This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


Fistula LCR, cauză a meningitei pneumococice recurente - prezentare de caz


Emilia Nicoară(1), Narcisa Nicolescu(1)


Abstract Streptococcus pneumoniae is one of the


most common causes of bacterial meningitis during childhood. Head injuries are some- times followed by cerebrospinal fluid leaks and ascending meningitis. Authors present the case of a 10-year-old boy admitted three times to the Clinical Hospital of Infectious Diseases and Pneumophtisiology Dr.V.Babes from Ti- misoara. The diagnosis of recurrent pneumo- coccal meningitis was established upon clini- cal grounds and laboratory data. Dynamics of biological and imagistics features, thera- peutic schedules and peculiar aspects of anti-


Rezumat


Streptococcus pneumoniae este una din cele mai frecvente cauze ale meningitei bacteriene la vârsta copilăriei. Traumatismele craniene sunt uneori urmate de fis- tule LCR şi meningite ascendente. Autorii prezintă cazul unui băiat de 10 ani care a fost internat de trei ori în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie din Timişoara. Diagnosticul de meningită pneumococică recurentă a fost stabilit pe baze clinice şi date de laborator. Sunt prezentate dinamica modificărilor biologice şi imagistice, dificultatea precizării defectului anatomic şi aspectele particulare legate de evoluţie şi de rezistenţa la antibiotice. S-a realizat suprimarea neurochirurgicală a fistulei. Evoluţia ulterioară a fost favorabilă, fără simptomatologie după 6 luni de urmărire. Fistula LCR poate trece neobservată în epoca tomografiei computerizate. CISS-RMN a fost mult mai utilă pentru pacient. În cazul meningitei recurente post- traumatice trebuie făcute eforturi pentru evidenţierea fistulei LCR. Vaccinarea anti- pneumococică nu este eficientă dacă nu se repară defectul dural. Cuvinte-cheie: S. pneumoniae, meningită recurentă, fistulă LCR


Streptococcus pneumoniae reprezintă


una dintre etiologiile cele mai frecvente ale meningitei bacteriene la copil. Aces- ta poate însămânţa meningele în cursul bacteriemiei ce însoţeşte o pneumonie, o endocardită sau un focar din sfera ORL sau meningita rezultă prin extin- derea directă a infecţiei din sinusuri, ureche internă, celule mastoidiene. Din cele peste 90 de serotipuri de pneumo- coc cunoscute, 18 sunt responsabile de


nr. 20 • 4/2009


producerea a 82% din bacteriemiile cu punct de plecare pulmonar, aceleaşi se- rotipuri fiind regăsite şi în meningi tele pneumococice(1,2)


agentul etiologic cel mai frecvent întâl- nit al meningitelor apărute după trau- matismele craniene în care dura mater este lezată. S. pneumoniae este, de asemenea,


cauza cea mai obişnuită a meningite- lor recidivante. Un al doilea episod de


biotic resistance and evolution are presented. Neurosurgically successful closure of the leak was achieved. Afterwards the patient evolved well without any symptoms after 6 months of surveillance. Cerebrospinal fluid leaks can be missed in this era of computed tomography. CISS-MRN was much more useful for the patient. In case of post traumatic recurrent meningitis searches for finding a cerebrospinal leak must be done. Pneumococcal vaccination is not efficient without surgical repair of the dural defect. Keywords: S.pneumoniae, recurrent men- ingitis, CSF leak


meningită pneumococică la copil sur- vine fie pe fondul unei imunodeficienţe umorale congenitale, fie în urma unor fracturi ale bazei craniului soldate cu formarea fistulei ce permite scurgerea lichidului cefalorahidian (licvoree)(2) Licvoreea este rar spontană, ea este


.


observată mai ales după traumatisme craniene şi în cele mai multe cazuri încetează spontan după 7 zile, dar poate dura şi 6 luni(3)


. Fistula LCR se complică . Pneumococul este şi


cu meningită la 25-50% dintre pacienţi; 10% din cazuri apar în prima săptămână, dar sunt descrise cazuri în care infecţia meningelui apare după câţiva ani de la producerea fistulei. Paradoxal, riscul de a se complica cu meningită este mai mare la pacienţii cu rinolicvoree spontană decât la cei la care rinolicvoreea apare post-traumatic. Trebuie precizat faptul că meningitele grefate pe fistule LCR au caracter recidivant, mortalitatea este de aproximativ 20% şi survine mai ales dacă infecţia este dată de bacterii rezis- tente la antibiotice(2,4,5)


. În fistulele post-traumatice, din una


sau din ambele nări sau din conductul auditiv extern se scurge secreţie apoasă


pag. 25


A. Crişan(1) , M. Nuţă(2)


,


1. Clinica II Boli Infecţioase, UMF “V. Babeş” Timişoara; 2. Clinica de Neurochirurgie, UMF “V. Babeş” Timişoara


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com