , cât şi si stemi c. n


pag. 44


nr. 20 • 4/2009


Reclamă I20(4)0111 


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com