This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


cazuri clinice


Modificările LCR în cele trei episoade de meningită Tabelul 3


LCR


Aspect Pandy


Proteine (g/l)


Glucoza (mg/dl) Clor (g/l)


Celule/mm3 Meningogramă Bacterioscopie directă


Latex-aglutinare LCR pentru pneumococ


opalescent ++++ 2,12 0


6,85 3.000 100% PMN


Diplococi gram pozitivi încapsulaţi


pozitiv S. pneumoniae


S: Moxifloxacin 25 mm Cloramfenicol 21 mm Rifampicină 21 mm Levofloxacin 19 mm Vancomicină 17 mm


Cultura LCR


R: Oxacilină Gentamicină Eritromicină Clindamicină Tetraciclină Cotrimoxazol


Hemocultură S. pneumoniae După patru luni, în 17.12.2008 copi-


lul s-a reinternat pentru febră, cefalee frontală, vărsături, simptomatologie care a debutat în cursul aceleaşi zile. Examenul fizic la internare a arătat stare generală profund influenţată, pa- cient febril, somnolent, dar orientat temporospaţial, cu facies încercănat, cu extremitaţi reci, limbă uscată, rinoree mucopurulentă, puls 110 b/min., redo- are de ceafă intensă, poziţie în cocoş de puşcă, semnul Brudzinski al cefei pozi- tiv, fără deficite motorii. Şi la această internare, la puncţia


lombară s-a obţinut LCR opalescent, cu glicorahie mult scăzută, proteino- rahie crescută, 6.100 celule/mm3


, 100%


fiind polimorfonucleare. Bacterioscopia directă, hemocultura şi cultura LCR au pus din nou în evidenţă S. pneumoniae cu aceleaşi sensibilităţi şi rezistenţe la antibiotice (tabelul 3). CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast efectuat în 18.12.08 a arătat modificări de tip menin-


pag. 28 13.07.08


opalescent +++ 2.32 5


6.83 6.100 100% PMN


Diplococi gram pozitivi încapsulaţi


pozitiv S. pneumoniae


S: Rifampicină 26 mm Moxifloxacină 25 mm Cloramfenicol 23 mm Ciprofloxacin 22 mm Levofloxacin 22 mm Vancomicină 20 mm


R: Tetraciclină Cotrimoxazol Oxacilină Eritromicină Clindamicină


S. pneumoniae


goencefalitic; cavitate porencefalică frontal anterior dreapta; pansinusită; mastoidită bilaterală. Tratamentul antibiotic iniţial a cons-


tat în administrare de ceftriaxonă până în 23.12.08, apoi ciprofloxacină asociată cu vancomicină şi rifampicina 600 mg/ zi. Evoluţia a fost favorabilă, cu remi- terea cefaleei şi febrei şi cu normalizarea constantelor biologice atât în sânge, cât şi în LCR. S-a externat la 7.01.2009 cu re- comandarea de a repeta RMN cerebral a doua zi. După alte patru luni, în 17.04.2009 a


revenit în Clinica de Boli Infecţioase la aproximativ 20 ore de la apariţia cefaleei în cască, a vărsăturilor, febrei, convul- siilor. La internare, s-a constatat comă superficială, febră, cefalee intensă, con- vulsii tonico-clonice, semne de iritaţie meningeană. Puncţia lombară a dus la obţinerea


unui LCR intens hipertensiv, opalescent, cu peste 1.000 celule/mm3


din care 92% 18.12.08 17.04.09


opalescent, intens hipertensiv ++ 0,6 70


7,12 1.120 92% PMN, 8% Li


Diplococi gram pozitivi încapsulaţi


nu s-a efectuat S. pneumoniae


S: Meropenem 28 mm Rifampicină 27 mm Cloramfenicol 24 mm Tetraciclină 24 mm Moxifloxacină 24 mm Clindamicină 24 mm Eritromicină 24 mm Levofloxacin 24 mm Oxacilină 20 mm Cotrimoxazol 19 mm Vancomicină 18 mm I: Pefloxacin 16 mm


R: ---- cultură nedezvoltată


erau neutrofile, dar cu proteinorahia şi glicorahia în limite fiziologice. Fro- tiul şi cultura LCR precizează etiologia acestei meningite: S. pneumoniae, dar, de această dată, s-a izolat o tulpină fără rezistenţă la antibioticele testate. Evoluţia a fost favorabilă sub tratament cu meropenem şi ciprofloxacin, dexame- tazonă, depleţie cu glucoză hipertonă şi manitol. Consultul neurochirurgical a precizat necesitatea reevaluării imagis- tice prin CISS-RMN. S-a externat vinde- cat în 30.04.2009. După efectuarea CISS-RMN ( figurile 2


şi 3) s-a precizat existenţa unei colecţii lichidiene subfrontale anterior parasa- gital şi un traiect fistulos prin lama cribriformă a etmoidului cu deschidere în celulele etmoidale drepte. Copilul a fost internat în Clinica de Neurochirur- gie în perioada 26.06-07.08.2009 pen- tru fractură frontală mediosagitală cu meningocel post-traumatic şi cu defect dural frontal anterior şi bazal perietmoi-


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com