This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe Nederlandse missie Afghanistan?


Het kabinet overweegt opnieuw een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen om te voorkomen dat het land, net als Irak, onder invloed komt te staan van extremisten. Er zouden ongeveer honderd Nederlandse militairen naar Afghanistan gaan om het leger en de politie te trainen in Mazar-i-Sharif, melden bronnen in Den Haag en binnen het NAVO-hoofd- kwartier. Nederland zal dan een bijdrage leveren aan de nieuwe trainingsmissie Resolute Support, waarvan het groot- ste deel gevormd zal worden door Amerikaanse militairen. Een definitief besluit wordt waarschijnlijk pas na de zomer genomen. De militaire bonden geven aan dat een nieuwe missie alleen mogelijk is als er meer geld naar Defensie gaat. Daarbij moet er volgens de AFMP ook beter worden nagedacht over de voorwaarden van de nieuwe missie, om een discussie te voorkomen als de beslissing al is genomen. (LvD)


Nederlandse militairen trainden al eerder de Afghaanse politie, tijdens de politietrainingsmissie in Kunduz. Foto: ministerie van Defensie


Miles4Justice zeilrace


Op 14 juni vond de jaarlijkse zeilrace plaats voor gewonde veteranen, georganiseerd door Stichting Miles4Justice met hulp van het vfonds. Met de zeilwedstrijd krijgen de psy- chisch of lichamelijk gewonde veteranen de erkenning en waardering die ze verdienen. Dit jaar namen 150 veteranen en hun familieleden deel aan de dag in Medemblik. Ze kregen een geheel verzorgde dag aangeboden. De oud-militairen gingen wedstrijdzeilen op door schippers beschikbaar gestelde zeilboten, de echtgenoten werden in de watten gelegd en de kinderen konden de hele dag spelen. Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, Ton van Ede was ook aanwezig, evenals Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal Matthieu Borsboom. Initiatiefneemster Carry Knoops legt in De Telegraaf uit waarom ze de zeilrace organiseert: “Wij leven hier in vrede en veiligheid door het werk van deze ex-militairen. Als dankbe- tuiging aan hen organiseren we dit. Kijk naar de ontwikkelin- gen wereldwijd. Vrede is totaal vanzelfsprekend, oorlog lijkt eerder normaal. Deze mensen hebben hun leven in de waag- schaal gesteld voor de vrede en die kunnen we niet genoeg bedanken. Zij zijn echt helden.” (LvD)


Schippers stellen hun zeilboten beschikbaar voor de zeilrace voor gewonden veteranen.


Nieuwe Inspecteur der Veteranen


Sinds 30 juni heeft Defensie een nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen. Luchtmachtgeneraal Bart Hoitink nam de functie over van luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede, die met functioneel leeftijdsontslag ging. Ook werd bekendgemaakt dat de IGK, naast zijn taak als Inspecteur der Veteranen, ook Inspecteur der Reservisten is. Hoitink begon zijn militaire carrière begin jaren tachtig bij de luchtmacht. Hij was onder meer vlieginstructeur en lid van het helikopterdemonstratieteam. In 2000 voerde hij het bevel over de eerste Cougar-missie voor SFOR in Bosnië. Hoitink gaf mede vorm aan het in 2008 opgerichte Defensie Helikopter Commando en had het commando over 300 Squadron en later over 298 Squadron. Scheidend IGK Ton van Ede werd bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. (LvD)


JULI-AUGUSTUS 2014 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66