This page contains a Flash digital edition of a book.
De Grote Oorlog


Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en het kan niet anders dan dat er een stortvloed aan publi- caties over die oorlog naar buiten komt. Op zichzelf zal de aandacht voor deze vrese- lijke oorlog, ook voor diegenen die er nog weinig van wisten, de belangstelling doen aanwakkeren. De publicatie De Grote Oor- log is uitstekend geschikt voor de categorie die zich in dit herdenkingsjaar voor het


eerst aangetrokken voelt tot de geschiedenis van honderd jaar geleden. In vijftig korte hoofdstukken worden in deze canon op een verhelderende manier alle facetten van de Eerste Wereldoorlog belicht. Voorzien van prachtig beeldmateriaal komt de Eerste Wereldoorlog, van het thuisfront, de parami- litaire vrouwen en de oorlogsvrijwilligers tot de shellshock en de oorlogsmythologie, in dit boek voorbij. Het lijkt erop dat de auteurs erin geslaagd zijn om op een beknopte manier toch volle- dig te zijn. Alle hoofdstukken zijn bovendien voorzien van verdere leestips, te bezoeken plaatsen en verdere informa- tie op het internet gerelateerd aan het onderwerp. Op enkele opvallende fou- ten na in de teksten bij de geplaatste foto’s is dit een standaardwerk dat iedereen als startpunt kan gebruiken om de jaren 1914-1918 en hun gevolgen te verkennen. (GA)


De Grote Oorlog. De canon van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 – Martin Kraaije- stein en Paul Schulten


191 pagina’s, geïllustreerd € 29,50 Walburg Pers, Zutphen (tel: 0575-590336) www.walburgpers.nl ISBN 9789057309434


te mogen aanschouwen. Wat het voor het eigen land België betekend heeft, komt op alle manieren aan de orde. Natuurlijk de veldslagen zelf, maar ook de andere fronten, politieke ontwikkelingen en veldslagen die op hun beurt zo hun invloed hadden op het front in België, komen aan bod. Tevens is er ruim aandacht voor het leven aan het front en voor het bezette België.


Het boek is met mooie over- zichtelijke kaarten en bijzon- dere foto’s geïllustreerd, die het geheel goed toegankelijk maken. Alhoewel de auteurs stellen niet de ambitie te heb- ben gehad een volledig over- zicht te geven, zijn ze hier voor de lezer zonder meer wel in geslaagd. (GA)


14-18 Oorlog in België – Luc De Vos e.a,


588 pagina’s, geïllustreerd € 55,-


ken. Het biedt een leuk en soms boeiend inkijkje in het dagelijkse bestaan van Jan Soldaat tijdens de mobilisa- tie. (AS)


Frank van Wezels roem- ruchte jaren & Notities van een landstormman – A.M. de Jong


450 pagina’s E-book: € 4,99 of tweede- hands


Querido (2013), Amsterdam (tel: 020-5511262) www.querido.nl ISBN 9789021444871


Oorlog in België Met recht kan 14-18 Oor-


log in België een ‘lijvig boek’ genoemd worden. De auteurs, die allen hun sporen hebben verdiend in de militaire geschiedenis, stellen zich de vraag hoe het mogelijk was dat de Eerste Wereldoorlog vastliep in België, waarom het vier jaar lang niet mogelijk was dit front te doorbreken en hoe het Belgische leger door deze vier jaren heen kwam. Het Belgische grondgebied was al eeuwen ‘het favo-


riete slagveld’ van de grote mogendheden, maar zeker vanaf 14-18 zouden de Vlaamse velden voor eeuwig onlosmakelijk verbonden zijn met de vaderlandse geschiedenis van zijn buur- landen. Nederland is ook zo’n buurland en ook al slaagden wij er in 14-18 in neutraal te blijven, het is daarmee ook van wezenlijk belang geworden voor het begrijpen van onze eigen geschiedenis. Alleen daarom is het al mooi om zo’n publi- catie uit ons eigen taalgebied


Uitgeverij WBooks, Zwolle (tel: 038-4673400) www.wbooks.com ISBN 9789058269904


In de digitale Checkpoint laat redacteur Gielt Algra zien welke romans over de Eerste Wereldoorlog volgens hem tot de absolute must haves behoren.


JULI-AUGUSTUS 2014 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66