This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Contact:


Tel: + 41-22-807-0360 Fax: + 41-22-328-0724


E-mail: easloffice@easloffice.eu Site: http://www2.kenes.com/liver-congress/Pages/Home.aspx


A 28-a Conferinţă anuală de patologie infecţioasă


29-30 ianuarie 2010 Sacramento, SUA


Din program: 1. Utilizarea datelor furnizate de laboratorul de microbiologie în îngrijirea pacienţilor;


2. Multiple ateliere de lucru pentru dezbaterea unor probleme de practică clinică.


Contact: Persoana contact:


Vickie Hidalgo and Continuing Medical Education Office,


3560 Business Drive, Suite 130, Sacramento, CA 95820 Tel.: + 1-916-734-5390 / 866-263-4338 / 866-CME-4EDU 22-807- 0360


E-mail: cmereg@ucdavis.edu Site: http://cme.ucdavis.edu/conferences


Al 7-lea Simpozion Internaţional privind infecţiile pneumococice (ISPPD-7)


14-18 martie 2010 Tel Aviv, Israel


Din tematică:


1. Interacţiunea S. pneumoniae cu alţi agenţi infecţioşi; 2. Generalizarea administrării vaccinului antipneumococic la nivel mondial;


3. Modificarea distribuţiei serotipurilor prevalente după introduce- rea vaccinării;


4. Strategii alternative de vaccinare antipneumococică; 5. Controverse privind terapia infecţiilor pneumoco- cice;


6. Omul şi pneumococii - “legături primejdioase”. Contact:


Tel.: 00 41-229-080-488 Fax: 00 41-229-069-140 E-mail: isppd@kenes.com Site http://www2.kenes.com/isppd/pages/home.aspx


Al 14-lea Congres Internaţional de Patologie Infecţioasă


9-12 martie 2010 Miami, Florida, SUA


nr. 20 • 4/2009


Din tematică: n Pandemia de gripă H1N1; n Controverse în îngrijirea pacienţilor cu infecţie HIV; n Bacterii producătoare de carbapenemaze – riscul panrezistenţei;


n Cum să iniţiezi şi cum să susţii un program de control al infecţiilor;


n Prevenirea şi tratamentul sepsisului la nou-născuţi; n Bacterii multirezistente; n Biomarkeri în patologia infecţioasă; n Programe de control al rezistenţei la antibiotice; n Tuberculoza; n Infecţii bacteriene la pacienţii cu gripă; n Generaţia viitoare - sfârşitul problemei HIV?


Contact:


Tel.: 00 52-55-9171-9570 Fax: 00 52-55-5660-1903 E-mail: isid@servimed.com.mx http://www.isid.org/14th_icid/index.shtml


Conferinţa Anuală 2010 privind rezistenţa la antibiotice


1-3 februarie 2010 Bethseda, Maryland, SUA


Din tematică: n Accesul la antibiotice şi politici de limitare a rezistenţei faţă de acestea;


n MRSA (la adulţi, la copii, în infecţii zoonotice); n Implicaţiile recursului la teste diagnostice rapide (în medicina veterinară, pentru gripă...);


n Testarea rezistenţei la antibiotice – metode de ameliorare a datelor obţinute;


n Aspecte economice şi politice ale rezistenţei la antibiotice; n Rezistenţa faţă de antivirale (VHB, virusuri gripale); n Globalizarea rezistenţei la antibiotice.


Contact: Persoane de contact:


Lauren Ero, Sharon Cooper-Kerr Tel.: + 1 301-656-0003 Fax: + 1 301-907-0878 E-mail: resistance@nfi d.org


www.nfid.org/conferences/resistance10/http://www.nfid.org/con- ferences/resistance10/


Al 12-lea Simpozion Internaţional privind neutropenia febrilă


12-13 martie 2010 Luxemburg


Din tematică: n Profilaxie şi terapie iniţială în infecţiile fungice; n Tratamentul infecţiilor cauzate de bacteriile multirezistente;


pag. 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com