This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


infecţia să fi fost propagată din fo- carele sinusale şi din celulele mastoi- diene (aspectul de pansinusită şi de mastoidită bilaterală a fost descris la examenul CT efectuat a doua zi de spitalizare la ultima internare în cli- nica noastră). Pentru susţinerea aces- tei interpretări, amintim că pneumo- cocul izolat cu ocazia celei de-a treia menin gite avea alte sensibilităţi la an- tibiotice; în plus, hemocultura a fost pozitivă doar în primele două epi- soade. Subliniem, cu această ocazie, importanţa unei dotări adecvate a laboratoarelor clinice de microbiolo- gie care să poată pune mai prompt la dispoziţia medicului practician date despre tulpina implicată, iar chimio- sensibilitatea să poată fi evaluată şi prin determinare de CMI. Evoluţia prelungită cu recurenţe a


cazului prezentat se datorează şi di fi- cultăţilor de diagnostic imagistic. Iden- tificarea mai rapidă a localizării fistulei şi închiderea acesteia ar fi evitat recidivele. Vaccinarea antipneumococică efec-


Figura 3. Fistulă LCR post-traumatică fronto-etmoidală; secţiune T2 ponderată în plan coronal


dal. S-a practicat craniotomie bifrontală cu cranializarea sinusului aeric frontal şi s-a reparat defectul dural prin sutură şi aplicare de duroplastic-tissucol. Evo luţia a fost favorabilă iar controlul la o lună de la externare şi la şase luni de la intervenţia chirurgicală nu a decelat modificări pato- logice.


Discuţii Cazul prezentat este semnificativ pentru


evoluţia recidivantă a menin gitei pneu- mococice post-traumatice în prezenţa unui defect al învelişului menin gian. Este de remarcat evoluţia mai dificilă a primu- lui episod de meningită, când copilul a fost adus în spital după 3 zile de la debutul bolii, timp în care infecţia s-a desfăşurat nestingherită. De asemenea, rezistenţa la penicilină a pneumococului izolat iniţial poate fi susţinută nu doar prin rezultatul


Bibliografie


1. Allan R. Tunkel, W. Michael Scheld: Acute Meningitis, Principles and Practice of Infectious Diseases, Sixth edition, 1087-1088


2. Daniel M. Musher: Streptococcus pneumonia, Principles and Prac- tice of Infectious Diseases, Sixth edition, 2392-2400


3. Hugh J F Robertson,Enrique Palacios, Michael G D’Antonio: Cerebro- spinal Fluid, Leak ; eMedicine Radiology Page 1 -58; Oct 26, 2009


nr. 20 • 4/2009


4. Rowicki T ; Pietniczka-Zajeska M ; Budzynowska K ; Dabrowska- Biez J: A rare case of cerebrospinal fluid rhinorrhea; Otolaryngol Pol. 2008; 62(6):773-5 (ISSN: 0030-6657)


5. Daudia A ; Biswas D ; Jones NS: Risk of meningitis with cerebrospi- nal fluid rhinorrhea. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2007; 116(12):902-5 (ISSN: 0003-4894)


pag. 29


antibiogramei, ci şi prin faptul că germe- nele a putut fi izolat din LCR şi sânge după administrarea acestui antibiotic şi că a persistat în LCR sub tratamentul cu meropenem (la puncţia lombară de con- trol efectuată în 17.07.2008, după 5 zile de antibioterapie, la exami narea fro- tiului LCR se mai puteau vizualiza rari diplococi Gram pozitiv încapsulaţi), ştiut fiind că activitatea celor două an- tibiotice este similară asupra S. pneu- moniae. Pentru primul episod au fost necesare 38 de zile de spitalizare. La următoarele două menin gite, când in- ternarea pacientului s-a făcut la câteva ore de la debut, remiterea simptoma- tologiei clinice şi normalizarea LCR au survenit în timp mult mai scurt (20 zile la a doua internare, respectiv 13 zile la a treia). Ar mai fi de luat în calcul însă şi posibilitatea ca la ultima meningită


tuată după prima internare nu s-a dovedit a fi eficientă tocmai datorită persistenţei leziunii învelişului meningian. Profilaxia prin vaccinarea antipneumococică ar putea fi eficientizată prin includerea în vaccin a serotipurilor rezistente la an- tibiotice în concordanţă cu distribuţia geografică a acestora.


Concluzii 1. Meningita pneumococică are risc


de evoluţie recidivantă mai ales în prezenţa unui defect dural sau în persistenţa unor focare infecţioase în sfera ORL;


2. Vaccinarea anti-pneumococică în ab senţa corecţiei anatomic-chirur- gicale nu conferă protecţie în faţa recidivei.


3. Defectele de integritate ale du- rei pot trece neobservate şi în era explorărilor imagistice, CISS-RMN având utilitate net superioară CT- ului şi RMN-ului cu substanţă de contrast. n


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com