This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Profilaxia - acest deziderat... Eradicarea neoplaziei de col uterin – un obiectiv abordabil?


Una dintre prezentările susţinute în cadrul Conferinţei Eu- ropene asupra Cancerului a descris un model predictiv care estimează că într-un interval de 50 de ani cancerul de col uterin va fi eradicat. Posibilitatea unui program de eradi- care este datorată patogeniei unifactoriale a acestui tip de cancer: în peste 99%dintre cazuri, pacientele sunt infectate cu HPV; de aceea, strategia propusă se bazează pe testarea pentru evidenţierea prezenţei HPV şi vaccinarea anti-HPV; în prezent, testele de detecţie a HPV permit o rată mai ridicată de identificare precoce a acestui tip de neoplazie, în raport cu testul Papanicolau, actualul test screening. Deficienţele testului Papanicolau sunt cauzate de rela- tivitatea rezultatelor datorată interpretării subiective a persoanei care îl realizează (subevaluare a modificărilor evocatorii de neoplazie în 30-50%), precum şi unui raport cost-eficienţă tot mai defavorabil pe măsură ce se va re- duce incidenţa cancerului de col uterin. În schimb, testul de detecţie a infecţiei cu tulpini oncogene de HPV are în prezent o sensibilitate de 95% pentru detecţia de leziuni precanceroase.


Chiar dacă în prezent costul testului de detecţie HPV este superior celui al testului Papanicolau, diferenţa se inversează dacă se ia în consideraţie efectuarea anuală a celui din urmă şi o strategie de testare HPV la fiecare 5 ani


Infecţia herpetică a nou-născutului fiind rară, incidenţa ei este evaluată la 8-100/100.000; totuşi, impactul ei este unul semnificativ, întrucât în absenţa terapiei specifice, rata letalităţii atinge 60%. De aceea, stabilirea unei atitudini care să reducă riscul apariţiei unei asemenea infecţii ar fi de dorit. Până în prezent, ghidurile de conduită descriu atitudinea terapeutică de urmat, nu şi măsurile profilac- tice utile, ceea ce a determinat menţinerea unui nivel al incidenţei constant al acestei situaţii clinice pe parcursul ultimelor decenii. În pre zent, riscul transmiterii materno-fetale este de aproximativ 50% dacă femeia gravidă dezvoltă primoinfecţia HSV (1 sau 2) în timpul sarcinii, faţă de mai puţin de 1% la gravidele infectate cronic la care survin reactivări ale HSV perinatal. Autorii unei recente analize a datelor existente în acest domeniu, publicată în “New England Journal of Medicine”, propun următoarele măsuri care ar trebui evaluate dacă asigură o eficienţă crescută a prevenirii herpesului la nou-născut: n consilierea gravidelor pentru a evita contactul sexual neprotejat şi mai ales sexul oral în ultimul trimestru de sarcină;


n evaluarea statusului serologic HSV al gravidei, dar şi al partenerului ei, pentru că un status serologic discordant ar putea reprezenta un risc sporit de infectare a gravidei;


n administrarea de aciclovir sau valaciclovir gravidei cu primoinfecţie, timp de 7-10 zile, pentru a reduce riscul transmiterii transplacentare;


nr. 20 • 4/2009


începând cu vârsta de 25 de ani şi la fiecare opt ani după vârsta de 50 de ani. Un progres important va fi realizat în momentul introducerii în practica clinică a unor vaccinuri împotriva a nouă tulpini oncogene de HPV, aflate în prezent în stadiul de studii clinice; dacă acestea vor fi înregistrate, screening-ul post-vaccinal nu va mai fi necesar. Aderenţa publicului larg la acest program ar putea fi îmbunătăţită în măsura în care informarea sa va fi realizată prin campanii organizate de autorităţile publice şi prin evitarea implicării companiilor producătoare în astfel de acţiuni, întrucât suspiciunea de interes financiar este pu- ternic legată în conştiinţa publică de o astfel de promovare (oare cât de îndreptăţită?).


Cuzick J. Expert calls for new cancer research priorities to correct imbalance that leaves important questions neglected. Presented at the European Cancer Organiza- tion Conference; Berlin.


Comentariul editorului Problemele majore sunt corect identificate: necesi-


tatea unei finanţări corespunzătoare şi cea a convingerii populaţiei. Ambele obstacole, extrem de dificil de depăşit în situaţia de la noi…


Optimizarea recomandărilor pentru prevenirea infecţiei nou-născutului cu HSV


n efectuarea de teste de detecţie a viremiei încă din primele ore de viaţă ale nou-născutului, pentru a iniţia cât mai rapid terapia antivirală la copiii cu risc de a fi infectaţi. În acelaşi timp, autorii indică probleme la care un răspuns ştiinţific probabil că va întârzia datorită dificultăţilor de a efectua studii cu un design adecvat, dar şi situaţii pentru care implementarea unei practici clinice corecte ar putea fi dificil de realizat: n consilierea gravidelor cu infecţii cronice evidenţiate pen- tru prima dată în cursul sarcinii;


n evaluarea eficienţei chimioprofilaxiei cu antivirale (proporţia de cazuri prevenite);


n rata efectelor adverse ale terapiei antivirale asupra nou- născutului


Corey L, Wald A. Maternal and neonatal herpes simplex virus infections.N Engl J Med. 2009; 361: 1376-1385.


Comentariul editorului Deşi adevărul dictonului “situaţiile rare sunt rare, iar


cele frecvente sunt frecvente” este incontestabil şi ne ajută să controlăm mai mult de 80% din situaţiile clinice, marile drame medicale sunt datorate patologiilor rare şi severe. Cum poate fi uneori cazul herpesului neonatorum; o inclu- dere în protocolul de diagnostic pentru gravide ar putea fi util pentru o asemenea afecţiune, pe care nu ai şanse să o diagnostichezi dacă nu te gândeşti la ea…


pag. 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com