This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


opţiuni terapeutice Tabelul 3 Etiologia PCA la pacienţi spitalizaţi în terapie intensivă


Streptococcus pneumoniae Legionella spp


Haemophilus influenzae Enterobacterii


Staphylococcus aureus Mycoplasma pneumoniae Virusuri


Chlamydia pneumoniae Mycobacterium tuberculosis Fungi


Pseudomonas aeruginosa Neidentificată (aproximativ 1/3 – 1/2 din cazuri) Tabelul 4


Scorul PSI (Pneumonia Severity Index) Criteriu


Date demografice Sex masculin Sex feminin


Rezident în cămin de îngrijiri Comorbidităţi Neoplasm


Boală hepatică


Insuficienţă cardiacă congestivă Boală cerebrovaculară Boală renală Semne vitale


Alterarea statusului mintal Frecvenţă respiratorie >30 resp./min. TA sistolică 40ºC Puls >125/min. Date de laborator pH arterial


uree sangvină >64 mg/dl sodiu seric 250 mg/dl hematocrit


presiune parţială a oxigenului arterial


Scor total Scor total


Vâstă


comorbidităţi, semne vitale normale


≤70


71-90 91-130 >130


Scăzut Scăzut Moderat Crescut


pag. 36 II


III IV V


0,6 2,8 8,2 29,2


Ambulator Posibil internat În spital În spital


Risc Scăzut Clasă de risc I Puncte


Vârsta (ani) Vârsta (ani) - 10 +10


+30 +20 +10 +10 +10


+20 +20 +20 +15 +10


+30 +20 +20 +10 +10 +10


+10 Mortalitate % 0,1 Tratament Ambulator


comorbidităţi asociate, semne vitale anormale, însă include şi teste de laborator şi modificări radiologice. Dezavantajul constă tocmai în com- plexitatea sa, implicând procesarea a douăzeci de variabile, precum şi faptul că el poate subestima gravitatea PC la pacientul tânăr, deoarece vârsta este determinant major în calcularea aces- tui scor. Scorul CURB include 4 variabile


(trei clinice şi una de laborator) care s-au dovedit a avea un impact prog- nostic mare asupra aprecierii riscului mortalităţii la pacienţii spitalizaţi cu PCA: n frecvenţă respiratorie ≥30/min.; n TA diastolică ≤60 mmHg; n confuzie mintală; n uree sangvină >7 mmol/l(21)


. El permite o predicţie a riscului de


deces similar scorului PSI: pacienţii care nu prezintă nici unul dintre cele 4 criterii sunt consideraţi cu risc scăzut (mortalitate ~1%), cei cu 1-2 criterii au un risc de deces ~8%, iar cei cu mini- mum 3 criterii au risc ~30%. Comparativ cu PSI, scorul CURB


pre zintă două avantaje: n se bazează pe criterii de gravi- tate ale pneumoniei şi nu include vârsta pacientului, ca atare nu riscă să subestimeze severitatea PCA la adultul tânăr;


n este mult mai simplu de calculat faţă de scorul PSI.


a spitaliza pacienţii din categoriile PSI IV şi V sau CURB ≥2(22)


Recomandările actuale sunt de . Totuşi ,


aceste instrumente obiective de lucru nu trebuie să înlocuiască complet raţionamentul clinic, ci să-l completeze. Mai mult, o serie de factori non-clinici pot inf luenţa decizia de interna un pacient cu PCA, de exemplu: po- sibilitatea de îngriji/monitoriza un pacient în ambulator, posibili- tatea de a îi procura tratamentul antibiotic oral etc.


Decizia de internare în ATI


Criteriile definite anterior sunt utile


pentru identificarea pacienţilor cu risc crescut de deces, necesitând o atenţie deosebită, la care internarea în terapie intensivă ar trebui eventual luată în


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com