This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Testul Student Tabelul 3


Media Variaţia Nr. pacienţi


P(T


Rezultatele coproculturilor şi ale


exa menului coproparazitologic au fost următoarele: n 4 pacienţi au prezentat coprocul- turi pozitive pentru Salmonella spp.;


n 12 pacienţi au prezentat coproculturi pozitive pentru Escherichia coli;


n în 36 de cazuri s-au depistat difer- ite specii de candida: Candida al- bicans (14), Candida parapsilosis (6), Candida krusei (6), Candida famata (4), Candida tropicalis (4), Candida glabrata (2);


n 2 pacienţi au prezentat Criptospo- ridium spp.;


n 28 de pacienţi au prezentat exame- ne coproparazitologice pozitive atât pentru protozoare (Giardia in tes- tinalis - 10 cazuri, Entamoeba coli - 10, Blastocystis hominis - 4), cât şi pentru helminţi (Ascaris lumbricoides - 4 ca- zuri, Enterobius vermicularis - 4, Hymenolepis nana - 2). În 6 cazuri a fost întâlnit fenomenul de polipara- zitism intestinal;


Bibliografie


1. Fuller,R – Probiotics in human medicine. Gut 1991; 32: 439- 42


2. Tazume S, Ozawa A, Yamamoto T, et al. Ecological study on the intestinal bacterial flora of patients with diarrhea. Clin Infect Dis 1993; 16 (2 suppl): 77-82S


3. Shornikova AV, Casas I, Isolauri E, Vesikari T et al. Lactobacil- lus reuteri as a therapeutic agent in acute diarrhea in young children. Journal of Pediatric gastroenterology and Nutrition 1997; 24: 399-404


4. Szajewska H, Ruszczynski M, Radzikowski A. Probiotics in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Pediatr. 2006; 149: 367-372.


5. Aloysius L D’Souza, Chakravarthi Rajkumar, Jonathan Cooke, Christopher J Bulpitt, Probiotics in prevention of antibiotic as- sociated diarrhoea: meta analysis. BMJ 2002; 324: 1361-4 6. E. Lionetti, V. L. Miniello, S. P. Castellaneta, A. M. Magista, A.


nr. 20 • 4/2009


De Canio, G. Maurogiovanni, E. Ierardi, L. Cavallo, R. Francav- illa, Lactobacillus reuteri therapy to reduce side-effects dur- ing anti-Helicobacter pylori treatment in children: a random- ized placebo controlled trial Aliment Pharmacol Ther 2008; 24: 1461–8


7. Cimperman L1, Best K1, Oster M1, Mordarski B1, Smith M1, Diligente A1, Bayless G1, Calmes J1, Wiese D2, Steiber A2, Katz J1,2. A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of Lactobacillus reuteri for the prevention of antibiotic- associated diarrhea in hospitalized adults. Poster presented at the Clinical Nutrition Week 2009 conference, 1-4 Feb. 2009, New Orleans, Louisiana, USA. Abstract SP-31.


8. Francesco Savino, Emanuela Pelle, Elisabetta Palumeri, Ro- berto Oggero and Roberto Miniero, Lactobacillus reuteri (American Type Culture Collection Strain 55730) Versus Sim- ethicone in the Treatment of Infantile Colic: A Prospective Randomized Study, Pediatrics 2007;119:124-130.


pag. 21


Grup 1 2,08


1,136326531 50


0,000360128 0,000720256


n 8 pacienţi au prezentat diferite asocieri de fungi şi paraziţi;


n 26 de pacienţi au prezentat co- proculturi negative, la fel şi exa- menele coproparazitologice;


n 10 pacienţi prezentau diaree acută post-antibioterapie.


Sub terapia instituită în ambele gru-


puri, evoluţia diareei a fost cum este prezentată în tabelul 2. Analizând rezultatele obţinute în


lotul celor trataţi cu L. reuteri s-a ob- servat că: la 18 pacienţi diareea s-a remis după 1 zi de tratament, la 16 pacienţi după 2 zile, la 12 pacienţi după 3 zile, la 2 pacienţi după 4 zile şi la încă 2 pacienţi după 5 zile, ceea ce înseamnă o valoare medie de 2,08 zile de tratament. În cel de-al doilea grup: 6 pacienţi


nu au mai prezentat diaree după pri- ma zi de tratament, 16 după a doua zi, 13 pacienţi după a treia zi, 8 pacienţi după a patra zi, 5 pacienţi după a cin- cea zi şi 2 pacienţi după 6 zile de trata- ment, cu o medie de 2, 92 zile.


Comparând cele 2 rezultate prin tes-


tul Student, rezultă că remisia diareei la pacienţii din primul grup a fost mult mai rapid obţinută comparativ cu pa- cienţii din al doilea grup, iar această diferenţă a fost semnificativă statistic (p


Concluzii Administrarea L. reuteri (Protec-


tis) a fost bine tolerată la pacienţii infectaţi HIV/SIDA. Durata dia- reei în grupul pacienţilor care au primit acest probiotic a fost sem- nificativ statistic mai redusă com- parativ cu cea obţinută la pacienţii din al doilea grup. Administrarea L. reuteri fortifică şi echilibrează flora intestinală în cazul pacienţilor infectaţi HIV supuşi frecvent terapi- ilor antimicrobiene diverse. Aso- cierea L. reuteri la tratamentul simp- tomatic şi etiologic optimizează răspunsul terapeutic, reduce discon- fortul, influenţând astfel calitatea vieţii la aceşti pacienţi. n


Grup 2 2,92


1,748571429 50


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com