This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Websites musea WO I Door: Wim van den Burg


Honderd jaar geleden, om precies te zijn op 4 augustus 1914, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een gebeurtenis die ongetwijfeld wereldwijd zal worden herdacht. Hoewel Nederland neutraal was, heeft deze oorlog ook ons land niet onberoerd gelaten en verdient ook deze periode aandacht in deze rubriek. De redactie bezocht de websites van twee Belgische musea die beide in het teken staan van deze oorlog, maar die behalve hun getuigenis totaal van elkaar verschillen.


H


et In Flanders Fields Museum brengt het his- torische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in


de West-Vlaamse frontstreek. De website van dit museum heeft een simpele overzichtelijke startpagina. Aan de linkerzijde van de pagina een agenda met daarin alle evenementen die in dit herdenkingsjaar plaats- vinden en aan de rechterzijde een opsomming van alle rubrieken die op de website verder zijn uitgewerkt. In de rubriek Ontdek wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de informa- tie aan de bezoeker wordt verstrekt en welk doel men daarmee wil berei- ken. In de rubriek Kenniscentrum zijn enkele persoonlijke verhalen terug te vinden. De databank in het museum is uitgebreid en bevat momenteel zo’n vierhonderd biogra- fieën. Ook bijzonder in deze rubriek zijn de dodenregisters. Deze registers sorteren een beperkt aantal gegevens per slachtoffer, en zijn bovendien in permanente opbouw. Het museum streeft ernaar de historische realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Het museum is gevestigd in de heropge- bouwde Lakenhallen van Ieper, een belangrijk symbool van oorlogsleed en de wederopstanding daarna. De volledig nieuwe permanente ten- toonstelling vertelt over de inval in België en de eerste maanden van de bewegingsoorlog, over de vier jaar stellingenoorlog in de Westhoek – van het strand van Nieuwpoort tot de Leie in Armentières, over het einde van de oorlog én over de voortdu- rende herdenking sindsdien.


In Flanders Fields www.inflandersfields.be


Talbot House www.talbothouse.be


Informatief gehalte goed Vormgeving


Toegankelijkheid goed Talbot House


In het voormalige hopmagazijn van Talbot House bevindt zich een per- manente tentoonstelling waarin het dagelijkse leven tijdens de oorlog in de streek rond Poperinge cen- traal staat. Als laatste halte voor de Ieperse slagvelden, enkele kilometers verderop, werd deze kleine stad overspoeld door duizenden kanon- nen, vrachtwagens en soldaten. Als eerste halte voor wie terugkwam van dat front heette de stad ook honderd- duizenden gewonde soldaten en soldaten op verlof welkom. De website van dit museum lijkt als het gaat om de vormgeving in niets op die van In Flanders Fields. De webdesigner heeft er echt werk van


ruim voldoende


Beeld en/of geluid voldoende Sociale media


Facebook en Twitter


goed goed


voldoende


Facebook en Twitter goed


gemaakt. Een leuk contrast met het ‘trendy’ design op de startpagina is het historisch beeldmateriaal ver- werkt in een filmpje dat u aan de onderzijde van de pagina kunt vin- den. Aan de bovenzijde van de pagina vindt u het menu waarmee u door de website kunt navigeren. In de rubriek Geschiedenis wordt onder meer stilgestaan bij de oorsprong van het Talbot House. Ook kunt u hier terugvinden waarom Poperinge door de Britten wel eens een klein Parijs werd genoemd. Lees in deze rubriek ook waarom de tuin van het Talbot House al bijna een eeuw een enorme aantrekkingskracht uitoefent op al zijn bezoekers.


JULI-AUGUSTUS 2014 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66