This page contains a Flash digital edition of a book.
GOLFVETERAAN LEIDT BEZOEKERS ROND IN VOORMALIG DOORNS WOONOORD KEIZER WILHELM II


‘WO I had ook behoorlijke gevolgen voor ons land’


In september opent op het landgoed van Huis Doorn het enige Eerste Wereld- oorlogmuseum in Nederland. Het is geen toeval dat het landgoed door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is aangewezen als officiële herinneringsplek van de Eer- ste Wereldoorlog. Kolonel b.d. Rinus Nederlof leidt bezoekers rond in de voormalige woning van de Duitse keizer Wilhelm II. Ook bij het nieuwe museum is de Golfoorlogveteraan betrokken.


Door: Linde van Deth H


et ministerie van OCW heeft Huis Doorn benoemd tot officiële herinneringsplek omdat


het prachtige landgoed door zijn voormalige bewoner al verbonden was met de Eerste Wereldoorlog. Kort samengevat: in 1888 wordt Wilhelm II op 29-jarige leeftijd kei- zer van Duitsland. Na de beroemde moord op de troonopvolger van Oos- tenrijk Franz-Ferdinand in Servië, ziet de keizer zich genoodzaakt om zijn bondgenoot Oostenrijk te steu- nen in het conflict. Doordat er vele bondgenootschappen zijn gesloten, Servië wordt bijvoorbeeld gesteund door Rusland, ontstaat er een oorlog waarbij verschillende landen betrok- ken zijn: de Eerste Wereldoorlog. Als de oorlog in 1918 zijn einde nadert en het ernaar uitziet dat Duitsland een nederlaag zal lijden, wordt de positie van de keizer onhoudbaar. Partijen eisen zijn troonsafstand en de geallieerden willen hem berech- ten. Hij vlucht naar Nederland. Na een kort verblijf op Kasteel Ameron- gen woont hij de rest van zijn leven


20 JULI-AUGUSTUS 2014


op Huis Doorn. Het landgoed en het huis zijn nu een museum, de inrich- ting is authentiek. Bezoekers worden rondgeleid door de keuken, de slaap- kamer, de badkamer en de gastenka- mers van de keizer.


Mobilisatie Veteraan Rinus Nederlof is een van


de vrijwilligers die de rondleidingen verzorgt. Daarnaast leidt hij nieuwe gidsen op. Ook is hij samen met de andere vrijwilligers betrokken bij het nieuwe museum, dat op dit moment gerealiseerd wordt in de (flinke) garage van Huis Doorn. “Een belang- rijk figuur uit ’14-’18 zocht hier zijn toevlucht. Dat is de reden dat Huis Doorn de eer gegund is om als herin- neringsplek te fungeren”, vertelt hij. “De Eerste Wereldoorlog neemt geen grote plaats in binnen het collectieve Nederlandse geheugen, terwijl het toch ook voor ons, als neutraal land, behoorlijke gevolgen heeft gehad.” In het nieuwe museum wordt dat verhaal uitgebeeld aan de hand van verschillende thema’s, zoals de eco-


nomische problemen, de vluchtelin- gen (er vluchtten bijvoorbeeld een miljoen Belgen naar Nederland) en de mobilisatie. “Nederland was een van de eerste landen dat zijn leger mobiliseerde. We waren neutraal, maar het was altijd mogelijk dat we er toch bij betrokken raakten. Aan het begin waren er tweehonderddui- zend man op de been, later nog veel meer. Die zijn vier jaar lang paraat geweest aan de grens en bij de kust- verdediging. Dat had bijvoorbeeld enorme gevolgen voor de arbeids- markt.” Nederlof dacht mee over hoe het thema mobilisatie verbeeld kan worden in het museum. “Dat was erg leuk. We gingen bijvoorbeeld langs bij een verzamelaar van wapens en uniformen.” Hij legt uit dat er op Huis Doorn zelf weinig te vinden is uit die periode omdat Wilhelm II daar waarschijnlijk niet aan herin- nerd wilde worden. “Hij heeft in zijn memoires veel moeite gedaan om duidelijk te maken dat hij geen schuld had aan het ontketenen van de oorlog.”


Kapitein Berghuijs wijst kolonel Nederlof (r) posities op de kaart van Irak aan van waaruit mogelijk een dreiging te verwachten is (Turkije, 1991). Foto: NIMH


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66