This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


Veteranen gevraagd voor Bosbouwproject Vrijland


Zeventig jaar na Market Garden


Het is dit jaar zeventig jaar geleden Market Garden plaatsvond, de gecombineerde lucht- en grondoperatie waardoor de geallieerden in korte tijd de bruggen over de Zuid- en Oost-Nederlandse rivieren en kanalen in handen wilden krijgen. Dit jaar wordt de operatie groots herdacht, het middelpunt ligt in Veghel. Daar wordt van 12 tot 22 september een groot basecamp ingericht. Er zijn dan meer dan driehonderd voertuigen, verschillende re-enactment- groepen en er worden honderden parachutesprongen vanuit een Dakota uitgevoerd die week. Ook vindt er een herdenkingsrit plaats in twee delen, waarbij Hell’s Highway (de aanvoerlijn voor de oprukkende strijdkrach- ten in 1944) gevolgd wordt: Route Zuid op zondag 14 september, van Borkel en Schaft naar Veghel en Route Noord op zaterdag 20 sep- tember van Veghel naar Nij- megen, in die tijd frontstad. Daar is een static show op de Waalkade en een Waalcros- sing. De deelnemers kunnen in de tijd tussen de twee ritten verblijven op het base- camp in Veghel. Daar worden allerlei activiteiten georgani- seerd, waaronder op dinsdag 16 september een veteranen-


dag, waarbij het Nato Jazz Orchestra zal optreden. Alle veteranen zijn welkom, maar met name de veteranen die de bevrijding hebben meegemaakt wil de organisatie in het zonnetje zetten. Dus onder anderen OVW’ers, stoters, Engelandvaarders en veteranen van de Prinses Irene Bri- gade worden gevraagd zich aan te melden. (LvD)


Informatie over de veteranendag in Veghel op 16 september 2014: Paul Niewold, tel: 06-26458414 of e-mail: wv.omg2014@outlook.com


Stichting Veteranenlandgoed Vrijland nodigt veteranen uit deel te namen aan het Bosbouwproject op 7 en 8 oktober. Vlakbij Schaarsbergen ligt Landgoed Vrijland, dat begin jaren negentig ontstond als blijk van erkenning voor veteranen. Op het landgoed is een informatieve wandelroute ingericht, die voert langs verschillende Nederlandse missies. Daarnaast is


er een ereveld waarop de as van veteranen kan worden ver- strooid. Het bos op het landgoed moet onderhouden worden, beplanting moet worden aangevuld en de paden moeten vrijgehouden worden. Voor deze werkzaamheden zoekt de stichting vrijwilligers en ze nodigt daarom veteranen uit deel te nemen aan het Bosbouwproject. Tijdens de werkzaamheden op het landgoed staan samenwerking en lotgenotencontact centraal, onder begeleiding van een trainer. Overnachten gebeurt op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en voor de maaltijden wordt gezorgd. (LvD)


Er zijn tien plaatsen beschikbaar, de kosten zijn € 10,- per persoon. Opgeven vóór 15 september bij de Basis, tel: 0343-474200, website: www.de-basis.nl


Verhalen van veteranen


Tijdens de Nederlandse Veteranendag kwamen veel veteranen naar de Checkpoint-stand omdat ze op zoek waren naar het boek Tien veteranen verhalen (zie pag. 24 en 25). Dit jubile- umboekje van het Comité Nederlandse Veteranendag werd in eerdere edities van het veteranentijdschrift aangekondigd en is inmiddels voor € 9,95 verkrijgbaar via de webwinkel www.veteranendagwinkel.nl (beperkte oplage). In de Check- point-rubriek Dubbel Check (zie pag. 32 en 33) zijn dit keer twee veteranen geportretteerd die een bijdrage hebben gele- verd aan het boekje. (JR)


4 JULI-AUGUSTUS 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66