This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


studii clinice


Eficienţa terapiei cu Lactobacillus reuteri în tulburările intestinale de diferite cauze la pacienţii infectaţi HIV


Irina Magdalena Dumitru, Sorin Rugină, Laura Cosma, Claudia Nina Rugină


Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa


Abstract Background. Normal microflora is im-


portant in the protection of the host against diseases of the gastrointestinal tract. During periods of acute diarrhea, the normal gastro- intestinal microflora is radically changed, including decrease of Lactobacillus, Bacte- roides and Bifidobacterium species. Several studies have indicated that the administra- tion of probiotic agents may modulate the microbial balance of the host and attenuate acute episodes of diarrhea. Objective. To evaluate efficacy of Protectis in treatment of diarrhea in HIV infected patients. Material and Methods. One hundred HIV infected patients between 19 and 62 age hospitalized


Rezumat


Microflora intestinală reprezintă un mecanism important de apărare faţă de infecţiile cu poartă de intrare digestivă. În cadrul unei boli diareice acute, această microfloră este modificată semnificativ, cu reducerea încărcăturii de Lactobacillus, Bacteroides şi Bifido- bacterium. Câteva studii clinice au demonstrat că administrarea de probiotice poate resta- bili echilibrul perturbat al ecosistemului bacterian intestinal şi să atenueze manifestările episodului de diaree acută. Obiectiv: A evalua eficienţa Lactobacillus reuteri în tratamen- tul bolii diareice la pacienţi cu infecţie HIV. Metodologie: Au fost incluşi în studiu 100 de pacienţi cu infecţie HIV, cu vârste între 19 şi 62 de ani, internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa pentru sindroame diareice acute. Raportul dintre cazurile tra- tate cu Lactobacillus reuteri (Protectis)şi cele martor a fost 1:1. A fost evaluată regresia simptomatologiei în cele două grupuri. Rezultate: Durata medie a tulburărilor de tranzit intestinal a fost de 2,08 zile pentru pacienţii trataţi şi de 2,92 zile pentru lotul martor. S-a constatat atenuarea simptomelor la 24 de ore de la iniţierea terapiei cu Lactobacil- lus reuteri. Concluzie: Lactobacillus reuteri reprezintă o opţiune terapeutică eficientă în tratamentul sindromului diareic la pacienţii infectaţi HIV. Cuvinte-cheie: sindrom diareic, infecţie HIV, Lactobacillus reuteri


Introducere Microflora normală este deosebit


de importantă în protecţia gazdei faţă de diferitele agresiuni la nivelul tractului intestinal(1)


pag. 18 . În timpul unui episod de diaree acută, microflora


intestinală este radical modificată, incluzând scăderea speciilor de Lac- tobacillus, Bacteroides şi Bifidobac- terium. Numeroase studii au arătat că administrarea de agenţi probiotici poate modula balansul microbian al


with acute diarrhea in Clinical infectious Diseases Hospital Constanta, were studied. Fifty patients received Lactobacillus reuteri (Protectis) and fifty were control cases. We compared the evolution of diarrhea in the two groups. Results. The mean duration of diarrhea after treatment was 2.08 days for treatment group and 2.92 days in the rest of patients. The symptoms were decrease after one day of treatment with Lactobacillus reu- teri. Conclusions. Lactobacillus reuteri is ef- fective as a therapeutic agent in acute diarrhea in HIV infected patients. Keywords: diarrhea, HIV infection, Lacto-


bacillus reuteri


gazdei şi poate atenua episoadele de diaree(2)


. Protectis contine Lactobacillus


reuteri Protectis ce favorizează dez- voltarea bacteriilor saprofite la nive- lul tractului intestinal, restabileşte echilibrul bacterian şi, de asemenea, are capacitatea de a reduce durata diareei şi de a diminua intensitatea simptomelor. Studiile efectuate asupra Lactobacil-


lus reuteri arată că acesta prezintă un efect reglator asupra dezvoltării peretelui intestinal prin creşterea lungimii vililor intestinali de la nivelul ileonului, ce va determina creşterea suprafeţei de absorbţie la nivelul intestinului, intensifică funcţia de barieră a intestinului, reduce rata de trecere a bacteriilor patogene prin epiteliul intestinal şi reduce astfel rata de răspândire a patogenilor în alte compartimente ale organismului, protejează tractul digestiv superior faţă de bacteriile


nr. 20 • 4/2009


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com