This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


sumar Anul V • nr. 20 • 4/2009 pag. 6 pag. 18 pag. pag.


22 25


pag. 30 pag. pag.


34 42


pag. pag.


46 48


Actualitate Ştiri


Studii clinice


Eficienţa terapiei cu Lactobacillus reuteri în tulburările intestinale de diferite cauze la pacienţii infectaţi HIV


Irina Magdalena Dumitru, Sorin Rugină, Laura Cosma, Claudia Nina Rugină


Cazuri clinice Manifestări cutanate în borrelioza Lyme precoce


Iulia Niculescu, Adriana Hristea, Victoria Aramă, Ruxandra Moroti, Iuliana Podea


Fistula LCR, cauză a meningitei pneumococice recurente - prezentare de caz


Emilia Nicoară, A. Crişan, Narcisa Nicolescu, M. Nuţă


Infecţio ro


www.pulsmedia.eu


REDACTOR-ŞEF Dr. Gabriel Adrian POPESCU gabrielp9@yahoo.com


COORDONATOR PROIECT Elisabeta BENEA (Bucureşti)


Mircea ANGELESCU (Bucureşti) Gabriela BĂNCESCU (Bucureşti) Smaranda BOTEA (Bucureşti) Dumitru CÂRSTINA (Cluj) Florin CĂRUNTU (Bucureşti) Carmen CHIRIAC (Tg. Mureş) Nicolae CONSTANTINESCU (Bucureşti) Augustin CUPŞA (Craiova) Mihail DRAGOMIRESCU (Timişoara) Simona IACOB (Bucureşti) George JUGULETE (Bucureşti) Vasile LUCA (Iaşi)


COMITET EDITORIAL


Monica LUMINOS (Bucureşti) Iosif MARINCU (Timişoara) Egidia MIFTODE (Iaşi)


Lucian NEGRUŢIU (Timişoara) Emilia NICOARĂ (Timişoara) Dan OŢELEA (Bucureşti) Rodica PASCU (Tg. Mureş) Sorin RUGINĂ (Constanţa) Doina STĂNESCU (Timişoara)


Adrian STREINU-CERCEL (Bucureşti) Doina ŢĂŢULESCU (Cluj) Virginia ZANC (Cluj)


SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE Emilian MIHAILOV


TEHNOREDACTARE Alina NICOLEANU


Alexandra PÂRVULESCU CORECTURĂ Opţiuni terapeutice


Selecţia optimă: cheia către cea mai bună şansă de RVS în hepatita cronică C


Florin Alexandru Căruntu


Managementul pneumoniei comunitare la adult Liana Cătălina Gavriliu


Probioticele şi rolul lor de modulare a imunităţii la nivel intestinal şi sistemic


Florin Căruntu, Valeriu Gheorghiţă Calendar


Manifestări ştiinţifice şi cursuri post-universitare Cursuri şi ateliere de lucru


DIRECTOR ARTISTIC Cristian CONSTANTINESCU


CEO Petr NEMEC


DIRECTOR ADMINISTRATIV Oana VIŞAN


DIRECTOR EDITORIAL Alina NICOLEANU


DIRECTOR VÂNZĂRI Lavinia IOVIŢĂ


DIRECTOR EVENIMENTE Gabriel CARAMALĂU


DIRECTOR DISTRIBUŢIE Laura STĂNCIUC


Redacţia şi administraţia: SC PULS MEDIA NETWORK SRL Electromagnetica Business Park Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 2, axele A-D, Sector 5, Bucureşti Tel.: (031) 425.40.40, Fax: (031) 425.40.41 E-mail: redactia@pulsmedia.ro abonamente@pulsmedia.ro www.pulsmedia.eu


Reproducerea, totală sau parţială, şi sub orice formă, tipărită sau electronică, sau distribuţia materialelor publicate se face numai cu acordul scris al Editurii. I.S.S.N. 1841-348X


Copyright © 2009 Puls Media Network Drepturile de autor pentru articolele şi fotografiile publicate aparţin exclusiv Puls Media Network.


Persoanele intervievate răspund de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii spaţiului publicitar, de informaţiile incluse în machete. Responsabilitatea asupra conţinutului original al materialelor aparţine în întregime autorilor.


Reclamă I20(4)0110 


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com