This page contains a Flash digital edition of a book.
Meer Morgensterren dan ooit op het Malieveld. Foto: Birgit de Roij


Alexander en Ridder MWO Marco Kroon, verliep in elk geval wel vlekkeloos. Er werden korte films vertoond van veteranen van verschil- lende missies, gemaakt en van com- mentaar voorzien door voormalig NOS-nieuwslezer Gijs Wanders. En er waren muziekoptredens, met als hoogtepunt een fraaie live-uitvoering van de nummer 1 van de Veteranen top 50, Brothers in Arms, door nie- mand minder dan Douwe Bob. Premier Mark Rutte hield een toe- spraak waarin hij de loftrompet stak over de inzet van militairen bij oor- logs- en vredesoperaties aan de hand van twee aanwezige veteranen. Het betrof de 92-jarige Tweede Wereld- oorlogveteraan William ‘Bill’ Rama- kers, destijds ingezet bij de strijd om de Maasbruggen, en de 31-jarige Irak- en Bosniëveteraan Anke Dorpmanns die na uitzending getroffen werd door een posttraumatische stress stoornis. “Zij streden dag en nacht voor onze vrijheid, hier en in het buitenland. Zoals heel veel andere militairen dat ooit deden en nog doen.” Rutte wees op de overeen- komsten tussen veteranen. “Allemaal vertellen ze verhalen van afscheid nemen, van vreemde en verre lan- den, van heimwee, kameraadschap en verlies. Van een vriendschap met een Bosnisch meisje of de verdrietige ogen van een Palestijnse vluchte- ling.” Vooruitlopend op het later uitgereikte boek met tien verhalen van veteranen, dat speciaal voor de jubileumeditie van veteranendag ver- scheen, benadrukte Rutte het belang


Jacques Brijl ontvangt zijn onderscheiding uit handen van Jeanine Hennis- Plasschaert. Foto: William Moore


Onderscheiding voor veteraan Jacques Brijl


Indië- en Nieuw-Guineaveteraan Jacques Brijl werd tot zijn grote ver- rassing op veteranendag onderscheiden voor zijn humanitaire hulp wereldwijd (zie ook Checkpoint 10-2009) en voor zijn onvermoeibare inzet om alsnog onderscheidingen en daarmee erkenning en waar- dering te verkrijgen voor veteranen. Hij heeft inmiddels meer dan 30 voordrachten ingediend, al dan niet postuum, waarvan er 29 tot een toekenning zijn gekomen. Uit handen van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert ontving de veteraan nu zelf een onderschei- ding, het Ereteken voor Verdienste in goud. In het besluit tot toeken- ning stond onder meer: ‘Wegens zijn niet aflatende inzet om tiental- len oud-militairen, die bereid zijn geweest offers te brengen voor het vaderland en aan wie tot dan toe niet de erkenning en waardering is toegekomen, die hun wel toekomt. Hij heeft zich verdiept in het aan- vragen van voorstellen voor deze oud-militairen of hun nabestaanden.’ Door premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander werd de Indië- en Nieuw-Guineaveteraan persoonlijk gefeliciteerd. (LvD)


van het vertellen van die verhalen. “Zodat wij beseffen dat onze vrij- heid niet vanzelfsprekend is, maar te danken aan al die veteranen en de mannen en vrouwen van Defensie die ook vandaag – in Mali, Somalië, Afghanistan, Zuid-Sudan en Turkije – hun leven wagen om onze vrijheid te beschermen. Veteranen, dit is jul- lie dag. Wij zeggen vandaag: dank jullie wel.”


Eén motorrijder


Op het Binnenhof vond zoals gebrui- kelijk de uitreiking plaats van de Herinneringsmedailles Vredesopera- ties aan dit keer 65 militairen. Onder wie enkele kersverse veteranen die deelnamen aan de missie MINUSMA in Mali. Minister van Defensie


Jeanine Hennis-Plasschaert wees er in haar toespraak op dat de Vetera- nenwet op 28 juni eindelijk volledig in werking is getreden, omdat met ingang van die datum het zogeheten Veteranenbesluit met uitvoerings- regels van kracht is geworden. “Dat betekent overigens niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen, want onderhoud blijft nodig”, voegde zij eraan toe.


Inmiddels hadden zo’n 5000 vetera- nen zich verzameld voor het defilé, dat eveneens onder ideale omstan- digheden plaatsvond. Aan het eind van de dag bleek dat met 95.000 bezoekers er een nieuw bezoekers- record was gevestigd, iets wat met name tijdens het defilé goed merk- baar was.


JULI-AUGUSTUS 2014 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66