This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren, Annette Posthumus en Hein Scheffer


Van D-dayherdenking naar de tiende veteranendag


Als uw voorzitter was ik in de bijzondere gelegenheid u te vertegenwoordigen als lid van de koninklijke delegatie bij de herdenking van de landing van de geallieerden in Norman- dië. Een zeer bijzondere gelegenheid met ’s morgens een Nederlandse herdenking in Arromanches met veteranen van de Prinses Irene Brigade die daar destijds aan land kwamen, maar ook veteranen van de Marineluchtvaart- dienst die toen met hun Mitchell-bommenwerpers de operaties ondersteunden. ’s Middags was de officiële internationale herdenking waarbij veel veteranen uit die tijd aanwezig waren. Indrukwekkend als je je realiseert dat zij, voornamelijk mannen met een leeftijd van rond de 90 jaar, destijds als jonge jongens met gevaar voor eigen leven de stranden bestormden voor onze vrijheid. Chapeau! Op 20 juni vond de jaarlijkse bestuursverkiezing van het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veteranen Platform plaats. Door het terugtreden van onze vicevoorzitter Sjaak Severs, het terugtreden van Stan Wulffaert als tweede secretaris en het terugtreden van onze penningmeester Theo Luijckx, waren er drie vacatures die moesten worden gevuld. Hans Peters (COM), Gerard Kuppen (MILU) en Frans Rondel (1 (NL) UN Signal Battalion) zijn gekozen door het Algemeen Bestuur


waardoor we als DB weer voltallig zijn. Vanuit deze plaats wil ik de vertrekkende bestuursleden namens u allen van harte danken voor wat ze voor de veteranengemeenschap hebben gedaan en wil ik de aangetreden bestuursleden veel suc- ces toewensen in hun nieuwe functie!


Gelet op mijn deadline voor deze column, kan ik op de valreep nog iets zeggen over de veteranendag die we intussen achter de rug hebben. Het was dit jaar het tien- jarig jubileum en ik denk dat deze dag de voorgaande dagen op alle fronten heeft overtroffen: een geweldige dag! In het bijzonder wil ik hier graag de besturen van de Vete- rans MC en de Vereniging Nederlandse Nieuw Guinea Mili- tairen én de veteranen van deze verenigingen die het betreft, danken en waarderen voor de respectvolle wijze waarop zij met de issues rond de Morgenster en de begeleiding naar het Malieveld en deelname aan het defilé zijn omgegaan: grote klasse!


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Bereikbaarheid van het LZV


Sinds 11 juni is het Veteranenloket actief. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en biedt ook toegang tot het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Wij staan voor je klaar, maar binnen onze mogelijkheden. Een toelichting.


Het LZV richt zich op hulpvragen die verband houden met de mili- taire dienst en in het bijzonder de militaire uitzending. Dat is bij aan- melding misschien niet altijd duidelijk, zeker niet als die uitzending al wat verder terug ligt. Houdt je klacht verband met de militaire dienst, dan ben je bij ons aan het goede adres. Zo niet, dan bieden we je een zorgvuldige verwijzing naar de reguliere zorg. Bel bij twijfel in elk geval, want we bieden je hoe dan ook een goed advies. Het belangrijkste advies is om bij een klacht zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dat geldt voor veteranen zelf, maar ook voor jouw directe verwanten. Wanneer je met een dringende hulpvraag buiten kantooruren met het Veteranen- loket belt, neemt iemand met jou door of er sprake is van een urgente situatie. Is dat zo, dan overleggen we met jou hoe we je op dat moment het beste kunnen helpen. In de meest acute situatie schakelen we een regionale crisisdienst in voor de eerste actie ter plaatse. Zo snel als mogelijk neemt het LZV daarna de zorg over. Zo is de veiligheid tijdens een acute crisis gegarandeerd. Het LZV blijft natuurlijk met je in contact. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut 50 JULI-AUGUSTUS 2014


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66