This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


adulţilor. În timpul tratamentului cu antibiotice, aceste probiotice susţin şi protejează flora intestinală, întăresc sistemul imun, prevenind astfel apa- riţia efectelor adverse ce pot apărea în urma tratamentului. Într-un studiu clinic dublu orb, controlat placebo, efectuat în cadrul Centrului Medi- cal Universitar din Cleaveland Ohio, Statele Unite ale Americii, şi prezentat la Clini cal Nutrition Week 2009 Confe- rence, din 1-4 februarie, din New Or- leans, administrarea tabletelor de Pro- tectis, ce conţin Lactobacillus reuteri, a redus incidenţa diareei la pacienţii spitalizaţi ce urmau tratamente cu an- tibiotice. Pacienţilor spitalizaţi, care au pri-


Figura 1


patogene şi intensifică efectele mi croflorei bacteriene saprofite: spre exemplu, stimulează produc- erea aci dului butiric, un acid gras ce este un nutriment important pentru celulele epiteliului intestinal(3, 4) Lactobacillus reuteri are capaci-


.


tatea de a supravieţui în mediul acid de la nivelul stomacului şi în condiţiile sărurilor biliare de la nive- lul duodenului. Lactobacilii se leagă de mucusul intestinal şi de celulele epiteliale şi colonizează intestinul. De asemenea, Protectis este singura specie de Lactobacili ce sintetizează şi secretă reuterina, un agent antimi- crobian care previne dezvoltarea mi- croorganismelor patogene la nivelul tractului digestiv fără a le afecta pe cele saprofite. Studiile ştiinţifice efectuate de-a


lungul timpului au arătat că L. reuteri are efecte benefice asupra sănătăţii organismului(5,6)


:


n reduce riscul de apariţie a bolilor diareice;


n micşorează durata diareei apoase cauzată de infecţia cu rotavirus sau alte microorganisme pato- gene;


nr. 20 • 4/2009


n reduce riscul infecţiilor bacte- riene sau fungice în cazul nou- născuţilor prematuri;


n reduce durata plânsului în cadrul colicii infantile;


n reduce efectele secundare ale tratamentului cu antibiotice pen- tru Helicobacter pylori şi reduce nivelul infecţiei cu Helicobcter pylori(7)


;


n reduce starea de rău din infecţiile de scurtă durată dobândite în co- munităţi, atât în cazul copiilor, cât şi al adulţilor;


n determină modificări ale sistemu- lui imun;


n reduce nivelul de Streptococcus mutans de la nivelul cavităţii bu- cale.


L. reuteri poate fi administrat în si-


guranţă la nou-născuţi, copii, adulţi, per- soane imunosupresate (persoane infec- tate cu HIV) şi nou-născuţi prematuri. Profilaxia şi tratamentul diareei aso-


ciată antibioticelor (AAD) sunt une- le dintre cele mai cunoscute utilizări ale probioticelor, iar studiile clinice au arătat efectele benefice ale probi- oticelor conţinând Lactobacillus reu- teri, atât asupra copiilor, cât şi asupra


mit tratamente cu antibiotice pentru diverse afecţiuni, le-au fost adminis- trate şi tablete de Lactobacillus reuteri (13 subiecţi) sau placebo (10 subiecţi) timp de 4 săptămâni. Frec venţa şi consistenta scaunelor şi simptomele gastro-intestinale au fost monitorizate pe durata celor 4 săptămâni de trata- ment şi 2 săptămâni după încetarea tratamentului. In ci denţa de apariţie a diareei a fost mult redusă în rândul pacienţilor care au primit tabletele cu L. reuteri, spre deosebire de cei care au primit medicaţia placebo (incidenţa diareei a fost de 7,7% în cazul grupui probiotic şi de 50% în cazul grupului placebo, p = 0,02). Nu a fost sesizată nici o diferenţă legată de incidenţa sau severitatea greţei, vărsăturilor, durerilor abdominale, meteorismului, constipaţiei sau re- fluxului gastro-esofagian. Cercetătorii au concluzionat faptul că L. reuteri a redus semnificativ diareea asociată an- tibioticelor în cazul pacienţilor adulţi spitalizaţi, iar L. reuteri a fost tolerat cu uşurinţă(8)


. O altă proprietate deosebit de im-


portantă a L. reuteri este modularea răspunsului imun astfel: n măreşte protecţia împotriva in- fec ţiilor comune precum diareea şi răceala;


n reduce riscul sugarilor din famili- ile cu boli alergice de a dezvolta eczeme asociate cu niveluri cres- cute ale imunoglobulinei E (Ig E) şi de a deveni sensibili la anumiţi alergeni alimentari;


n modifică nivelul anumitor sub- stanţe imune din laptele matern


pag. 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com