This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


ştiri Vaccinările – speranţe, reevaluări... Vaccinarea anti-VZV creşte riscul de herpes zoster la adolescenţi?


Aceste date corespund unei incidenţe a herpesului zoster cu tendinţe divergente pentru perioada 2000-2006: o creştere cu 63% pentru copiii peste 10 ani (p = 0,02) şi o scădere a acestuia cu 55% pentru copiii sub 10 ani (p


Un studiu publicat recent în The Pediatric Infectious Disease Journal indică tendinţa de creştere a incidenţei herpesului zoster la anumite grupe de vârstă de copii/adolescenţi şi încearcă să le explice prin expunerea mai redusă la virusul varicelozosterian (VZV) în situaţia de reducere a circulaţiei vi- rusului prin campanii de vaccinare în masă. Datele au provenit dintr-un sistem de supraveghere epidemiologică a varicelei/ herpesului zoster în SUA. Au fost analizate mai mult de 450 de cazuri de copii şi tineri cu herpes zoster, având vârsta de sub 20 de ani; 66% dintre ei aparţineau grupei de vârstă 10-19 ani. O analiză comparativă a statusului vaccinal anti-VZV/is- toricul de varicelă pentru două grupe de vârstă: sub, respectiv peste 10 ani a indicat o rată a acoperirii vaccinale mult mai ridicată la copiii sub 10 ani: 31% versus 4%, concomitent cu o incidenţă mai redusă a varicelei: 58% versus 82%; doar 7% dintre pacienţi fuseseră vaccinaţi şi avuseseră şi varicelă.


După aprobarea de FDA a utilizării vaccinului tetravalent anti-HPV la persoane de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 9 şi 26 de ani, la începutul lunii octombrie 2009, Comitetul American pentru Imunizări (ACIP) a actualizat recomandările ce privesc utilizarea vaccinurilor anti-HPV; în acest context, au fost discutate şi indicaţiile vaccinului tetravalent pentru persoane de sex masculin. Textul adoptat recurge la o formu- lare neangajantă: „Vaccinul poate fi administrat persoanelor de sex masculin; seria completă cuprinde trei doze vaccinale, care, la modul ideal, ar trebui administrate înainte de expu- nerea potenţială la HPV pe cale sexuală”. A fost respins un aviz ferm în favoarea acestei utilizări, dar medicul de familie poate indica vaccinul pentru tineri. Ritmul de administrare cuprinde o a doua doză la 1-2 luni după cea dintâi şi a treia doză la 3-5 luni după cea de a doua; în situaţia unei durate mai mari între administrări, nu se reia vaccinarea de la prima doză. Din efect-


pag. 12


Civen R, Chaves S, Jumaan A The Incidence and Clinical Characteristics of Herpes Zoster Among Children and Ado- lescents After Implementation of Varicella Vaccination The Pediatric Infectious Disease Journal: 2009; 28: 954-9


Comentariul editorului Este evident că în biologie cauzalitatea directă este de


multe ori perturbată de factori mai mult sau mai puţin cuan- tificabili; de aceea, explicaţiile furnizate sunt plauzibile, pot fi reale, dar în acelaşi timp ar putea fi irelevante în raport cu multiplii factori de eroare amintiţi. Simpla aritmetică vaccinală: „câţi vaccinaţi - atâţi protejaţi” va trebui să se adapteze tot mai mult afirmaţiei că reacţia particulară a indivizilor şi nu caracteristicile populaţionale ale sistemului imunitar contează...


Vaccinarea anti-HPV: posibile extensii ale indicaţiilor?


ele adverse observate, ACIP menţionează riscul de sincopă post-vaccinală, mai frecventă la grupe de vârstă mai mari (adulţi tineri); de aceea, indică o supraveghere a persoanei vaccinate timp de 15 minute după administrarea acestuia.


http://www.cdc.gov/vaccines/recs/provisional/downloads/ hpv-vac-dec2009-508.pdf


Comentariul editorului Alte domenii ale activităţilor sociale au produs idei de


genul: “cea mai bună apărare este atacul”; de ce să nu contribuim la reducerea incidenţei cancerului de col uterin şi prin o astfel de strategie de reducere a prevalenţei infecţiei HPV la femei? Sigur că este nevoie de o încă şi mai bună activitate de informare premergătoare eventualei campanii de vaccinare…


nr. 20 • 4/2009


Foto: CDC 1982 Dr. Erskine Palmer B.G. Partin


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com