This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


calendar Manifestări ştiinţifice


În concepţia echipei de redacţie, această rubrică permanentă se doreşte un mod de a face cunoscută o selecţie de manifestări ştiinţifice interne sau internaţionale din pe- rioada de timp imediat următoare. Ideea de selecţie o exclude de la început pe cea de exhaustivitate şi implică existenţa unor criterii puse în joc pentru realizarea ei. Între acestea, notorietatea manifestării cedează de regulă locul altor trei considerente: inte- resul legat de tematică şi de valoarea formativă prezumată, accesibilitatea manifestării - inclusiv pentru participarea cu lucrări autohtone - şi dorinţa de a scoate în lumină manifestări mai puţin popularizate de un sistem informaţional dominat de tendinţele persuasive ale sponsorilor aflaţi pe piaţa românească. Sperăm ca această abordare să îşi atingă scopul stimulativ şi aşteptăm reacţiile cititorilor pentru a putea să constru- im nu o simplă înşiruire de locuri şi date, ci o rubrică utilă şi utilizabilă.


Al 16-lea Simpozion Internaţional privind infecţia HIV şi infecţiile emergente (16th ISHEID Congress)


24-26 martie 2010 Marseille, France


Din tematică: 1. Hepatita cu VHE;


2. Morala situaţiei Chikungunya. Ce avem de învăţat?; 3. Difuzia în LCR a noilor antiretrovirale; 4. Interacţiuni medicamentoase – dincolo de citocromul P450;


5. Demenţa în infecţia HIV;


6. Ateroscleroza la pacintul cu infecţie HIV; 7. Perspectivele erapiei cu IL-7; 8. Rezistenţa HIV: definire, detecţie, noi markeri ai răspunsului post-terapeutic;


9. Progrese în realizarea vaccinului anti-HIV: ce perspective sunt?;


10. Progeria: un model pentru evoluţia HIV? Contact:


Tel: + 33-1-44-641-515 Fax: + 33-1-44-641-516 E-mail: isheid@clq-group.com Site: www.isheid.com


A 20-a Conferinţă a Asociaţiei Asia-Pacific pentru studiul ficatului (APASL)


25-28 martie 2010 Beijing, China


pag. 46


Din tematică: n Hepatologia în Asia de Sud-Est; n Hepatologia în Asia Centrală şi în Europa de Est; n Hepatologia în Orientul Mijlociu; n Probleme noi în hepatita cu VHB; n Imunologia în infecţia VHB: lecţii pentru viitor; n Fibroza hepatică; n Celulele NK; n Depistarea precoce a carcinomului hepatocelular; n Vaccinarea împotriva virusurilor hepatice; n Terapia insuficienţei hepatice.


Contact:


E-mail: info@apasl2010beijing.org Site: www.apasl2010beijing.org/


Al 45-lea Congres anual al Asociaţiei Europene pentru Studiul Ficatului (EASL)


14-18 aprilie 2010 Vienna, Austria


Din tematică: n Îngrijirea pacientului critic cu patologie hepatică acută;


n Tulburările de coagulare în suferinţa hepatică; n Hepatita alcoolică; n Sepsis la pacientul cu suferinţă hepatică cronică; n Decompensările unei hepatopatii cronice; n Patogeneza fibrozei hepatice; n Tulburări metabolice la pacienţii cu hepatită cu VHC; n Infecţii cu virusuri hepatice la pacientul cu infecţie HIV; n Hepatita autoimună în anul 2010; n Celulele stem.


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com