This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Pandemia de gripă H1N1 – câteva date


Este probabil ca pe prima pagină a publicaţiilor medicale şi chiar a mass-media să se regăsească, în următoarele luni, titluri legate de evoluţia pandemiei de gripă. Ştiinţificitatea şi prezentarea echilibrată a informaţiilor au fost şi poate vor mai fi de multe ori lăsate deoparte în favoarea succesului de presă. Iniţiem acum o pagină dedicată evoluţiilor acestei pandemii, în care vom încerca să prezentăm datele aşa cum sunt ele şi să contraargumentăm unor opinii nefondate care vor circula la un moment dat. Măsura modului în care vom reuşi acest lucru ne-o vor da, ca de obicei, reacţiile cititorilor noştri...


Evaluarea incidenţei şi a severităţii cazurilor Creşterea explozivă a numărului de cazuri a făcut imposibilă şi inutilă


testarea în parte a fiecărui pacient cu simptomatologie evocatoare şi/sau contact de caz de gripă. În prezent, nu mai există pete albe pe mapamond în privinţa comunicării de cazuri de gripă A(H1N1)v2009. De aceea, CDC, ECDC şi OMS nu mai raportează incidenţa globală, ci doar a deceselor legate de gripă. Astfel, la data de 18 decembrie, estimarea OMS indica un număr de cel puţin 10.852 decese la nivel mondial. În schimb, în Europa sunt actualizate zilnic datele privind formele severe de gripă: cazurile ce au necesitat spitalizare, respectiv numărul de decese. La aceeaşi dată, situaţia raportată de ECDC indica 2039 decese în statele membre ale Uniunii Europene.


Suprasolicitarea sistemelor sanitare La finele lunii noiembrie 2009, Margaret Hamburg, liderul FDA, a


trimis o scrisoare medicilor din SUA care au contribuit la limitarea impactului negativ al pandemiei de gripă prin îngrijirea pacienţilor şi prin succesul campaniei de vaccinare antigripală. Activitatea lor a fost caracterizată drept „un efort extraordinar desfăşurat adesea într-un context nefavorabil: număr mare de îmbolnăviri într-o comunitate într-un interval de timp foarte redus, dificultăţi în livrarea vaccinului, existenţa unui curent antivaccinare dificil de combătut”. Scrisoarea se încheie cu mulţumiri adresate tuturor celor care au contribuit la menţinerea sănătăţii publice în Statele Unite. Modul de valorizare a unei asemenea activităţi este însă diferit în raport în special cu tradiţiile culturale locale: de la gratitudinea exprimată în modul de mai sus până la nemulţumirea legată de disfuncţionalităţile sistemului medical aflat şi aşa sub presiune foarte mare. Are oare fie- care ceea ce merită? Suprasolicitatea sistemului sanitar a fost evaluată în cadrul Uniunii Europene în special pe baza experienţei acumulate în Marea Britanie. Printre punctele fierbinţi identificate se află şi starea personalului medical angrenat în asemenea activităţi


Există circulaţie virală concomitentă? Începând din aprilie 2009, noul virus gripal a reprezentat o pondere


tot mai ridicată din totalul virusurilor gripale izolate de la pacienţi; acest trend crescător a continuat până la dispariţia cvasi-completă din circulaţie a altor tipuri de virus gripal. Totuşi, proporţia de prelevate respiratorii pozitive pentru virusul gripal nu a depăşit 50-60% din totalul lor, ceea ce, chiar dacă eliminăm rezultatele fals-negative (recoltare tardivă, uneori după iniţierea terapiei antivirale...), lasă un număr semnificativ de pacienţi la care să luăm în discuţie o altă etiologie. Două articole recent publicate, câte unul din Europa Occidentală şi din Statele Unite, indică o incidenţă crescută a infecţiei cu rinovirusuri:


A. În perioada septembrie-octombrie 2009, la un spital din Phila- delphia au fost îngrijiţi câteva sute de copii cu infecţii respiratorii. Numărul ridicat de cazuri a fost corelat cu începerea anului şcolar, iar agentul etiologic identificat un rhinovirus şi nu virusul gripal A (H1N1); posibilitatea de a stabili diagnosticul etiologic a fost datorată utilizării unei baterii de teste pentru virusuri respiratorii care permitea detectarea a 10 germeni cu transmitere respiratorie, între care virusuri gripale, paragripale, VSR, rhinovirusuri. În mod particular, tabloul clinic a fost mult mai sever faţă de forma comună


nr. 20 • 4/2009


a bolii (guturaiul), incluzând suferinţe extinse ale tractului respira- tor, inclusiv pneumonii. Unii dintre copiii internaţi au avut disfuncţii respiratorii care au necesitat administrarea de bronhodilatatoare şi de oxigen. De la jumătatea lunii octombrie au apărut în paralel şi cazuri de gripă cu virus pandemic. Legat de aceste cazuri, CDC a transmis un mesaj prin care cere să nu se considere fiecare infecţie acută respira- torie drept gripă, ceea ce ar putea determina excluderea eronată de la vaccinarea antigripală A (H1N1) a unor persoane considerate “imuni- zate prin boală” şi care de fapt avuseseră infecţie respiratorie cu un alt virus. Deşi ipoteza corelării unui tablou clinic neobişnuit de sever cu implicarea unui anumit subtip de rhinovirus, izolatele respiratorii au evidenţiat cert polimorfism al tulpinilor infectante. B. În aproape aceeaşi perioadă, în “Eurosurveillance”, a fost publicată o observaţie epidemiologică provenind din Suedia care indica o circulaţie sporită a rhinovirusurilor în septembrie 2009 (25-27% dintre prelevatele respiratorii santinelă au fost pozitive), pentru ca din octom brie să crească incidenţa gripei pandemice (până la un maximum de 30% din prelevate). Evoluţia asincronă a cazurilor de îmbolnăviri respiratorii în succesiunea rhinovirusuri (la finele sezonului cald şi umed), apoi virus gripal a permis formularea unei ipoteze privind existenţa unui fenomen de interferenţă virală. Dacă o asemenea problemă există acolo unde rata de acoperire vaccinală este mult mai bună, la noi impactul ar putea fi minim, deoarece există multe alte pseudoargumente ştiinţifice pentru a refuza vaccinarea.


Despre suprainfecţiile bacteriene Într-o conferinţă de presă de la finele lunii noiembrie 2009, CDC


a comunicat o creştere a numărului de suprainfecţii bacteriene la pacienţii cu gripă pandemică, în special la adulţi tineri fără tare anterioare; o asemenea evoluţie este caracteristică pentru finalul valurilor pandemice, ridicând probleme de flexibilitate a conduitei diagnostice şi terapeutice într-un moment în care există protocoale de acţiune devenite deja cvasiautomatisme şi care sunt centrate asupra gripei. Principala etiologie bacteriană înregistrată de CDC este cea pneumococică; incidenţa infecţiilor pneumococice severe depăşeşte nivelul din aceeaşi perioadă a anilor precedenţi. Exemplificarea furnizată în respectiva conferinţă de presă a fost cea a situaţiei din Denver, unde în luna octombrie se înregistrase un nivel triplu al infecţiilor pneumococice severe în raport cu anii anteriori; iar grupa de vârstă cea mai afectată nu a mai fost a persoanelor de peste 65 de ani, aproape toate cazurile fiind înregistrate la persoane sub 60 de ani. Această modalitate evolutivă a fost descrisă extrem de sugestiv de purtătorul de cuvânt al CDC: „Ai febră, tuşeşti, iar starea generală îţi este alterată, lucrurile merg mai bine şi apoi survine o agravare bruscă – aceasta este o situaţie într-adevăr alarmantă”. Un asemenea pacient ar putea ajunge pentru prima dată la medic după ce survine suprainfecţia bacteriană; în acel moment, după o perioadă de evoluţie de cam o săptămână, ARN-ul virusului gripal ar putea să nu mai fie detectabil. În cazurile cu evoluţie nefavorabilă, necropsia ar putea găsi modificări sugestive pentru pneumonie bacteriană. Totuşi, ipoteza unei prime agresiuni nu ar trebui ignorată şi ar trebui evocată ori de câte ori se naşte întrebarea: „De ce o pneumonie bacteriană atât de severă la o persoană ce părea absolut sănătoasă anterior?”


pag. 15


Reclamă I20(4)1212 


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com