This page contains a Flash digital edition of a book.
MOTORPROTEST EN VEEL ‘VERBODEN’ MORGENSTERREN LANGS DE ROUTE VAN VETERANENDEFILÉ


Tiende veteranendag trekt recordaantal bezoekers


Tekst: Linde van Deth, Fred Lardenoye en Michelle Schut


De tiende veteranendag in Den Haag kende een bijna vlekkeloos verloop. Zo’n 5000 veteranen, al dan niet in actieve dienst, namen deel aan het defilé, het publiek stroomde massaal naar de Haagse binnenstad en er waren lovende woorden voor veteranen van de volks- vertegenwoordigers. Premier Mark Rutte: “Wij zeggen vandaag: dank jullie wel!”


H


oewel het elders in Nederland veelal regende op 28 juni, lag het Malie- veld er ’s ochtends onder


een stralende zon al prachtig bij en dat zou gelukkig zo blijven. Mede daardoor werd het in Den Haag de drukste veteranendag in de tien jaar van zijn bestaan. Alle voorwaarden voor een vlekkeloos verloop leken aanwezig, ware het niet dat de Haagse autoriteiten vooraf een ver- bod uitvaardigden voor clubkleuren van de zogeheten ‘outlaw’ motor- clubs in de inmiddels traditionele veteranenmotorrit.


De tweede aanleiding voor commotie, vooraf en tijdens veteranendag, was het kort na het vorige veteranendefilé al afgesproken verbod op het mee- voeren van vlaggen anders dan regi- mentsvaandels e.d. Een maatregel die duidelijk gericht was tegen het door Nieuw-Guineaveteranen meevoeren van de zogeheten Morgenster, de vlag die symbool staat voor de onafhanke- lijkheid van Papoea’s.


Ridderzaal


De traditionele opening van vete- ranendag in de Ridderzaal, in aanwezigheid van koning Willem-


Juryvoorzitter en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet overhandigt het eerste exemplaar van het boek Tien veteranen verhalen aan koning Willem-Alexander. Foto: William Moore


22 JULI-AUGUSTUS 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66