This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


obţinerea rezultatului la antibiogramă, din 17.07.08 schema de tratament a fost modificată, pacientului admi- nistrându-i-se vancomicină aso- ciată cu moxif loxacină şi cu ri- fampicină până în 10.08.08. Lent s-a remis cefaleea, s-au diminuat semnele de iritaţie menigeană, co- pilul devenind afebril după o evoluţie cu croşete de 37,5-37,8º C până la data de 03.08.2008. Evoluţia în dinamică a modificărilor LCR este redată în tabelul 1. S-a externat ameliorat în 10.08.2008 cu recomandările: n vaccinare antipneumococică; n internare în Clinica de Neurochirur- gie şi efectuarea RMN cerebral;


n control neuropsihiatric NPI . RMN cu substanţă de contrast efec-


Figura 2. Fistulă LCR post-traumatică fronto-bazală; secţiune T2 ponderată în plan sagital


Evoluţia aspectelor imagistice Tabelul 2


23.07.08


Ex. CT cranian nativ: fractură cu minimă înfundare şi volet frontal drept, arie hipodensă cu densitate parafluidă cu diam. 22,1 mm, localizată subiacent zonei de fractură - dilacerare frontală în resorbţie. Ventriculi simetrici la linia mediană. Fără alte modificări de densitate evidente supra şi infratentorial. Minimă sinuzită sfenoidală dreaptă. Concluzie: Fractură cu înfundare frontal dreapta. Cavitate porencefalică frontal dreapta. Fără alte leziuni evidente pe examinarea nativă. Recomandare: Examen CT+SDC/ RMN.


12.08.08 18.12.08


RMN cu substanţă de contrast - sechele traumatice cortico-subcorticale frontale anterioare drepte cu important continut de hemosiderină. Pansinuzită. Fără priză patologică de SDC la nivelul meningelor sau structurilor cerebrale. Osul frontal prezintă multiple linii de fractură consolidate pe alocuri cu persistenţa unui decalaj maxim de 3 mm între fragmente.


CT craniu nativ+SDC -Aspect CT de tip meningoencefalitic. Cavitate porencefalică frontal anterior dreapta. Pansinusită. Mastoidită bilaterală.


08.01.09


RMN cu substanţă de contrast. Cavităţi porencefalic-gliotice sunt prezente cortico-subcortical frontal dreapta paras- agital, cu diametrul maxim 2,2 cm. Discretă ectazie a cornului frontal al ventriculului lateral drept. Multiple linii de fractură la nivelul osului frontal consolidate, cu persistenţa unui decalaj de maximum 3 mm ( frontal drept) între frag- mentele osoase şi gadofilie la nivelul meningelui frontal anterior, la locul fracturilor. Spaţii lichidiene extracerebrale de aspect normal. Structuri cerebrale infratentoriale de aspect normal. Hipofiza, orbite de aspect normal. Îngroşarea mucoasei sinusurilor fronto-etmoidale. Aspect normal al celulelor mastoidiene. Concluzie: leziuni sechelare porence- falic-gliotice frontale drepte. Fără imagini sugestive pentru abcese cerebrale sau meningoencefalită.


12.05.2009


RMN cerebral. Cavităţi porencefalice cu glioză adiacentă localizată cortico-subcortical frontal drept parasagital cu dimensiuni maxime de 22 mm, cu efect retractil asupra cornului frontal al ventriculului lateral drept. Colecţie lichidiană în hT1, HT2, hFlair, cu dimensiuni de 16/12 mm localizată frontal drept adiacent fisurii interemisferice. Adiacent aceastei colecţii se evidenţiază traiectul fistulos anterior prin lama cribriformă a etmoidului cu deschidere la nivelul celulelor etmoidale drepte – fistulă LCR. Fractură consolidată frontal drept. Ventriculi la linia mediană.


nr. 20 • 4/2009 pag. 27


tuat în 12.08.2008 arată sechele trau- matice cortico-subcorticale frontale anterioare drepte cu conţinut impor- tant de hemosiderină, pansinuzită şi nu evidenţiază priză patologică de substanţă de contrast la nivelul menin- gelor sau structurilor cerebrale. Osul frontal prezintă multiple linii de fractură consolidate, pe alocuri cu persistenţa unui decalaj maximum de 3 mm între fragmente (tabelul 2).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com